ธนชาตเปิดทัพแกร่ง ผู้บริหารใหม่เป้าหมายเฉียบคม


ข่าวสารการลงทุน

โดย Advertorial
12 กุมภาพันธ์. 2562    |    574,968 Views

ธนชาต

ในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทย (SET Index) มีความผันผวนหนักติดลบไปกว่า 10% แต่หุ้นขนาดใหญ่หลายตัว รวมทั้งหุ้น TCAP หรือบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ในธนาคารธนชาต ยังมีความแข็งแกร่งกว่าตลาด รวมทั้งยังสามารถจ่ายปันผลได้ค่อนข้างสูงอยู่อย่างต่อเนื่อง

เมื่อก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2562 กลุ่มธนชาต ได้ปรับทัพเพื่อรับมือกับการแข่งขันในยุคที่พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป โดย คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของกลุ่มธนชาต และ คุณประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ขึ้นนั่งแท่นบัญชาทัพเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารธนชาต นำทัพใหญ่ พร้อมทั้งชูนโยบาย Fast & Focused ตั้งเป้ายืนหยัดรักษาความเป็นธนาคารชั้นนำของประเทศ

2 แม่ทัพมาร่วมมือกันในการสร้างธุรกิจให้แกร่ง เพื่อตอบโจทย์กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและของผู้บริโภค จากนโยบาย Fast & Focused ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับลูกค้าและยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ด้วยการยกระดับพลังของดิจิทัลและเทคโนโลยี ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริการและนวัตกรรมทางการเงินให้ครอบคลุมและครบวงจร

การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของธนาคารธนชาตหลายปีที่ผ่านมา ด้วยสินทรัพย์กว่า 1 ล้านล้านบาท ที่น่าสนใจคือ ธนาคารสามารถสร้างผลกำไรสุทธิให้เติบโตขึ้นได้ถึง 4 ปีซ้อน ด้วยยุทธศาสตร์ที่เติบโตในธุรกิจหลักอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ในขณะที่การแข่งขันที่สูงขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของธุรกิจธนาคารและตลาดการเงิน รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค 4.0 ธนาคารธนชาตเองก็ต้อ

งปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ  และให้สามารถรักษาการเป็นสถาบันชั้นนำของประเทศให้ได้ต่อไป คุณประพันธ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันยาวนาน จึงถูกเลือกให้เข้ามาบริหารทัพให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยมีความเข้าใจธุรกิจและวัฒนธรรมของธนาคารธนชาตเป็นอย่างดีอยู่แล้ว เนื่องจากเคยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ของธนาคารธนชาต และเป็นผู้ริเริ่มระบบ Core Banking ที่เป็นรากฐานของธนาคารจนมาถึงปัจจุบัน ทั้งยังเชื่อมต่อระบบนี้เข้ากับระบบธนาคารนครหลวงไทยในช่วงที่ควบรวมกิจการในปี 2553  โดยผลงานที่โดดเด่นคือการบริหารสายงานธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ทำให้ธนาคารกลายเป็นอันดับ 1 ของวงการด้านนี้มาตลอด ได้รับรางวัลทั้งในสาขา Auto Hire Purchase Loan และสาขา Auto RE-Finance เป็นต้น

โดยมีกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจไว้อย่างชัดเจน 4 ประการ ได้แก่

1.การปรับผังผู้บริหารและตั้งหน่วยงานใหม่ ให้สอดรับกับแผนธุรกิจและ Customer Journey เพื่อให้แต่ละหน่วยงาน Focus กับธุรกิจมากยิ่งขึ้น เช่น

  • ตั้งหน่วยงาน Enterprise Digital Banking  เพื่อศึกษาพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไปและวางกลยุทธ์ด้านดิจิทัลให้เหมาะสม
  • นำโมเดลการบริหารธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ที่ประสบความสำเร็จมาเป็นต้นแบบบริหารธุรกิจด้านอื่นๆ
  • แต่ละธุรกิจจะมีทีมบริหารที่ดูแลงานขายและงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

2.การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data Driven Organization) ซึ่งจะเป็นการนำข้อมูลมาขับเคลื่อนธุรกิจทุกทิศทางและเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

3.การลดกระบวนการทำงานต่างๆ (Agility) เปลี่ยนไปสู่ระบบอัตโนมัติเพื่อให้บริการได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น โดยที่ผ่านมาธนชาตได้พัฒนาระบบ Automotive Lending Digital Experience (ALDX) ให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้รับการบริการที่รวดเร็วขึ้น ซึ่งประสบความสำเร็จลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดี

4.การเพิ่มความรู้ทักษะพนักงาน ให้มีความรู้ลึกและรอบด้านในการให้คำปรึกษาด้านการเงินแก่ลูกค้า (Advisor) อย่างตรงจุดและสม่ำเสมอ

ด้านชีวิตการทำงานและไลฟ์สไตล์

หนึ่งในสิ่งสำคัญของผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่คือการบริหารเวลาส่วนตัว บาลานซ์ระหว่างชีวิตการทำงาน และ สุขภาพร่างกาย โดยเรื่องนี้ถือเป็นสิ่งที่คุณประพันธ์ แม่ทัพใหญ่คนใหม่ของธนาคารธนชาตให้ความสำคัญมาก โดยกิจวัตรทุกวันคือการตื่นเช้าเข้าฟิตเนส เตรียมสุขภาพร่างกาย อย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มต้นการทำงานในแต่ละวัน โดยงานส่วนใหญ่มักเป็นงานประชุมเพื่อการวางแผนและคิดกลยุทธ์ และวันหยุดก็ยังแบ่งเวลาสำหรับครอบครัวและกิจกรรมการปั่นจักรยาน

แง่คิดการทำงานที่ได้เรียนรู้จากผู้บริหารท่านนี้ คือ การมีเป้าหมายที่ชัดเจน การจะทำอะไรต้องมีเป้าหมายไว้ตลอด และสามารถวัดผลได้ตลอดว่าสำเร็จไหม โดยคุณประพันธ์ ยึดหลัก 7 Habits มาตลอดในการทำงาน ไม่มองโลกในแง่ลบ ทุกอย่างมีโอกาสเสมอ เราอาจมีเป้าหมายใหญ่มาก แต่ในทุก ๆ ปี เราควรจะซอยเป้าหมายเป็นข้อย่อย ๆ ให้กลายเป็นเหมือนบันไดที่เราเดินขึ้นไป เราจะรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อก้าวข้ามขึ้นไปเรื่อยๆ ได้ทีละขั้น และแม้ว่าในแต่ละขั้นที่ก้าวไป จะมีอุปสรรค หรือความล้มเหลว แต่ผมมองว่ามันคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

4 พันธกิจท้าทายในปี 2562

1 การรักษาความเป็นเบอร์ 1 ในตลาดสินเชื่อรถยนต์

2 การพัฒนาสินเชื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

3 การเพิ่มบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน (CASA)

4 การขยายสัดส่วนของธุรกิจลูกค้ารายย่อย

พันธกิจและเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2562 นี้ ถือว่าเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของคุณประพันธ์ ที่จะนำทัพหลักในการบริหารและพัฒนาธนชาตให้ยังคงยืนหยัดในการเป็นธนาคารชั้นนำของประเทศ หากจากวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งพลังกายและพลังหัวใจในการสร้างทีมงาน สร้างชื่อเสียงและความสำเร็จให้กับธนาคาร ดั่งที่ถือหลักปฎิบัติมาตลอดระยะเวลา 32 ปี บวกกับทักษะและประสบการณ์ด้านการบริหารงานธนาคารมาแล้วแทบทุกด้าน จึงทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าคุณประพันธ์ จะเป็นผู้นำที่พร้อมสืบสานสร้างธนาคารธนชาตให้แข็งแกร่งเติบโตพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำของธุรกิจได้ต่อไปในอนาคต

  Shared

Advertorial

ประชาสัมพันธ์ แนะนำเชิงให้ข้อมูลความรู้ ด้านการเงินการลงทุน กองทุน ประกันแบบต่างๆ วงเงินสินเชื่อ บริษัทหรือธุรกิจ อสังหาฯ เว็บไซต์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง  


ดูบทความทั้งหมด

War Trade แม้แต่หนุ่มสาวโรงงานก็กระทบ

stock2morrow

ข่าวสารการลงทุน

10 ตุลาคม 2562
1,207 Views

อนาคตของ Logistics

ดร. ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์

ข่าวสารการลงทุน

10 ตุลาคม 2562
2,356 Views
สอบถามข้อมูล