ทรงศักดิ์ โทแก้ว(อ.ต๋อม)


นักลงทุน Style Hybrid ที่ลงทุนโดยใช้เครื่องมือหลัก คือ MT4  

บทความทั้งหมด