ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา (ป้อม)


CEO และผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ stock2morrow ศูนย์กลางนักลงทุนรายย่อย 

ที่ปัจจุบันต่อยอดสู่การเป็นสถาบันอบรมความรู้ด้านการลงทุน และสำนักพิมพ์สต็อคทูมอร์โรว์

ผู้ปลุกปั้นนักลงทุนให้กลายเป็นไอดอลของใครหลายๆ คน 

เจ้าของเพจ : https://www.facebook.com/PiyaphanMakeBillion/ 

บทความทั้งหมด