พิษณุ มุกดาประกร(ณุ)


  • ผู้ร่วมก่อตั้ง และ CEO บริษัท DeeperTrade Co.,Ltd
  • ผู้พัฒนาระบบเทรดร่วมกับ Classic Ausiris
  • ผู้บรรยาย Machine Learning Trading System ในงาน Quant Open House 2019 by Classic Ausiris
  • ที่ปรึกษา Trading model ที่ KULAP (Decentralized Exchange).

บทความทั้งหมด