BROOK กำลังเอาจริงกับสินทรัพย์ดิจิทัล


ข่าวสารการลงทุน

โดย stock2morrow
14 กันยายน 2564    |    1,357 Views

แรงอย่างต่อเนื่องสำหรับหุ้น BROOK ที่ได้ประกาศตัวอย่างเป็นทางการในการเข้าลงทุนสกุลเงินดิจิตอล อย่าง "บิทคอยน์"
... โดยครั้งแรกบริษัทเคยประกาศว่าจะใช้เงินกว่า 205 ล้านบาทเข้าลงทุน
และพอเข้าสู่ไตรมาส 2  ก็ได้ใส่เงินไปอีกกว่า 902ล้านบาท ทำให้มูลค่ารวมในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลของ Brook อยู่ที่ระดับ 1.1 พันล้านบาท ซึ่งบริษัทเปิดเผยว่ากรอบของเม็ดเงินจะอยู่ราวๆ 1.2 พันล้านบาท ไม่ใช่แค่บิทคอยน์เท่านั้น แต่รวมถึงเหรียญอื่นๆด้วยเพื่อเป็นการกระจายการลงทุน ลดความเสี่ยงเพิ่มการเติบโตไปพร้อมกันกับ Network Digital Asset

ล่าสุด BROOK ได้ออกรายละเอียดเรื่องของการขอเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มเป็น 52.89% จากเดิม 46.6% พร้อมเตรียมลงทุนใหม่ในระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับเครือข่ายสินทรัพย์ดิจิทัล 70 ลบ. และ สเตเบิ้ลคอยน์ USDCoin มูลค่า 150 ลบ.
ทำให้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าทาง BROOKD กำลังเอาจริงเอาจังกับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างแน่นอน ...

นายชาญ บูลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BROOK เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า คณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติที่เกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และคณะกรรมการฯ อาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการการลงทุนของบริษัทฯ ในการพิจารณางบประมาณการลงทุนที่เหมาะสมได้

โดยคณะกรรมการการลงทุนของบริษัทฯ มีความเห็น ว่าจากการพิจารณาสภาวะแวดล้อมในการลงทุน(Investment Climate) งบประมาณที่เหมาะสมจะอยู่ที่ประมาณ 1,200 ล้านบาท ซึ่งการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผ่านมา โดยเป็นการลงทุนในช่วงไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันแรกที่มีการทำรายการคือวันที่ (29 มี.ค.-31ส.ค.64)มีเงินลงทุนไปแล้ว 1,225 ล้านบาท
 
ทั้งนี้คณะกรรมการมีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 29 ต.ค.64 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมด จากได้ทำการลงทุนไปแล้วตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.- 31 ส.ค.64 คือ 46.60% และคาดว่าว่าอาจเกิดขึ้นก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นอีก 2% (รวม 48.6%) แต่รายการที่จะเกิดขึ้นหลังประชุมผู้ถือหุ้น ที่คาดว่าจะดำเนินการช่วงพ.ย.64 รวมแล้วเป็น 52.89%

โดยการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ภายหลังที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จะเป็นการลงทุนใน เป็นการระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับเครือข่ายสินทรัพย์ดิจิทัล ดังนั้นผู้ขายจะเป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายคอมพิวเตอร์และหรือคอมพิวเตอร์ของเครือข่ายสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยจะมีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 70 ล้านบาท (สัดส่วนขนาดรายการ 2% )

นอกจากนี้จะลงทุนใน สเตเบิ้ลคอยน์ (Stablecoin) โดยบริษัทฯจะทำการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทสเตเบิ้ลคอยน์ (Stablecoin) ประเภท USDCoin (USDC) ที่มีความอ้างอิงกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ผ่าน Zipmex ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนของไทยแห่งหนึ่ง ที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จำนวนไม่เกิน 150 ล้านบาท (สัดส่วนขนาดรายการ 4.29%)

คณะกรรมการเล็งเห็นว่า การลงทุน USD Coin (USDC) มีผลประโยชน์ตอบแทนจากการฝากสินทรัพย์ดังกล่าวผ่านโปรแกรมการลงทุน 5% และ 11% ต่อปี ตามลำดับ ซึ่งมีผลตอบแทนรายปีสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดา ของธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ที่ประมาณ0.125-2% ต่อปี
 
โดยโปรแกรม ZipUp มีผลตอบแทนการลงทุนสำหรับ USDC ที่ประกาศบนเว็บไซท์ของ Zipmex ที่ 5% ต่อปี และโปรแกรม ZipLock มีผลตอบแทนการลงทุนสำหรับ USDC ที่ 11% ต่อปี  อย่างไรก็ตาม อาจมีปัจจัยที่ทำให้ราคา USDC ขึ้นหรือลงได้บ้าง แต่ไม่มีผลกระทบมากนักเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโปรแกรมฝากสินทรัพย์ดิจิทัลข้างต้น ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจาก Zipmex ถือเป็นตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนของไทยแห่งหนึ่ง ที่ได้รับ

สำหรับเงินทุน บริษัทมีมูลค่าของเงินสดและสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นๆ ดังกล่าวจำนวน 1,587.80 ล้านบาท ณ 31 ธ.ค.63 ก็มีมากกว่ามูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลประมาณ 1,445.29 ล้านบาท ที่จะขออนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังนั้นแหล่งเงินทุนที่ใช้นั้นมาจากเงินทุนหมุนเวียนภายในเป็นหลัก และไม่ได้พึ่งพิงการระดมทุนผ่านการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อออกและเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นในไตรมาสที่ 2/64

 

ก็ถือเป็นก้าวใหม่ที่น่าสนใจของ BROOK เพราะแต่เดิมบริษัทนี้ทำธุรกิจให้บริการด้านข้อมูลหรือคำปรึกษาด้านธุรกิจและการเงิน การลงทุน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาอิสระให้แก่องค์กรชั้นนำของภาครัฐบาลและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยแบ่งสัดส่วนรายได้จะออกมาประมาณนี้

- รายได้จากคำปรึกษาด้านธุรกิจและการเงิน  53% ** เป็นรายได้หลัก
- รายได้จากคำปรึกษาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน  3%
- รายได้จากดอกเบี้ย 7%
- รายได้จากเงินปันผล 2%
- รายได้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ 5%
- อื่นๆ 30%

ด้วยการที่เป็นธุรกิจประเภท "ให้คำปรึกษา" ทำให้คาดเดาผลประกอบการค่อนข้างยาก และมีความผันผวนสูงมาก
ในปี 2560 บริษัทมีรายได้ 577 ล้านบาท กำไรสุทธิ 340 ล้านบาท
ในปี 2561 บริษัทมีรายได้  424 ล้านบาท กำไรสุทธิ 4.5 ล้านบาท
ในปี 2562 บริษัทมีรายได้ 1.12 พันล้านบาท กำไรสุทธิ 736 ล้านบาท
ในปี 2563 บริษัทมีรายได้ 118 ล้านบาท กำไรสุทธิ 63 ล้านบาท

แต่หลังจากการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว ภาพของ BROOK อาจจะมีการเปลี่ยนไป ซึ่งนักลงทุนจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับ

-----------------------------

ขอบคุณแหล่งข้อมูล
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

stock2morrow

ศูนย์รวมความรู้เรื่องหุ้น ศูนย์รวมนักลงทุนรายย่อย ที่อยากรู้วิธีการลงทุนในหุ้นอย่างถูกต้องและได้กำไรอย่างยั่งยืน ติดตามเราได้ที่

www.stock2morrow.com 

FB: stock2morrow 

[email protected]


ดูบทความทั้งหมด

CPANEL เจ้าของเทคโนโลยีที่จะมา Disrupt ธุรกิจก่อสร้าง

stock2morrow

ข่าวสารการลงทุน

23 กันยายน 2564
2,679 Views

SCB กำลังจะเป็นมากกว่าธนาคารในชื่อ SCBX

stock2morrow

ข่าวสารการลงทุน

23 กันยายน 2564
655 Views

หุ้นยักษ์ใหญ่ของจีนลงแรงมากแค่ไหน

stock2morrow

ข่าวสารการลงทุน

22 กันยายน 2564
734 Views