ธนชาตเปิดทัพแกร่ง ผู้บริหารใหม่เป้าหมายเฉียบคม


ข่าวสารการลงทุน

โดย Advertorial
12 กุมภาพันธ์. 2562    |    575,256 Views

ธนชาต

ในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทย (SET Index) มีความผันผวนหนักติดลบไปกว่า 10% แต่หุ้นขนาดใหญ่หลายตัว รวมทั้งหุ้น TCAP หรือบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ในธนาคารธนชาต ยังมีความแข็งแกร่งกว่าตลาด รวมทั้งยังสามารถจ่ายปันผลได้ค่อนข้างสูงอยู่อย่างต่อเนื่อง

เมื่อก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2562 กลุ่มธนชาต ได้ปรับทัพเพื่อรับมือกับการแข่งขันในยุคที่พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป โดย คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของกลุ่มธนชาต และ คุณประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ขึ้นนั่งแท่นบัญชาทัพเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารธนชาต นำทัพใหญ่ พร้อมทั้งชูนโยบาย Fast & Focused ตั้งเป้ายืนหยัดรักษาความเป็นธนาคารชั้นนำของประเทศ

2 แม่ทัพมาร่วมมือกันในการสร้างธุรกิจให้แกร่ง เพื่อตอบโจทย์กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและของผู้บริโภค จากนโยบาย Fast & Focused ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับลูกค้าและยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ด้วยการยกระดับพลังของดิจิทัลและเทคโนโลยี ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริการและนวัตกรรมทางการเงินให้ครอบคลุมและครบวงจร

การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของธนาคารธนชาตหลายปีที่ผ่านมา ด้วยสินทรัพย์กว่า 1 ล้านล้านบาท ที่น่าสนใจคือ ธนาคารสามารถสร้างผลกำไรสุทธิให้เติบโตขึ้นได้ถึง 4 ปีซ้อน ด้วยยุทธศาสตร์ที่เติบโตในธุรกิจหลักอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ในขณะที่การแข่งขันที่สูงขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของธุรกิจธนาคารและตลาดการเงิน รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค 4.0 ธนาคารธนชาตเองก็ต้อ

งปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ  และให้สามารถรักษาการเป็นสถาบันชั้นนำของประเทศให้ได้ต่อไป คุณประพันธ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันยาวนาน จึงถูกเลือกให้เข้ามาบริหารทัพให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยมีความเข้าใจธุรกิจและวัฒนธรรมของธนาคารธนชาตเป็นอย่างดีอยู่แล้ว เนื่องจากเคยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ของธนาคารธนชาต และเป็นผู้ริเริ่มระบบ Core Banking ที่เป็นรากฐานของธนาคารจนมาถึงปัจจุบัน ทั้งยังเชื่อมต่อระบบนี้เข้ากับระบบธนาคารนครหลวงไทยในช่วงที่ควบรวมกิจการในปี 2553  โดยผลงานที่โดดเด่นคือการบริหารสายงานธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ทำให้ธนาคารกลายเป็นอันดับ 1 ของวงการด้านนี้มาตลอด ได้รับรางวัลทั้งในสาขา Auto Hire Purchase Loan และสาขา Auto RE-Finance เป็นต้น

โดยมีกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจไว้อย่างชัดเจน 4 ประการ ได้แก่

1.การปรับผังผู้บริหารและตั้งหน่วยงานใหม่ ให้สอดรับกับแผนธุรกิจและ Customer Journey เพื่อให้แต่ละหน่วยงาน Focus กับธุรกิจมากยิ่งขึ้น เช่น

  • ตั้งหน่วยงาน Enterprise Digital Banking  เพื่อศึกษาพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไปและวางกลยุทธ์ด้านดิจิทัลให้เหมาะสม
  • นำโมเดลการบริหารธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ที่ประสบความสำเร็จมาเป็นต้นแบบบริหารธุรกิจด้านอื่นๆ
  • แต่ละธุรกิจจะมีทีมบริหารที่ดูแลงานขายและงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

2.การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data Driven Organization) ซึ่งจะเป็นการนำข้อมูลมาขับเคลื่อนธุรกิจทุกทิศทางและเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

3.การลดกระบวนการทำงานต่างๆ (Agility) เปลี่ยนไปสู่ระบบอัตโนมัติเพื่อให้บริการได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น โดยที่ผ่านมาธนชาตได้พัฒนาระบบ Automotive Lending Digital Experience (ALDX) ให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้รับการบริการที่รวดเร็วขึ้น ซึ่งประสบความสำเร็จลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดี

4.การเพิ่มความรู้ทักษะพนักงาน ให้มีความรู้ลึกและรอบด้านในการให้คำปรึกษาด้านการเงินแก่ลูกค้า (Advisor) อย่างตรงจุดและสม่ำเสมอ

ด้านชีวิตการทำงานและไลฟ์สไตล์

หนึ่งในสิ่งสำคัญของผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่คือการบริหารเวลาส่วนตัว บาลานซ์ระหว่างชีวิตการทำงาน และ สุขภาพร่างกาย โดยเรื่องนี้ถือเป็นสิ่งที่คุณประพันธ์ แม่ทัพใหญ่คนใหม่ของธนาคารธนชาตให้ความสำคัญมาก โดยกิจวัตรทุกวันคือการตื่นเช้าเข้าฟิตเนส เตรียมสุขภาพร่างกาย อย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มต้นการทำงานในแต่ละวัน โดยงานส่วนใหญ่มักเป็นงานประชุมเพื่อการวางแผนและคิดกลยุทธ์ และวันหยุดก็ยังแบ่งเวลาสำหรับครอบครัวและกิจกรรมการปั่นจักรยาน

แง่คิดการทำงานที่ได้เรียนรู้จากผู้บริหารท่านนี้ คือ การมีเป้าหมายที่ชัดเจน การจะทำอะไรต้องมีเป้าหมายไว้ตลอด และสามารถวัดผลได้ตลอดว่าสำเร็จไหม โดยคุณประพันธ์ ยึดหลัก 7 Habits มาตลอดในการทำงาน ไม่มองโลกในแง่ลบ ทุกอย่างมีโอกาสเสมอ เราอาจมีเป้าหมายใหญ่มาก แต่ในทุก ๆ ปี เราควรจะซอยเป้าหมายเป็นข้อย่อย ๆ ให้กลายเป็นเหมือนบันไดที่เราเดินขึ้นไป เราจะรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อก้าวข้ามขึ้นไปเรื่อยๆ ได้ทีละขั้น และแม้ว่าในแต่ละขั้นที่ก้าวไป จะมีอุปสรรค หรือความล้มเหลว แต่ผมมองว่ามันคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

4 พันธกิจท้าทายในปี 2562

1 การรักษาความเป็นเบอร์ 1 ในตลาดสินเชื่อรถยนต์

2 การพัฒนาสินเชื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

3 การเพิ่มบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน (CASA)

4 การขยายสัดส่วนของธุรกิจลูกค้ารายย่อย

พันธกิจและเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2562 นี้ ถือว่าเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของคุณประพันธ์ ที่จะนำทัพหลักในการบริหารและพัฒนาธนชาตให้ยังคงยืนหยัดในการเป็นธนาคารชั้นนำของประเทศ หากจากวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งพลังกายและพลังหัวใจในการสร้างทีมงาน สร้างชื่อเสียงและความสำเร็จให้กับธนาคาร ดั่งที่ถือหลักปฎิบัติมาตลอดระยะเวลา 32 ปี บวกกับทักษะและประสบการณ์ด้านการบริหารงานธนาคารมาแล้วแทบทุกด้าน จึงทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าคุณประพันธ์ จะเป็นผู้นำที่พร้อมสืบสานสร้างธนาคารธนชาตให้แข็งแกร่งเติบโตพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำของธุรกิจได้ต่อไปในอนาคต

  Shared

Advertorial

ประชาสัมพันธ์ แนะนำเชิงให้ข้อมูลความรู้ ด้านการเงินการลงทุน กองทุน ประกันแบบต่างๆ วงเงินสินเชื่อ บริษัทหรือธุรกิจ อสังหาฯ เว็บไซต์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง  


ดูบทความทั้งหมด

BH กำไรหายกว่า 94% โบรคแนะชะลอลงทุน

stock2morrow

ข่าวสารการลงทุน

6 สิงหาคม 2563
244 Views

"เทรนด์" การลงทุนหลัง COVID

stock2morrow

ข่าวสารการลงทุน

3 สิงหาคม 2563
890 Views