เรียนให้ ลงทุนได้จริง เรียนให้ ลงทุนได้ดีกว่าเดิม

มาเรียนหุ้นกับ stock2morrow

สอนกราฟ
การสอนเข้มข้น เน้นใช้ได้

- มีขั้นตอนการเตรียมความพร้อม ก่อนเรียน

- การเรียน ไม่ได้เป็นการ lecture อย่างเดียวแต่คุณจะเข้าใจมากขึ้น จากการได้ลองทำจริง ด้วย workshop ในห้องเรียน

เรียน online
มี Online VDO
ให้ทบทวนย้อนหลัง
ขั้นตอนเรียนหุ้น
มีขั้นตอน “วัดผล”
ความเข้าใจ
ผู้ปรึกษาการลงทุน
มีผู้ช่วยส่วนตัว

เรามีทีม PA (Personal Assistant) เป็นผู้ช่วยดูแล ตอบคำถาม และให้คำแนะนำ ตลอดการเรียน และ หลังเรียนจบให้คุณไม่ต้องกังวล เมื่อติดปัญหาในการเรียน

กลุ่มเล่นหุ้น
กลุ่มเฉพาะ ให้สอบถาม
วิทยากร หลังเรียน
เรียนหุ้น
Follow Up หลังเรียน

มีทั้ง Follow up ออนไลน์ และ ออฟไลน์

กิจกรรมหุ้น
อัพเดตความรู้
ด้วยกันอย่างต่อเนื่อง

มีทั้งกิจกรรม Reunion และกิจกรรมพิเศษ เฉพาะศิษย์เก่าเท่านั้น

สถานบันหุ้น
เราดูแลกันไปตลอด
เส้นทางการลงทุน

เรียนจบ มิตรภาพไม่จบร่วมเดินทางไปด้วยกันยาวยาว

Level
beginner

Event

COURSE STRUCTURE

แผนผังหลักสูตรหุ้น

COURSE ID

รหัสหลักสูตรหุ้น
0