ลงทุนหุ้นไทยต้องเสียภาษีไหม


วางแผนการเงิน

โดย stock2morrow
13 กรกฎาคม 2564    |    551 Views

การลงทุนในหุ้นไทยเสียภาษีหรือไม่
คำตอบ คือ เสียครับ ...

แต่เราต้องเข้าใจก่อนว่า สิ่งที่นักลงทุนจะได้จากตลาดหุ้น คือ ส่วนต่างราคาหุ้น (Capital gain) และเงินปันผล (Dividends)

ส่วนต่างราคาหุ้น ถือเป็นผลตอบแทนที่ไม่เสียภาษี
แต่เงินปันผล จะต้อง "เสียภาษี" โดยมีรายละเอียดแบบนี้ครับ

1. เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% ถ้าได้รับเงินปันผลจากบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทจำกัด
2. ได้รับยกเว้นภาษี ถ้าได้รับเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI

สำหรับบุคคลธรรมดา กำไรจากการขายหลักทรัพย์นั้นไม่ต้องเสียภาษี ส่วนเงินปันผลจะถูกหัก ณ ที่จ่าย 10% ซึ่งเงินปันผลสามารถนำมาคำนวณรวมกับรายได้เพื่อเสียภาษีปลายปีหรือไม่ก็ได้ หากนำมารวมจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผล

stock2morrow

ศูนย์รวมความรู้เรื่องหุ้น ศูนย์รวมนักลงทุนรายย่อย ที่อยากรู้วิธีการลงทุนในหุ้นอย่างถูกต้องและได้กำไรอย่างยั่งยืน ติดตามเราได้ที่

www.stock2morrow.com 

FB: stock2morrow 

[email protected]


ดูบทความทั้งหมด

บัญชีทรัพย์สิน

อธิป กีรติพิชญ์

วางแผนการเงิน

20 กรกฎาคม 2564
819 Views

ทำ "ประกัน" เพื่อคาดหวังกำไร คือความคิดที่ผิด

มงคล ลุสัมฤทธิ์

วางแผนการเงิน

14 กรกฎาคม 2564
608 Views