หัวข้อข่าวตลท.ขึ้นเครื่องหมาย SP บริษัทที่ไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุด 31 มี.ค.54
วันที่/เวลา19 พ.ค. 2554 09:26:03


เรื่อง : การขึ้นเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์
- บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (ASCON)
- บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) (BLISS)
- บริษัท สแกนโกลบอล จำกัด (มหาชน) (SCAN)
- บริษัท สิงห์ พาราเทค จำกัด (มหาชน) (SINGHA)
- บริษัท เอสเอ็มซี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (SMC)
- บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (TGPRO)
- บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) (THL)
- บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (YNP)

ขึ้นเครื่องหมาย : SP

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย : 19 พ.ค. 2554