หุ้น AOT ข้อมูลสำคัญ Opportunity Day

ข่าวสารการลงทุน

โดย stock2morrow
16 มิถุนายน 2560    |    40,383 Views

AOT ประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย โดยธุรกิจหลักประกอบด้วย การจัดการ การดำเนินงาน และการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยมีท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

2. ท่าอากาศยานดอนเมือง

3. ท่าอากาศยานเชียงใหม่

4. ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

5. ท่าอากาศยานภูเก็ต

และ 6. ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ซึ่งท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งนี้ ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ ทีมงาน stock2morrow ได้นำสไลด์เอกสารที่ข้อมูลสำคัญๆ ในงาน Opportunity Day จัดที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่าสุด ณ วันที่ 16/06/60 มาแชร์ ให้เพื่อนๆ นักลงทุน

  Shared
Subscribe

stock2morrow

ศูนย์รวมความรู้เรื่องหุ้น ศูนย์รวมนักลงทุนรายย่อย ที่อยากรู้วิธีการลงทุนในหุ้นอย่างถูกต้องและได้กำไรอย่างยั่งยืน ติดตามเราได้ที่ LINE@stock2morrow, FB:stock2morrow และ www.stock2morrow.com 


ดูบทความทั้งหมด