รู้จัก CATS ผู้ให้บริการเดินอากาศในประเทศกัมพูชา


ข่าวสารการลงทุน

โดย Advertorial
27 พฤศจิกายน 2562    |    504 Views

หนึ่งในธุรกิจของ "กลุ่มสามารถ" ที่มีบทบาทสำคัญ และประสบความสำเร็จด้วยแนวโน้มเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง คือ บริษัท แคมโบเดีย แอร์ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด หรือ CATS ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการเดินอากาศ หรือ Air Navigation Service Provider: ANSP ครอบคลุมน่านฟ้าประเทศกัมพูชา  ก่อตั้งเดือนเมษายน ปี 2544 โดย บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น ได้รับใบอนุญาตพิเศษเพียงรายเดียวจากรัฐบาลกัมพูชา เพื่อพัฒนา และบริหารจัดการระบบควบคุมการจราจรและระบบเดินอากาศในประเทศกัมพูชา โดยได้รับสัมปทานรวมระยะเวลาทั้งสิ้น 39 ปี ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปี 2584


นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า CATS เป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวที่ได้สิทธิในการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ ครอบคลุมเส้นทางบินทั้งหมดของน่านฟ้าประเทศกัมพูชา รวมถึง  ให้บริการที่สนามบินทั้ง 6 แห่ง  ประกอบด้วย  สนามบินนานาชาติพนมเปญ สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ สนามบินนานาชาติสีหนุ สนามบินพระตะบอง สนามบินเกาะกง และสนามบินสตึงเตรง

 

 

 

ศักยภาพของ CATS คือมีบริการที่ครอบคลุมการจัดการจราจรทางอากาศทั้ง 3 ด้าน คือ

1. การควบคุมจราจรทางอากาศเขตสนามบิน (Aerodrome Control Service) สำหรับอากาศยานที่กำลังปฏิบัติการ ณ บริเวณสนามบิน

2. การบริการควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบิน (Approach Control Service) สำหรับอากาศยานที่กำลังทำการบินเข้า-ออกระหว่างสนามบินกับเส้นทางบินที่กำหนดไว้ในแผนการบิน และ

3. การบริการควบคุมการจราจรทางอากาศตามเส้นทางบิน (Area Control Service) สำหรับอากาศยานที่บินอยู่ตามเส้นทางบินภายในอาณาเขตการบินทั้งหมดของประเทศกัมพูชา


นายวัฒน์ชัย กล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้ CATS เป็นบริษัทที่เติบโตอย่างไม่หยุดนิ่ง ว่า “กัมพูชาเป็นประเทศที่น่าจับตามองในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) เนื่องจากมีปัจจัยที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในหลายมิติ อาทิ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งคาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาในปี 2562 จะขยายตัวถึงร้อยละ 7.1  ส่งผลให้จีดีพีของประเทศมีมูลค่าอยู่ที่ 27,200 ล้านดอลลาร์ ส่วนจีดีพีต่อหัวในปีนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ 1,706 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 จาก 1,563 ดอลลาร์ ในปี 2561 นอกจากนี้ยังมีการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาเยี่ยมชมโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกสำคัญ เช่นนครวัด นครธม ส่งผลให้จำนวนเที่ยวบินในแต่ละปีเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 


ยิ่งไปกว่านั้นปัจจัยที่ส่งผลให้ CATS เติบโตอย่างแข็งแกร่ง  และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการเสมอมา ก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความเที่ยงตรง และการให้บริการที่ยึดคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดเป็นสำคัญ โดยมีเป้าหมายในก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในบริษัทที่ดีที่สุดในธุรกิจด้านการเดินอากาศในระดับภูมิภาคอาเซียน

 


ด้วยแนวโน้มการเติบโตของ บริษัท แคมโบเดีย แอร์ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด หรือ CATS จากในอดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต จึงเป็นที่มาของการนำบริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด  หรือ SAV ซึ่งถือหุ้นในบริษัท แคมโบเดีย แอร์ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด หรือ CATS 100% เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยล่าสุดบริษัทได้ยื่นแบบคำขอและร่างหนังสือชี้ชวนแก่กลต. เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา  ทั้งนี้คาดว่าจะทำการซื้อขายหุ้นได้ในช่วงต้นปี 2563”  นายวัฒน์ชัย กล่าวปิดท้าย

  Shared

Advertorial

ประชาสัมพันธ์ แนะนำเชิงให้ข้อมูลความรู้ ด้านการเงินการลงทุน กองทุน ประกันแบบต่างๆ วงเงินสินเชื่อ บริษัทหรือธุรกิจ อสังหาฯ เว็บไซต์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง  


ดูบทความทั้งหมด

Digital twin: โลกธุรกิจเมื่อทุกอย่างถูก clone ได้

ดร. ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์

ข่าวสารการลงทุน

10 ธันวาคม 2562
550 Views

ปั้มน้ำมันที่คุณเติมประจำ Market Share อยู่อันดับไหน ?

stock2morrow

ข่าวสารการลงทุน

7 ธันวาคม 2562
1,495 Views