ชินโชติ ไชยยะโต่งเต่ง


นักวิเคราะห์ทฤษฎี Elliott Wave คนแรกของเมืองไทย (CEWA-M) ที่ได้รับการรับรองความรู้ในระดับสากล จากสถาบัน Elliott Wave International (EWI) ประเทศสหรัฐอเมริกา (Certified Elliott Wave Analyst - Master Designation) 

เจ้าของเว็บบล๊อค : "มโน-เวฟดอทคอท"  www.mano-wave.com 

บทความทั้งหมด


สอบถามข้อมูล