ปัญหาเรื่องเงินของคนวัยทำงาน


วางแผนการเงิน

โดย มงคล ลุสัมฤทธิ์
21 เมษายน 2565    |    1,116 Views

รู้หรือไม่ ? รายงานสุขภาพคนไทย ปี 2564
ที่ผ่านมา พบว่าคนไทยมีความเครียดสูง ซึ่งนำไปสู่อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ อยู่ที่ 7.8 คน /แสนคน หรือกว่า 5,000 คน

โดยเฉพาะคนวัยทำงาน ที่อยู่ในวัยสร้างเนื้อสร้างตัวไปพร้อมๆกัน ส่วนใหญ่ สาเหตุความเครียด จาก "เรื่องการเงินเป็นหลัก"


จากข้อมูลของ Met life ในอดีต ที่เคยมีการสำรวจ พบว่าความเครียดที่พนักงานส่วนใหญ่กำลังเผชิญมากเป็นอันดับ 1 นั่นคือความเครียด มีสาเหตุมาจากการมี
"ปัญหาทางการเงิน"

โดยเฉพาะในวันนี้ ที่อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย ณ เดือน มีค.2565 อยู่ที่ 5.73% ซึ่งถือว่าสูงมาก ระดับความเครียดของคนทำงาน อาจสูงตาม

สำหรับปัญหาเรื่องเงินด้านต่างๆ  ที่คนวัยทำงานมีความกังวลมีมากมาย ยกตัวอย่างเช่น
- กลัวการตกงานจากสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน
- ค่าครองชีพที่สูงขึ้น
- กลัวไม่มีเงินเพื่อชีวิตในวัยเกษียณ
- กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายสุขภาพในวัยเกษียณ
- กังวลการดูแลด้านสวัสดิการของภาครัฐ

 

สาเหตุเหล่านี้ คนวัยทำงานในปัจจุบันจึงไม่มีความมั่นใจในรายได้ สวัสดิการ และ อนาคตของตนเอง
หลายคนต้องเลือกที่จะทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน และส่งผลต่อปัญหาความเครียด ปัญหาสุขภาพ และ ความสัมพันธ์ตามมา

 

จะดีแค่ไหน หากเราทุกคนสามารถหางานที่ตอบโจทย์ในเรื่องการเงินให้กับตัวเองได้ โดยมีรายได้ที่เพียงพอต่อชีวิตประจำวันและอนาคต
เมื่อปัญหาทางการเงินหมดไป
ปัญหาความเครียดต่างๆของคนวัยทำงานก็อาจทุเลาลงได้ และมีโอกาสเรียก "คุณภาพชีวิตที่ดี" กลับคืนมา

มงคล ลุสัมฤทธิ์

 

เจ้าของเพจที่รวมและแบ่งปันความรู้วางแผนการเงิน เพจ : Financial Times by Mongkol นักออกแบบความมั่งคั่ง โดยมงคล ลุสัมฤทธิ์ (Wealth Designer)


ดูบทความทั้งหมด