ผู้นำอิตาลี-ฝรั่ง?เศส?เห็นพ้องร่วมกันรับมือค่าส?เปรด หวั่นกระทบ?เสถียรภาพ


นายกรัฐมนตรีมาริ?โอ มอนติของอิตาลี?ได้พบปะกับประธานาธิบดีฟรองซัวส์ ออลลองด์ของฝรั่ง?เศส?เมื่อคืนนี้ ?และ?ผู้นำ?ทั้งสอง?เห็นพ้อง?ใน?ความพยายามร่วมกัน?เพื่อดำ?เนิน?การตามข้อตกลงว่าด้วยค่าส?เปรดที่มีขึ้น?ในระหว่าง?การประชุมสุดยอดสหภาพยุ?โรป (อียู) ?เมื่อ?เดือนมิ.ย.

นายมอนติกล่าวว่า?ทั้งสองประ?เทศกำลังดำ?เนิน?การอย่างจริงจัง?ในด้านน?โยบาย?การ?เมือง?และ?การ?เงิน?เพื่อดำ?เนิน?การตามข้อตกลค่าส?เปรด

ผู้นำอิตาลีกล่าวว่า ระดับค่าส?เปรด?เมื่อ?เทียบกับพันธบัตร?เยอรมนี ?ซึ่ง?ได้รับ?การพิจารณว่า?เป็นมาตรวัด?ความ?เชื่อมั่น?ในศักยภาพของประ?เทศหนึ่งๆ?ใน?การรับมือวิกฤตยู?โร?โซนนั้น ต้อง?ไม่ก่อ?ให้?เกิดอุปสรรคต่อ?ความมี?เสถียรภาพของยู?โร?โซน ?เนื่องจากระดับค่าส?เปรดดังกล่าว?ไม่สามารถบ่งบอก?ถึง?การปรับตัวทาง?เศรษฐกิจที่?แท้จริง

?ผมมั่น?ใจว่าประธานาธิบดีออลลองด์?และผมจะยังคงระมัดระวัง ?เพื่อ?ให้?แนวทางที่มี?การตกลงกัน?ใน?การประชุมสุดยอด?เมื่อ?เดือนมิ.ย.?ใน?การรับมือค่าส?เปรดนั้นดำ?เนิน?ไปอย่างสมบูรณ์" นายมอนติกล่าว

นอกจากนี้ ?ผู้นำ?ทั้งสอง?ได้ระบุว่าปัญหาอัตราว่างงานที่สูง?เกินระดับ 10% ประ?เทศสมาชิกอียูบางรายนั้น ?เป็นสิ่งที่?ไม่สามารถยอมรับ?ได้

?ทั้งนี้ ?การพบปะระหว่าง?ผู้นำอิตาลี?และฝรั่ง?เศสมีขึ้น ?ในขณะที่คาดกันว่าธนาคารกลางยุ?โรป (อีซีบี) จะประกาศมาตร?การที่?เป็นรูปธรรม?ใน?การบรร?เทาปัญหาหนี้ของยู?โร?โซน?ใน?การประชุมกำหนดน?โยบาย?ในวันพฤหัสบดีนี้ สำนักข่าวซินหัวรายงาน

อิน?โฟ?เควสท์