เมื่อโควิดส่งเสริมคนรวยให้รวยมากขึ้น กดคนจนให้จนมากกว่าเดิม


ข่าวสารการลงทุน

โดย stock2morrow
22 กรกฎาคม 2564    |    1,284 Views

ในบทวิจัยของสถาบัน Credit Suisse รายงานว่าโควิดกำลังส่งเสริมคนรวยให้รวยมากยิ่งขึ้น พร้อมกับเหยียบย่ำคนจนให้ยากจนมากกว่าเดิม

เรามาดูสรุปสาระสำคัญจากบทวิจัยเรื่องนี้ว่ามีประเด็นสำคัญอะไรน่าสนใจบ้าง

1.
วิกฤตโควิดครั้งนี้สร้างผลกระทบแทบทุกสาขาอาชีพ กดดันคนจนให้ยิ่งยากจนมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมคนรวยให้รวยมากกว่าเดิม นี้เป็นวิกฤตที่จะสร้างความ "เหลื่อมล้ำ" ระหว่างความรวยและความจนที่มากกว่าเดิม

2.
บทวิจัยบอกว่า ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา มีคนรวยเพิ่มขึ้นประมาณ 5 ล้านคนคิดเป็นคนรวยประมาณ 56.1 ล้านคนที่มีอยู่ทั่วโลก หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นถึง 1%

3.
ปัจจัยสำคัญ มาจาก 2 ปัจจัยหลักคือ ราคาหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้น และราคาบ้านและสินทรัพย์ต่างๆปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น สิ่งเหล่านี้ทำให้คนที่ถือครองทรัพย์สิน มีความร่ำรวยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6% เลยทีเดียว

4.
ในอเมริกา อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงและโครงการสนับสนุนของรัฐบาลได้นำไปสู่การถ่ายโอนเงินจำนวนมหาศาลจากภาคเอกชนไปยังภาคครัวเรือน ทำให้เกิดการประหยัดในครัวเรือนเพิ่มขึ้น สินทรัพย์ครัวเรือนเพิ่มขึ้น และหนี้สินครัวเรือนลดลง

5.
การลดการจับจ่ายใช้สอยเนื่องมาจากการ lockdown และการสนับสนุนเงินจากภาครัฐจะส่งผลให้คนมีเงินเก็บมากขึ้น

6.
ปี 2020 สัดส่วนระหว่างคนรวย และคนจนอยู่ที่ 45 : 55
ซึ่งคนจนสัดส่วนที่ 55%  หรือประมาณ 2,879 ล้านคนทั่วโลกถือครองทรัพย์สินน้อยกว่า 300,000 บาท

7.
คนรวย 45% จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
>> กลุ่มคนรวยมากที่สุด อันดับที่ 1 มีสัดส่วน 1.1% หรือประมาณ 56 ล้านคน ถือครองทรัพย์สินมากกว่า 32 ล้านบาทขึ้นไป
>> กลุ่มคนรวยอันดับที่ 2 มีสัดส่วน 11.1% หรือประมาณ 583 ล้านคน ถือครองทรัพย์สินตั้งแต่ 3.2 ล้านบาทถึง 32 ล้านบาท
>> กลุ่มคนรวยอันดับที่ 3 มีสัดส่วน 32.8% หรือประมาณ 1,715 ล้านคนคือคนที่ถือครองทรัพย์สิน 300,000 บาทถึง 3.2 ล้านบาท

8.
จากข้อที่ 7 ...
กลุ่มคนรวยอันดับที่ 1 ถือครองทรัพย์สินรวม 45.8% ของโลก
กลุ่มคนรวยอันดับที่ 2 ถือครองทรัพย์สินรวม 39.1% ของโลก
กลุ่มคนรวยอันดับที่ 3 ถือครองทรัพย์สินรวม 32.8% ของโลก
.
กลุ่มคนจนซึ่งมีสัดส่วน 55% ถือครองทรัพย์สินรวมกันเท่ากับ 1.3% ของโลก
... พูดง่ายๆคือ คนจน 1 คน จะถือครองทรัพย์สินประมาณ 6 หมื่นบาทเท่านั้น ...

9.
ข้อมูลจาก Global Wealth Report วิเคราะห์ว่า กลุ่มคนรวยอันดับที่ 1 และ กลุ่มคนรวยอันดับที่ 2 จะได้รับประโยชน์มากที่สุด กล่าวคือ กลุ่มคนรวยอันดับที่ 2 จะมีจำนวนคนเพิ่มมากขึ้นจากเดิม 208 ล้านคนเพิ่มเป็น 583 ล้านคน
ในขณะที่คนรวยอันดับที่ 1 จำนวนคนจะเกือบเท่าเดิม แต่ทรัพย์สินจะเพิ่มมากขึ้นถึง 4 เท่า

10.
ในสัดส่วนคนรวย 100 คนจากทั้งหมด ...
จะมีคนอเมริกา คิดเป็น 39 คน คือสัดส่วนใหญ่ที่สุด (ตามภาพ)


11.
ประเทศที่รวยขึ้น เช่น สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย เบลเยียม สวีเดน เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น จีน
ประเทศที่จนลง เช่น บราซิล ชิลี รัสเซีย ... ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยครับ


Credit Suisse แสดงความเห็นว่าจริงๆแล้วตัวเลขความเหลื่อมล้ำ เห็นชัดเจนมาตั้งแต่ปี 2008 แล้ว และตัวเลขนี้ก็ห่างขึ้นมาเรื่อยๆจนมาเห็นชัดเจนอีกครั้งคือช่วงวิกฤตโควิดในปี 2020 ซึ่งกลุ่มคนรายได้น้อยที่สุดในสังคมจะได้รับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นลูกจ้างที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ กลุ่มคนเหล่านั้นจึงต้องนำเงินเก็บมาใช้ เมื่อเงินเก็บหาย ส่งผลให้หนี้สินเพิ่มมากขึ้นยิ่งเป็นการซ้ำเติมให้หนักขึ้นกว่าเดิม
... ในขณะที่กลุ่มคนรวยแทบจะไม่ได้รับผลกระทบเลย และยังได้รับประโยชน์จากราคาสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น อัตราดอกเบี้ยต่ำยังเป็นโอกาสลงทุนของกลุ่มคนรวย ทำให้คนรวยยิ่งรวยเพิ่มขึ้นไปอีก ความเหลื่อมล้ำทางรายได้จึงขยายกว้างมากขึ้นอย่างรุนแรงหลังโควิดระบาดนั้นเองครับ


อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่นี้ครับ
Effects of COVID on household wealth

stock2morrow

ศูนย์รวมความรู้เรื่องหุ้น ศูนย์รวมนักลงทุนรายย่อย ที่อยากรู้วิธีการลงทุนในหุ้นอย่างถูกต้องและได้กำไรอย่างยั่งยืน ติดตามเราได้ที่

www.stock2morrow.com 

FB: stock2morrow 

[email protected]


ดูบทความทั้งหมด

เงินบาทอ่อนค่ากับเรื่องน่ากังวลในเศรษฐกิจไทย

stock2morrow

ข่าวสารการลงทุน

3 สิงหาคม 2564
659 Views

โอกาสเข้าลงทุนในหุ้นกลุ่มค้าปลีก

stock2morrow

ข่าวสารการลงทุน

2 สิงหาคม 2564
661 Views