รายได้ ไม่ใช่ความมั่งคั่ง


วางแผนการเงิน

โดย stock2morrow
14 มกราคม 2565    |    1,938 Views

เคยมีประโยคบอกไว้ว่า
"Wealth Does Not Equal Income"
ความมั่งคั่ง ไม่เท่ากับรายได้ ... หมายความว่า ถ้าเรามีรายได้มากไม่ได้แปลว่าเราจะมั่งคั่ง

ความมั่งคั่ง ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ คือ
1. การออมเงิน (Saving)
2. การลงทุน (Investing)
2. ระยะยาว (Long-Term)
เมื่อรวมทั้ง 2 อย่างเข้าด้วยกัน จะหมายถึงการออมเงิน เพื่อการลงทุนในระยะยาว ....

โดยปกติเวลาเราทำงาน หาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จะเรียกว่า Active Income
คือเราทำมาก ขยันมาก ก็จะได้ผลตอบแทนมาก ส่วนใหญ่จะหมายถึงรายได้ที่เกิดจากงานประจำ
เมื่อเรามีรายได้จากงานประจำ เราจำเป็นต้อง "ออม" ส่วนหนึ่งเพื่อนำมาลงทุน ต่อยอดในระยะยาว เพื่อให้เงินจำนวนนี้สร้าง Passive Income ให้กับเราในอนาคต

Passive Income คือ แหล่งรายได้ที่เกิดจากการลงทุน หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือ "ใช้เงินทำงาน"
เช่น ปันผลจากหุ้น จากกองทุนรวม ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์ ดอกเบี้ยจากเงินฝากออมทรัพย์ - ตราสารหนี้


Income focuses on the present.
Wealth focuses on the long-term.
รายได้  เป็นเรื่องของปัจจุบัน
ความมั่งคั่ง เป็นเรื่องของระยะยาว ...

คนที่มีหน้าที่การงานที่ดี ไม่ได้แปลว่าในอนาคตเขาจะมั่งคั่ง
ยิ่งคนที่มีตำแหน่งการงานที่ดี เขาอาจจะมีความรู้เรื่องเงินน้อยกว่าก็เป็นได้ ทำให้คนกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะเจอกับปัญหาทางการเงิน เช่น มีรายได้มาก-กู้เงินมาใช้มาก ภาระหน้าที่ทางสังคม จึงไม่แปลกใจที่กลุ่มคนเหล่านี้หาเงินได้มาก แต่ก็ยังเกิดปัญหาทางการเงินขึ้นได้

ดังนั้น สิ่งที่เราพอจะเรียนรู้ได้คือ
"อดออม" คือก้าวแรกของการสร้างความมั่งคั่ง
เมื่อเรามีเงินออม ก็สามารถที่จะหาโอกาสทางการลงทุนได้
เมื่อเรามีการลงทุนที่ถูกต้อง สิ่งที่เราลงทุนไปจะสร้าง Passive Income ให้เราได้ในระยะยาว

ที่สำคัญ ยิ่งเราออมเงินตั้งแต่อายุยังน้อยมากเท่าไร เรายิ่งได้เปรียบมากเท่านั้น ครับ

stock2morrow

ศูนย์รวมความรู้เรื่องหุ้น ศูนย์รวมนักลงทุนรายย่อย ที่อยากรู้วิธีการลงทุนในหุ้นอย่างถูกต้องและได้กำไรอย่างยั่งยืน ติดตามเราได้ที่

www.stock2morrow.com 

FB: stock2morrow 

[email protected]


ดูบทความทั้งหมด