แนวคิดการลงทุน - กลยุทธ์ลงทุนหุ้นโดยการวัดมูลค่าจาก P/E Forward & PEG

แนวคิดด้านการลงทุน

โดย Stock2morrow
15 พฤศจิกายน 2560    |    1,191,238 Views

กลยุทธ์ลงทุนหุ้นวัดมูลค่าโดย P/E Forward & PEG 
.
ค่า P/E Ratio เป็นที่นิยมใช้กันในสายของนักวิเคราะห์และนักลงทุน เพื่อใช้วัดความถูกแพงของราคาหุ้นกัน ซึ่งโดยปกติ แล้วนอกจากคำนวณ P/E โดยอิงกับกำไรปัจจุบันแล้วนั้น เนื่องจากค่า P/E ที่เราเห็นกันในเว็บของตลาดหลักทรัพย์จะเป็นกำไรสุทธิในอดีต แต่หากเ
ราก็สามารถคิดคำนวณค่า P/E ได้จากการคาดการณ์แนวโน้มจากอนาคตได้ด้วย หรือที่เรียกกันว่า "Forward P/E" นั้นเอง การประเมินหรือการคาดการณ์ผลประกอบการของบริษัทในอนาคตนั้น นักลงทุนสามารถคาดการณ์ได้ เช่น การหาข้อมูลมาจากบทวิเคราะห์ของแต่ละโบรคเกอร์และมาเปรียบเทียบหาค่าเฉลี่ย หรือใครที่พอมีพื้นฐานด้านการเงินการบัญชีมา ก็สามารถคำนวณจาก Discount Cash Flow เบื้องต้นได้ด้วยตนเองได้ไม่ยาก

.

เช่น ปัจจุบันหุ้น ก. มีราคาหุ้นอยู่ที่ 10 บาท มีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 1 บาท ดังนั้น P/E ในปัจจุบัน คือ 10 เท่า

แต่หากว่าเราคาดการณ์ว่าหุ้น ก. จะมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น หรือกำไรต่อหุ้นเพิ่มเป็น 2 บาทในปีต่อไป เพราะฉะนั้นแล้วค่า Forward P/E จะมีค่าเท่ากับ 10 หาร 2 = 5 เท่า
.

แล้วพอได้ Forward P/E แล้วนำมาเทียบกับ P/E อดีตย้อนหลังต่อไป เช่น หุ้น ก. เคยมีค่า P/E เฉลี่ยย้อนหลัง 3 - 5 ปีที่ 10 เท่า ขณะที่เราคิดคำนวณค่า Forward P/E ได้ที่ 5 เท่า

.

ดังนั้น เป็นไปได้ว่าราคาหุ้นที่เหมาะสมของหุ้น ก. อยู่ที่ Forward P/E ควรที่จะอยู่ที่ประมาณ 10 เท่า (เมื่อเทียบที่เท่ากับค่าเฉลี่ยในอดีต) เพราะฉะนั้นแล้ว เราจะได้มูลค่าเหมาะสมของหุ้น ก. อยู่ที่ประมาณ 20 บาทต่อหุ้น (โดยมาจากการคาดการณ์กำไรสุทธิที่สูงขึ้น หรือ EPS ที่ 2 บาทต่อหุ้น)

.

ยังไงก็ตาม เตือนไว้ก่อน ต้องหมายเหตุเอาไว้ให้ดีๆ  ค่า P/E ในอนาคตนี้ ไม่มีใครสามารถที่จะคำนวณได้ถูกต้อง 100% เป็นเพียงการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตเท่านั้น อย่ามั่นใจ 100% ว่าจะต้องเป็นเท่านี้

.

* จุดที่ต้องระวังในการคิด Forward P/E อาทิ หากมีปีใดที่มีกำไรพิเศษที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัท เช่น การขายทรัพย์สิน การขายเงินลงทุน จะทำให้ค่า P/E ในปีที่มีกำไรพิเศษลดลงได้ ทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดไปเองได้

.

ดังนั้นหน้าที่เราควรดูให้ออกว่า กำไรของบริษัทเกิดจากอะไร เป็นกำไรปกจิที่มาจากการดำเนินการหรือไม่  หรือจุดที่มักจะผิดพลาดกันบ่อย คือ เรื่องของการตัดค่าเสื่อมราคา หากบริษัทสร้างอาคารโรงงาน หรือซื้อวัสดุอุปกรณ์มาในปีนั้นๆ แล้วจะทำให้ในปีต่อๆไป บริษัทจะลงบัญชีการขาดทุนจากการตัดค่าเสื่อมทั้งๆที่บริษัทไม่ได้ขาดทุนก็เป็นได้ 
.
นอกจากนั้นยังมีค่า P/E อีกแบบหนึ่ง ที่อิงกับอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ (Earning Growth) หรือ คือค่า PEG ratio ซึ่งจะใช้อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิมาคำนวณ เพื่อหาค่าเฉลี่ยของ P/E ย้อนหลัง 
.
โดยทั่วไปแล้ว PEG มักจะใช้ผลประกอบการ 3-5 ปี ย้อนหลังในการคำนวณ หรือ ค่า P/E ปัจจุบัน หารด้วยอัตราการเติบโต (G) 
.

PEG > 1 แสดงว่า หุ้นตัวนั้นมีค่า P/E สูงกว่าอัตราการเจริญเติบโตของหุ้น 
.
PEG < 1 แสดงว่า หุ้นตัวนั้นมีค่า P/E ต่ำกว่าอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้น 

.
ดังนั้นแล้ว ค่า P/E ที่เหมาะสม ไม่ควรมีค่ามากกว่า 1 ถ้าเกินแสดงว่า ราคาหุ้นแพงเกินไปกว่าการเติบโต

 

นอกจากนั้น PEG ยังสะท้อนถึง หุ้นที่มีการเติบโตถึงจะน่าลงทุนมากกว่าหุ้นตัวที่มีรายได้ทรงตัว เพราะผลประกอบการที่เติบโตจะดีกว่าหุ้นที่ไม่มีการเติบโต  

แม้ว่า PEG จะเป็นวิธีคิดประเมินมูลค่าหุ้นที่มีประโยชน์ เนื่องจากสามารถวัดความถูกแพงของหุ้นได้ โดยใช้ปัจจัยเรื่อง “อัตราการเติบโต” มาคิดคำนวณ แต่ข้อเสียก็มีเช่นกัน ถ้าเราต้องใช้ข้อมูล “ในอดีต” เพื่อคาดการณ์ในในอนาคต” ซึ่งไม่สามารถถูกต้อง 100% ได้เช่นกัน !!

 

การลงทุนหุ้น จึงต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการลงทุน ยังมีอีกหลายปัจจัยที่สามารถกระทบต่อราคาหุ้นได้ 

 

เขียนโดย Freedom VI 

  Shared
Subscribe

stock2morrow

ศูนย์รวมความรู้เรื่องหุ้น ศูนย์รวมนักลงทุนรายย่อย ที่อยากรู้วิธีการลงทุนในหุ้นอย่างถูกต้องและได้กำไรอย่างยั่งยืน ติดตามเราได้ที่

www.stock2morrow.com 

FB: stock2morrow 

LINE@stock2morrow


ดูบทความทั้งหมด

Stock2morrow


Line Official


@Stock2morrow