http://www.bangkokbiznews.com/2009/1...ws_id=29706446

"ซีพีเอฟ"ดันซีพีเวียดนามเข้าตลาดหุ้น

ซีพีเอฟเดินหน้าสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ มุ่งสร้างแบรนด์ CP สู่ตลาดโลก ควบคู่ การทำกิจกรรมเพื่อสังคม ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจอุตสาหกรรมและอาหาร พร้อมมั่นใจเติบโตโดดเด่นหลังซีพี เวียดนาม เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ กล่าวว่า จากนี้ไป ซีพีเอฟจะให้ความสำคัญกับการทำให้ธุรกิจเกิดความยั่งยืน โดยปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ มุ่งสร้างแบรนด์ CP ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก รุกขยายธุรกิจอาหาร ผลักดันโครงสร้างสัดส่วนอาหารคน (FOOD) และอาหารสัตว์ (FEED) ให้ได้รวมมากกว่า 65% ของรายได้ในอีก 5 ปีข้างหน้า

ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซีพีเอฟเริ่มสร้างแบรนด์อาหารคน (FOOD) ผ่านการโฆษณาการส่งเสริมการขาย และหลังจากประสบความสำเร็จในประเทศได้รุกขยายไปในตลาดต่างประเทศ ทำให้ปัจจุบัน แบรนด์ซีพียังคงเติบโตและเป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในฮ่องกง การจัดแข่งขันทำอาหารในสิงคโปร์ รวมถึง การเดินหน้าลงทุนโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ รุกธุรกิจอาหารพร้อมทานในประเทศตุรกี เป็นต้น ทั้งนี้ ในส่วนแบรนด์อาหารสัตว์ (FEED) บริษัทยังคงเดินหน้าตอกย้ำการเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

อีกแนวทางหนึ่งของความยั่งยืนทางธุรกิจ คือ โครงการเพื่อสังคม ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอด โดยใช้แนวคิดที่ว่า ทุกๆ วันของ CPF คือ CSR นับเป็นการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมมายาวนาน ซึ่งช่วยสร้างประโยชน์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับซีพีเอฟทั้งหมด ตั้งแต่คู่ค้า ผู้บริโภค เกษตรกร จนถึงสังคม

นอกจากนี้ บริษัทมีโครงการช่วยเหลือสังคมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ผ่าน 6 ด้านใหญ่ คือ ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านสุขภาพและอนามัยผู้บริโภค ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ด้านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และด้านกีฬา และหลังจากผลตอบรับเป็นอย่างดี จากการที่บริษัทได้เปิดตัวโครงการซีพีเอฟ เพื่อชีวิตยั่งยืน ผ่านหนังโฆษณาชิ้นแรก ในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน บริษัทจึงเตรียมออกหนังโฆษณาชิ้นใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด จากการที่ ซีพี เวียดนาม ซึ่งซีพีเอฟ ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 29% ในธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจไก่ และธุรกิจกุ้งครบวงจร เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะส่งผลให้ ซีพีเอฟ มีแผนการเติบโตแบบก้าวกระโดดในอีก 5 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ ปัจจุบัน ซีพี เวียดนาม มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น และมีปัจจัยทางเศรษฐกิจในประเทศที่เอื้ออำนวย