รายชื่อโบรคเกอร์

ชื่อย่อ ชื่อบริษัท หุ้น อนุพันธ์ ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ
AEC บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ไม่มีขั้นต่ำ
AIRA บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
ASL บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด N/A
ASP บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
AWS บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
BLS บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ไม่มีขั้นต่ำสำหรับบัญชี Cash balance
CAF บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด N/A
CGS บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ไม่มีขั้นต่ำ
CGS-CIMB บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีขั้นต่ำ
CNS บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
DBS VICKERS บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
FINANSIA บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ไม่มีขั้นต่ำ
GLOBLEX บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
GTWM บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด N/A
HGF บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด N/A
IVG บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) N/A
KGI บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
KINGSFORD บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ไม่มีขั้นต่ำ
KS บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
KSS บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
KTBST บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด N/A
KT ZMICO บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ไม่มีขั้นต่ำ
LHS บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) N/A
MBKET บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
MERCHANT บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) N/A
MTSGF บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด N/A
RHBS บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
PHATRA บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
PHILLIP บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) N/A
SBITO บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด ค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ 0.075% สำหรับบัญชี Cash Balance
SCBS บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ไม่มีขั้นต่ำ
THANACHART บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ไม่มีขั้นต่ำ
TISCO บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ไม่มีขั้นต่ำ
TRINITY บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
UOBFT บริษัท ยูโอบี บุลเลียน แอนด์ ฟิวเชอร์ (ไทย) จำกัด N/A
UOBKHST บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบีเคย์เฮียน ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
YLG บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด N/A
YUANTA บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีขั้นต่ำ
Z บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีขั้นต่ำ ค่าคอมฯ 0.065% ในบัญชีแคชบาลานซ์และบัญชีมาร์จิ้น