นกแอร์ กำลังจะกลับมา ผงาด !


ข่าวสารการลงทุน

โดย stock2morrow
16 สิงหาคม 2562    |    2,437 Views

นกแอร์ คือ สายการบินราคาประหยัด บริหารงานโดย บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ซี่งมีบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร่วมกับผู้ถือหุ้นอื่นๆ "นกแอร์" เป็นชื่อที่ง่ายต่อการจดจำ เป็นชื่อที่สื่อถึงความเป็นมิตร และเป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นชื่อที่ย้ำความเป็นไทยอย่างแท้จริง

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บมจ.สายการบินนกแอร์ ซึ่งอยู่ภายใต้ชื่อทางการค้า “นกแอร์” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 ในชื่อบริษัท สกายเอเชีย จำกัด (Sky Asia Ltd.) ต่อมาวันที่ 16 มกราคม 2549 เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด” ภายหลังได้แปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดมหาชน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556

 

ทำไม นกแอร์ ถึงขาดทุน

นกแอร์เป็นสายการบินที่มีผู้ใช้งานอันดับต้นๆ ของประเทศจากข้อมูลล่าสุดสายการบินนกแอร์มีผู้ใช้งานเป็นอันดับ สอง ของประเทศ หากสายการบินนี้ประสบปัญหา ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานเป็นวงกว้างได้เรามาดูกันครับว่าทำไมนกแอร์ถึงประสบปัญหาขาดทุน ไม่ว่าจะป็นเรืองของเครื่องบินที่ชอบเสียอยู่ตลอด ระบบเช็คอินชอบล่ม และปัญหาการแข่งขันกันที่รุนแรงของระบบการคมนาคมในประเทศ

 

สาเหตุที่แรก นกแอร์ต้องตัดราคาค่าตั๋วลงอย่างมากทำให้ได้ไม่คุ้มเสียกับต้นทุนที่นกแอร์ต้องจ่ายเป็นประจำ และแบกรับอย่างมาก เช่น ต้นทุนค่าใช้จ่ายเรื่องพนักงาน เกิดการแข่งกันอย่างรุนแรงใน ธุรกิจสายการบินทำให้เกิดการดึงตัวนักบินกันไปมาระหว่างสายการบินประกอบกับมีสายการบินอย่าง แอร์เอเชียซึ่งเป็นสายการบินที่ Low Cost เข้ามาบุกตลาดและทำการแข่งขันกับสายการบินในประเทศนี่ยังไม่รวมกับสายการบินต่างประเทศที่จอดรับแวะผู้โดยสารระหว่างทางซึ่งบางสายการบินมีราคาตั๋วที่ถูกมาก

 

สาเหตุที่สอง ระบบการคมนาคมของประเทศมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากและการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว ตลอดจนรัฐบาลมีการพัฒนาระบบคมนาคมอย่างมากเพื่อต้อนรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น มีการสร้างรถไฟความเร็วสูงและ ระบบรถไฟรางคู่ เนื่องจากระบบรางรถไฟของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นระบบรางเดี่ยว และมีการสร้างทางด่วน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผู้บริโภคที่หันเปลี่ยนมาใช้บริการระบบทางรางมากขึ้นทำให้สายการบินต้องปรับตัวแข่งขันกันตัดราคา

 

สาเหตุที่สาม ทางผู้บริหารกล่าวว่า ก่อนหน้านี้ ทางนกแอร์มีการจ้าง “OUTSOURCE” ที่มากเกินไปในราคาแพงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดย เฉพาะในส่วนของงานซ่อมบำรุงและการสั่งซื้อพวกอะไหล่ราคาแพงกว่ากว่าราคากลางอย่างมาก โดยทางผู้บริการจะทยอยปรับสัญญาให้มีราคาที่มีความยุติธรรมมากขึ้น

 

ที่มาภาพ : 123RF

 

ผลประกอบการของนกแอร์

ปี 2558   รายได้  14,296.20  ล้านบาท  ขาดทุน  726.10            

ปี 2559   รายได้  16,938.32  ล้านบาท  ขาดทุน  2,795.09 

ปี 2560  รายได้  20,376.71  ล้านบาท  ขาดทุน   1,854.30         

ปี 2561  รายได้  19,740.23   ล้านบาท  ชาดทุน   2,786.76        

 

แผนฟื้นฟูธุรกิจของ นกแอร์

ประการแรก นกแอร์มีแผน ที่จะลดค่าใช้จ่ายลงอย่างมากรวมทั้งลดจำนวนเครื่องบินและเลือกเครื่องบินที่เหมาะสมตามระยะทางการเดินทาง รวมถึงการสร้างธุรกิจสู่การเป็น Premium Budget  Airlines ด้วยการเพิ่มบริการใหม่ๆ ในรูปแบบ segmentation by lifestyle เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเลือกความต้องการและประสบการณ์ที่เหนือกว่า เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่รุนแรงของสายการบิน Low Cost ที่มีที่ท่าที่จะรุ่นแรงมากขึ้นทุกวัน และเพื่อเป็นทางเลือกของผู้โดยสารและหวังว่าผู้โดยสารจะกลับมาใช้บริการสายการบินของตนมากขึ้น

ประการที่สอง นกแอร์มีแผนเพิ่มรายได้ โดยการจะเช่าเครื่องบินใหม่อีก 2 ลำ จากปัจจุบันมี 22 ลำเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินและหวังว่าผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นด้วยโดยจะเปิดให้บริการไม่เกิน ไตรมาส 4 ปีนี้ และทางนกแอร์ยังได้มีการปรับแผนธุรกิจโดยการเจรจากับสายการบินในประเทศอีกด้วยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนผู้โดยสารระหว่างกัน

ประการที่สาม นกแอร์มีแผนเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายตั๋วมากขึ้นด้วย โดยการร่วมมีกับทางร้าน “ซี เอ็ด” เพราะผู้โดยสารส่วนใหญ่ของนกแอร์ยังใช้วิธีการเดิมๆ คือเดินทางไปซื้อตั๋วที่สนามบิน

 

 

Reference : https://content.nokair.com 

                    https://www.set.or.th 

                    https://www.efinancethai.com

  Shared

stock2morrow

ศูนย์รวมความรู้เรื่องหุ้น ศูนย์รวมนักลงทุนรายย่อย ที่อยากรู้วิธีการลงทุนในหุ้นอย่างถูกต้องและได้กำไรอย่างยั่งยืน ติดตามเราได้ที่

www.stock2morrow.com 

FB: stock2morrow 

[email protected]


ดูบทความทั้งหมด

4 ข้อสรุปหุ้น CRC ที่นักลงทุนต้องรู้

stock2morrow

ข่าวสารการลงทุน

20 มกราคม 2563
291 Views

เอาไงดีกับหุ้น GULF ... ซื้อ ถือ หรือขาย ?

stock2morrow

ข่าวสารการลงทุน

15 มกราคม 2563
1,391 Views

KBANK พิจารณาลงทุนกับ A Bank พม่า

อธิป กีรติพิชญ์

ข่าวสารการลงทุน

15 มกราคม 2563
438 Views