สื่ออังกฤษเผยภาพ จุลินทรีย์จิ๋วใต้มหาสมุทรลึก ระบุมีมากเกินกว่าจะกำหนดสายพันธุ์ หากนำทุกตัวมารวมกัน จะหนักเท่ากับช้างแอฟริกัน 240 ล้านตัว...
ชื่อ: photo_11.jpg
ครั้ง: 842
ขนาด: 44.0 กิโลไบต์

ชื่อ: article-1267127-0930CB86000005DC-963_634x441.jpg
ครั้ง: 838
ขนาด: 62.3 กิโลไบต์

ชื่อ: article-1267127-0930C1BF000005DC-240_634x375.jpg
ครั้ง: 836
ขนาด: 52.7 กิโลไบต์

ชื่อ: article-1267127-0930CC41000005DC-743_634x686.jpg
ครั้ง: 825
ขนาด: 73.9 กิโลไบต์

ชื่อ: article-1267127-0930CD0B000005DC-984_634x494.jpg
ครั้ง: 825
ขนาด: 144.8 กิโลไบต์

ชื่อ: article-1267127-093099E5000005DC-436_634x308.jpg
ครั้ง: 833
ขนาด: 29.7 กิโลไบต์