5 ตัวชี้วัดกองทุนรวม สายกองทุนมือใหม่ควรรู้ ?


มือใหม่เริ่มลงทุน

โดย stock2morrow
22 มีนาคม 2561    |    737,342 Views

5 ตัวชี้วัดกองทุนรวม

กองทุนรวมเป็นการลงทุนที่ได้รับความนิยม มีตัวชี้วัดหลัก 5 ประการสำหรับความเสี่ยงด้านการลงทุนที่ใช้ในการวิเคราะห์หุ้นพันธบัตรและพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวม ได้แก่ ค่า alpha , Beta , R-square และ sharpe ratio และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)               

เครื่องมือทางสถิติเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเสี่ยงในการลงทุน ความผันผวนของการลงทุน และเป็นส่วนประกอบสำคัญของทฤษฎีพอร์ตการลงทุนสมัยใหม่ (modern portfolio theory) เป็นวิธีการทางการเงินและการศึกษามาตรฐานที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของตราสารทุนการลงทุนตราสารหนี้และกองทุนรวมโดยการเปรียบเทียบกับมาตรฐานของตลาดการวัดความเสี่ยงทั้งหมดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถกำหนดพารามิเตอร์ความเสี่ยงในการลงทุนได้ ในบทความนี้เราจะให้คำอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ที่ใช้กันทั่วไปเหล่านี้

1. แอลฟา

เป็นตัววัดผลการดำเนินงานของการลงทุนตามเกณฑ์ความเสี่ยง  โดยจะใช้ความผันผวน (ความเสี่ยงด้านราคา) ของผลงานกองทุนรวมเปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิงโดยปรับความเสี่ยงให้อยู่บนระดับความเสี่ยงเดียวกัน ผลตอบแทนส่วนเกินของการลงทุนเมื่อเทียบกับการกลับมาของดัชนีอ้างอิงคือ “อัลฟา”มักถูกคิดว่าเป็นตัวแทนของมูลค่าที่นักลงทุนจะเพิ่มหรือตัดจากผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุน ค่า alpha บวก 1.0 หมายถึงกองทุนมีผลการดำเนินงานดีกว่าดัชนีชี้วัดมาตรฐาน 1% อัลฟาเชิงลบที่คล้ายกันจะแสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพต่ำกว่า 1% สำหรับนักลงทุนแล้วอัลฟาที่เป็นบวกมากขึ้นก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

2. เบต้า

                เบต้าหรือที่เรียกว่า "ค่าสัมประสิทธิ์เบต้า" เป็นตัวชี้วัดความผันผวนหรือความเสี่ยงอย่างเป็นระบบของหุ้นหรือผลงานเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดโดยรวม เบต้าคำนวณโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยและคุณสามารถมองว่าเป็นแนวโน้มการกลับมาของการลงทุนเพื่อตอบสนองต่อการแกว่งของตลาด ตามนิยามของตลาดมีเบต้า 1.0 หุ้นและมูลค่าพอร์ตโฟลิโอจะวัดตามปริมาณที่เบี่ยงเบนไปจากตลาด

               เบต้า 1.0 แสดงให้เห็นว่าหุ้นหรือพอร์ตโฟลิโอการลงทุนจะเคลื่อนไปในขนาดตลาดเท่าๆกับตลาด เบต้าน้อยกว่า 1.0 แสดงให้เห็นว่าการลงทุนจะมีความผันผวนน้อยกว่าตลาดและตามด้วยเบต้ามากกว่า 1.0 แสดงให้เห็นว่าราคาของการลงทุนจะผันผวนมากกว่าตลาด ตัวอย่างเช่นหากเบต้าของพอร์ตการลงทุนของกองทุนมีขนาด 1.2 ก็ยิ่งมีความผันผวนมากกว่าตลาดในทางทฤษฎี 20%

              นักลงทุนที่ต้องการรักษาเงินทุนควรมุ่งเน้นไปที่หลักทรัพย์และพอร์ตการลงทุนของกองทุนที่มีเบต้าต่ำในขณะที่นักลงทุนเหล่านั้นยินดีที่จะรับความเสี่ยงมากขึ้นในการค้นหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นควรมองหาการลงทุนเบต้าสูง

3. R-Squared

                R-Squared เป็นตัวชี้วัดทางสถิติที่แสดงถึงเปอร์เซ็นต์ของการเคลื่อนไหวของพอร์ตหรือการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ซึ่งสามารถอธิบายได้จากการเคลื่อนไหวในดัชนีอ้างอิง สำหรับหลักทรัพย์ที่มีรายได้คงที่และกองทุนรวมที่เกี่ยวข้องเกณฑ์มาตรฐานคือตั๋วเงินคลังของรัฐ เช่นเดียวกับกองทุนหุ้นและตราสารทุนดัชนีอ้างอิง

               ค่า R-squared มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 ตาม Morningstar กองทุนรวมที่มีค่า R-squared ระหว่าง 85 ถึง 100 มีผลการดำเนินงานที่มีความสัมพันธ์ใกล้กับดัชนี กองทุนที่ได้รับการจัดอันดับ 70 หรือน้อยกว่านั้นจะไม่ใกล้กับดัชนี

 

              นักลงทุนกองทุนควรหลีกเลี่ยงกองทุนที่มีการบริหารจัดการอย่างแข็งขันโดยมีอัตราส่วนของ R-squared สูงซึ่งนักวิเคราะห์มักวิพากษ์วิจารณ์ ว่าเป็นกองทุนดัชนี "ตู้เก็บเงิน" ทำไมต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นสำหรับการจัดการมืออาชีพ เมื่อคุณสามารถได้รับผลเดียวกันหรือดีกว่าจากกองทุนดัชนี?

4. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

               ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะวัดการกระจายตัวของข้อมูลจากค่าเฉลี่ย ยิ่งมีข้อมูลกระจายไปเท่าไรก็ยิ่งแตกต่างจากค่าเฉลี่ยมากเท่านั้น ในด้านการเงินการเบี่ยงเบนมาตรฐานจะใช้กับอัตราผลตอบแทนรายปีของการลงทุนเพื่อวัดความผันผวน (ความเสี่ยง) หุ้นที่มีความผันผวนของราคาสูงจะมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูง สำหรับกองทุนรวม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะบอกให้เราทราบว่าผลตอบแทนจากกองทุนมีการเบี่ยงเบนจากผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมามากเท่าไร

5. Sharpe ratio

              นักเศรษฐศาสตร์ได้รับการพัฒนาโดย William Noble ที่ได้รับรางวัล Nobel Prize ซึ่งเป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงานที่มีความเสี่ยง คำนวณโดยการหักอัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง (พันธบัตรรัฐบาล) จากอัตราผลตอบแทนของการลงทุนและหารส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการลงทุนของผลตอบแทน

              Sharpe ratio บอกนักลงทุนว่าผลตอบแทนของการลงทุนเกิดจากการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาดหรือผลของความเสี่ยงที่มากเกินไป การวัดนี้เป็นประโยชน์อย่างมากเนื่องจากแม้ว่าพอร์ตโฟลิโอหรือหุ้นรายตัว จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าบริษัทอื่นๆ แต่การลงทุนที่ดีก็คือการลงทุนที่ดีหากผลตอบแทนที่สูงขึ้นไม่ได้มีความเสี่ยงมากเกินไป สัดส่วนการลงทุนของ Sharpe มากขึ้นทำให้ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทดีขึ้น

               นักลงทุนจำนวนมากมีแนวโน้มที่จะเน้นเฉพาะผลตอบแทนจากการลงทุนโดยไม่ต้องห่วงเรื่องความเสี่ยงด้านการลงทุน ห้ามาตรการความเสี่ยงที่เราได้กล่าวถึงเพียงแค่สามารถให้สมดุลกับสมการความเสี่ยงตอบแทน ข่าวดีสำหรับนักลงทุนคือการคำนวณตัวชี้วัดเหล่านี้และมีอยู่ในเว็บไซต์ทางการเงินหลายแห่งและรวมอยู่ในรายงานการวิจัยการลงทุนจำนวนมาก โปรดจำไว้ว่าเมื่อคำนึงถึงหุ้นพันธบัตรหรือการลงทุนในกองทุนรวมความเสี่ยงด้านความผันผวนเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่คุณควรคำนึงถึงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการลงทุน

               ข่าวดี คือ มาตฐานการวัดผลตอบแทนทั้ง 5 แบบนั้น ส่วนใหญ่แล้วนักลงทุนไม่ต้องคำนวณเอง โดยเฉพาะกลุ่มที่ลงทุนในกองทุนรวม ภายในหนังสือชี้ชวนหรือหนังสิอแจ้งผลดำเนินการกองทุนจะมีตัวลขเหล่านี้แจ้งไว้ สิ่งที่นักลงทุนต้องทราบคือตัวเลขแต่ละตัวเปรียบเทียบกันอย่างไรและมีความหมายอย่างไร ?

 

 

- Yoo & Freedom VI - 

อ้างอิง : 5 ways to measure Mutual Fund Risk , Richard Loth

 

  Shared

stock2morrow

ศูนย์รวมความรู้เรื่องหุ้น ศูนย์รวมนักลงทุนรายย่อย ที่อยากรู้วิธีการลงทุนในหุ้นอย่างถูกต้องและได้กำไรอย่างยั่งยืน ติดตามเราได้ที่

www.stock2morrow.com 

FB: stock2morrow 

LINE@stock2morrow


ดูบทความทั้งหมด

การลงทุน = ความรู้ My way my investment EP.11

stock2morrow

มือใหม่เริ่มลงทุน

19 มีนาคม 2562
219,472 Views