อยากลงทุนในหุ้น เริ่มจากกองทุนหุ้นก่อนดีไหม ?


วางแผนการเงิน

โดย มงคล ลุสัมฤทธิ์
1 กันยายน 2560    |    123,605 Views

 

อยากลงทุนในหุ้น เริ่มจากกองทุนหุ้นก่อนดีไหม ?

 

หากคุณเป็นคนประเภทอยากลงทุนแต่ไม่มีความรู้ หรือไม่ชำนาญ อยากลงทุนแต่มีเงินไม่มากนัก..อยากลงทุนแต่ไม่มีเวลาติดตาม..เริ่มจากการลงทุนในกองทุนรวมก่อนดีไหมครับ

 

กองทุนรวมมีหลายประเภท มีกองทุนรวมแบบไหนไหมหล่ะที่มีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ดีเหมือนหรือคล้ายลงทุนในหุ้น แต่มีความเสี่ยงน้อยกว่า มีครับ ก็กองทุนหุ้นไง ผมไม่ได้กวนนะจริงๆ

 

ที่บอกว่ากองทุนหุ้นมีความเสี่ยงต่ำกว่าก็เพราะ กองทุนหุ้นมีการลงทุนในหุ้นหลายตัวเพื่อกระจายความเสี่ยง โดยมีการดูแลโดยผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญ

 

เรามาทำความรู้จักกองทุนหุ้นกัน กองทุนหุ้น ชื่ออย่างเป็นทางการคือ “กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)” คือกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ในตราสารทุนประเภทต่างๆ
ได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นๆ


โดยสัดส่วนของการลงทุนต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด คือต้องลงทุนในตลาดทุนไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และเงินส่วนที่เหลืออาจจะนำไปใช้ลงทุนในสินค้าอื่นๆ ก็ได้

 

 

กองทุนรวมประเภทนี้ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง เนื่องจากเป็นการนำเงินไปลงทุนในตราสารทุน ซึ่งมีความผันผวนของราคาที่ค่อนข้างสูง แต่ก็ให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงด้วยเช่นกัน

 

ซึ่งโดยทั่วไป กองทุนตราสารทุน จะมีนโยบายการลงทุนหลักๆ อยู่ 2 ประเภท คือ

 

1.กองทุนที่เน้นเอาชนะผลตอบแทนตลาด (Active Fund)


เช่น ถ้าปีนั้นตลาดหุ้นสร้างผลตอบแทนได้ 10% กองทุนนั้นต้องมีผลตอบแทนมากกว่า 10% ข้อดีก็คือ ถ้ามีผู้จัดการกองทุนที่เก่ง มองการณ์ไกลมาบริหารกองทุน และยังมีความยืดหยุ่นที่จะปรับพอร์ตในการลงทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้ แต่ข้อเสียก็คือ ถ้าผู้จัดการกองทุนไม่เก่ง ผลตอบแทนก็อาจจะแย่กว่าตลาดไปเลยก็ได้

 

2.กองทุนประเภทสร้างผลตอบแทนตามดัชนี (Passive Fund)


เช่น ถ้าปีนั้นตลาดหุ้นสร้างผลตอบแทนได้ 10% กองทุนนั้นต้องพยายามทำผลตอบแทนของกองทุนให้ได้เท่ากับตลาดด้วย ข้อดีคือ ค่าใช้จ่ายของกองทุนจะต่ำกว่า Active Fund เพราะไม่ต้องใช้นักวิเคราะห์หรือผู้จัดการกองทุนในการบริหาร แต่ข้อเสียก็คือ ถ้าเศรษฐกิจเกิดชะลอตัว ก็ยังคงต้องลงทุนในหุ้นทั้ง 100% อยู่ จะลดหรือเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ ทำให้ผลตอบแทนก็ตกไปตามตลาด

 

หากเป็นประเภทผลตอบแทนก็อยากได้นะ แต่ใจก็ไม่ค่อยถึง ไม่ค่อยกล้าเสี่ยงเท่าไหร่
เลือกกองทุนแบบไหนดี เลือกกองทุนรวมแบบนี้เลยครับ

 


กองทุนรวมผสม (Balanced Fund)


คือกองทุนที่ลงทุนทั้งในตราสารทุน, ตราสารหนี้ หรือตราสารอื่นๆ แต่ต้องมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 25% และไม่เกินกว่า 65%

 

การลงทุนในกองทุนแบบนี้ จะมีความเสี่ยงหลากหลาย ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการลงทุน ระหว่างตราสารทั้งสองประเภท ที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 แบบครับ


1.แบบที่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทั้งสองประเภทไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะมีสัดส่วนสูงสุดได้ไม่เกิน 65%


2.แบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทั้งสองประเภท หรือที่เรียกว่า กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น

 

โดยการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุน ว่าในช่วงเวลานี้จะลงทุนในสัดส่วนของตราสารแต่ละประเภทอย่างไร กองทุนประเภทนี้เหมาะกับผู้ที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง

 

เห็นไหมครับหากคุณอยากลงทุนในหุ้น อยากมีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนที่ดี แต่คุณก็รู้จักตัวเองดีพอว่าคุณยังไม่เหมาะกับการลงทุนในหุ้นรายตัว ในตลาดมีเครื่องมือการลงทุนที่ตรงกับเราแน่นอน เช่นกองทุนหุ้นครับ

 

  Shared

มงคล ลุสัมฤทธิ์

 

เจ้าของเพจที่รวมและแบ่งปันความรู้วางแผนการเงิน เพจ : Financial Times by Mongkol นักออกแบบความมั่งคั่ง โดยมงคล ลุสัมฤทธิ์ (Wealth Designer)


ดูบทความทั้งหมด

วางแผนสร้าง PASSIVE INCOME ให้ตัวเอง

มงคล ลุสัมฤทธิ์

วางแผนการเงิน

16 พฤษภาคม 2561
98,432 Views

วางแผนการเงิน - 9 เรื่องการเงิน ที่คนระดับโลก อยากบอกคุณ

ภาววิทย์  กลิ่นประทุม

วางแผนการเงิน

27 ตุลาคม 2560
171,772 Views