PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : หุ้น IEC , ข่าวBlack_White
22nd-March-2011, 10:57
http://www.bangkokbiznews.com/2008/11/30/thumb/315972_11558133lowthumb3bkk.jpg


IECจะขายหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือ 1.17หมื่นล้านหุ้นให้ PPไม่ต่ำกว่า 0.01 บ.
ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 22 มีนาคม 2554 09:49:17 น.

บมจ. อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง (IEC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติจัดสรรหุ้นสามัญที่ยังจำหน่ายไม่ได้จำนวน 11,675,534,060 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ( Private Placement ) ในราคาไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท หรือไม่ต่ำกว่าราคาตลาดตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามที่กำหนดในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.

การเพิ่มทุนดังกล่าวจะมีผลทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 6,346,858,348 บาท

บริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท, การขยายธุรกิจเดิม ,การลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ และใช้ในการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กำหนดวัน Record Date ในวันที่ 4 เมษายน 2554 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 5 เมษายน 2554 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันที่ 27 เมษายน 2554 ทั้งนี้ คณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดสรรเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนโดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณากำหนดต่อไป ภายใน 14 วันนับแต่วันปิดการจองซื้อ

--อินโฟเควสท์

Black_White
22nd-March-2011, 12:10
IEC คาดรับรู้รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะปลายปี 54-ต้นปี 55
ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 22 มีนาคม 2554 11:57:17 น.

แหล่งข่าวจาก บมจ.อินเตอร์แนชั่นเนิล เอนจีเนียริง(IEC)คาดว่าในช่วงปลายปี 54-ต้นปี 55 จะสามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจใหม่ ที่เป็นธุรกิจโรงไฟฟ้างานขยะ ที่หาดใหญ่ ซึ่งบริษัทจะใช้เงินส่วนหนึ่งจากการเพิ่มทุนมาลงทุนในธุรกิจดังกล่าว

"เราพยายามสรรหากำไรเพิ่มจากธุรกิจเดิม แต่จะมีกำไรไปล้างขาดทุนสะสมคงใช้เวลา...ถ้าเป็นไปตามที่ผู้บริหารประมาณการก็คงมีความกระเตื้องในเรื่องผลประกอบการจะดีกว่าเดิม" แหล่งข่าว กล่าวกับ"อินโฟเควสท์"

อนึ่ง ปี 53 IEC มีผลขาดทุนสุทธิ 920.61 ล้านบาท และมีรายได้ 1,795 ล้านบาท โดยบริษัทมีผลขาดทุนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 51

ก่อนหน้านี้ IEC ได้ตั้งบริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด(IECG) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 และให้เข้าลงทุนบริษัท จีเดค จำกัด สัดส่วน 49% ซึ่งจีเดคเข้าทำสัญญากับเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อรับดำเนินการกำจัดขยะ 25 ปี และจะก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ขนาดกำลังการผลิต 6 เมกะวัตต์ เพื่อขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แหล่งข่าว กล่าวว่า สำหรับธุรกิจเดิม ได้แก่ ธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์เสริม ยังดำเนินการอยู่ และพยายามตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป ขณะเดียวกันบริษัทมีธุรกิจเกมออนไลน์ และ ธุรกิจบริหารพื้นที่อาคารสำนักงาน

ส่วนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนเฉพาะเจาะจง(PP) จากหุ้นเพิ่มทุนที่เหลืออยู่จำนวน 1.17 หมื่นล้านหุ้นนั้น ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะขายหุ้นให้กับกลุ่มใด และไม่ทราบว่าผู้บริหารได้มีการติดต่อทาบทามใคร อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถทยอยขายหุ้นเพิ่มทุนได้หลายล็อต โดยไม่จำเป็นต้องขายหุ้นให้หมดในคราวเดียว ทั้งนี้เป็นไปตามความเหมาะสม หรือจังหวะโอกาส

--อินโฟเควสท์