เปิดบัญชีหุ้น - ค่าธรรมเนียม แต่ละโบรกเกอร์

ชื่อย่อ ชื่อบริษัท หุ้น อนุพันธ์ กองทุน ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ
AEC บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) 0.15% ไม่มีขั้นต่ำ
AIRA บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) 0.15% 50 บาท/วัน
ASL บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด 0.08% ไม่มีขั้นต่ำ
ASP บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด 0.15% 50 บาท/วัน
AWS บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด 0.15% 50 บาท/วัน
BLS บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 0.15% ไม่มีขั้นต่ำ
CAF บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด - -
CGS บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 0.15% 50 บาท/วัน
CGS-CIMB บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด 0.15% ไม่มีขั้นต่ำ
CNS บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 0.15% 50 บาท/วัน
DBSV บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 0.15% 50 บาท/วัน
FSS บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 0.15% ไม่มีขั้นต่ำ
GLOBLEX บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 0.15% 50 บาท/วัน
HGF บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด - -
IVG บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 0.15% 50 บาท/วัน
KGI บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0.15% 50 บาท/วัน
KINGSFORD บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) 0.15% ไม่มีขั้นต่ำ
KKPS บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 0.15% ไม่มีขั้นต่ำ
KS บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 0.15% 50 บาท/วัน
KSS บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 0.15% 50 บาท/วัน
KTBST บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด 0.15% ไม่มีขั้นต่ำ
KTZ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด 0.15% ไม่มีขั้นต่ำ
LHS บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) 0.15% ไม่มีขั้นต่ำ
MBKET บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0.15% 50 บาท/วัน
MERCHANT บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) - -
MTSGF บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด - -
PHILLIP บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0.15% ไม่มีขั้นต่ำ
RHBS บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0.15% 50 บาท/วัน
SBITO บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด 0.075% ไม่มีขั้นต่ำ
SCBS บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด 0.15% ไม่มีขั้นต่ำ
TISCO บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 0.15% ไม่มีขั้นต่ำ
TNS บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 0.15% ไม่มีขั้นต่ำ
TRINITY บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด 0.15% 50 บาท/วัน
UOBKH บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบีเคย์เฮียน 0.15% 50 บาท/วัน
YLG บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด - -
YUANTA บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 0.15% ไม่มีขั้นต่ำ
Z บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด 0.15% ไม่มีขั้นต่ำ