"หนี้สาธารณะ" คงค้าง ประเทศไทย มากสูงสุดในประวัติศาสตร์


ข่าวสารการลงทุน

โดย stock2morrow
16 มิถุนายน 2562    |    2,095 Views

 

“หนี้สาธารณะ” จำเป็นสำหรับประเทศฐานภาษีต่ำและต้องการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมด้วยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ระบบความคุ้มครองทางสังคมหรือระบบสวัสดิการ


การบริหารหนี้สาธารณะต้องเผื่อ “พื้นที่ทางการคลัง” (fiscal space) ให้มากพอเพื่อรองรับความจำเป็นในอนาคต


นักเศรษฐศาสตร์ในงานเสวนา “สุมหัวคิด…Fiscal cliff หนี้รัฐบาลไทย!” เตือนประชานิยมก่อหนี้เกินตัว เศรษฐกิจตกเหว “ไม่รู้ตัว


“ในอดีตงบประมาณประจำอยู่ที่ประมาณ 70% ของงบประมาณทั้งหมด แต่ตอนนี้ อยู่ที่ประมาณ 80% เราจึงได้เห็นว่า ขณะนี้ รัฐบาลต้องออกกฎหมายพิเศษเพื่อกู้เงินมาลงทุน จึงถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เรากำลังเดินลงเหว”


การใช้เงินนอกงบประมาณในจำนวนที่มากขึ้น ถือเป็นการผ่อนคลายข้อจำกัดของกรอบความยั่งยืนการคลัง เช่น การใช้เงินของแบงก์รัฐเพื่อนโยบายจำนำข้าว ซึ่งภาระสุดท้ายจะตกอยู่กับงบประมาณ


ประการที่สอง การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรัฐเข้าไปใช้เงินลงทุนด้วย แม้จะปรากฏเป็นหนี้สาธารณะ แต่ก็ไม่ได้นับรวมภาระการอุดหนุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


ประการที่สาม หนี้ของรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันมีความสามารถในการกู้ยืมเพิ่มขึ้น ถือเป็นความท้าทายทางการคลังในการพิสูจน์


ประการที่สี่ ภาระที่เกิดขึ้นจากกองทุนนอกงบประมาณต่างๆ เช่น กองทุนน้ำมัน กองทุนประกันสังคม ซึ่งสุดท้ายเมื่อเกิดความเสียหายก็จะตกเป็นภาระที่รัฐต้องรับผิดชอบ

 

Reference : TDRI,PHATRA ASSET

  Shared

stock2morrow

ศูนย์รวมความรู้เรื่องหุ้น ศูนย์รวมนักลงทุนรายย่อย ที่อยากรู้วิธีการลงทุนในหุ้นอย่างถูกต้องและได้กำไรอย่างยั่งยืน ติดตามเราได้ที่

www.stock2morrow.com 

FB: stock2morrow 

[email protected]


ดูบทความทั้งหมด

BH กำไรหายกว่า 94% โบรคแนะชะลอลงทุน

stock2morrow

ข่าวสารการลงทุน

6 สิงหาคม 2563
247 Views

"เทรนด์" การลงทุนหลัง COVID

stock2morrow

ข่าวสารการลงทุน

3 สิงหาคม 2563
890 Views