prop2morrow
ปรับสมดุลให้สุขด้วย ฮวงจุ้ย

ระยะเวลา 2 วัน

เหมาะกับ : บุคคลทั่วไป

เตรียมเปิดรับจองเร็วๆนี้
รายละเอียดคอร์ส

 

 

ฮวงจุ้ย ปรับสมดุลพลังงาน เพื่อชีวิตที่มีสุข

       ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์ความรู้ของจีนโบราณ ที่มีมานานมากกว่า 2000 ปี ซึ่งเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องพลังงานของธรรมชาติ ซึ่งถูกแบ่งเป็นพลังงานหลัก 5 ธาตุ ใช้เพื่อปรับสมดุลของอากาศ และน้ำ ในสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ มีพลังงานที่ดี

ดังนั้นที่พักอาศัย ที่ทำงาน กิจการการค้า หากได้ปรับสมดุลพลังงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนที่พักอาศัย ใช้ทำงาน หรือส่งเสริมสภาพของกิจการ ก็จะช่วยให้คนเรามีสุขภาพดี มีพลังงานในการทำงาน และกิจการเติบโตก้าวหน้า

เราจึงควรเรียนรู้ ความรู้ฮวงจุ้ย ไว้บ้าง จะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

 

เนื้อหา

วันแรก

 • พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ พลังงาน 5 ธาตุ
 • 3 หลักการพื้นฐานฮวงจุ้ย รูปร่างที่ดิน, รูปร่างอาคาร, แผนผังห้อง
 • การวางแผนผัง และการวัดทิศ
 • ฮวงจุ้ยที่ดี และฮวงจุ้ยที่ไม่ดี
 • หลักการปรับปรุงแก้ไข ฮวงจุ้ยอย่างง่าย
 • Workshop การวัดทิศ และกำหนดผังพลังงาน
  (ผู้เรียนนำแผนผังที่พักอาศัย มาทำ Workshop)

วันที่สอง

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ พลังงาน 5 ธาตุของคน
 • ตรวจสอบพลัง 5 ธาตุของตนเองด้วย วัน-เดือน-ปี-เวลาเกิด
 • การประเมินพลังงานธาตุของตนเอง ร่วมกับแผนผังที่พักอาศัย
  (ที่นำมาทำ workshop)
 • การประเมินพลังงานของวัยจร และปีจร
 • Workshop ปรับฮวงจุ้ยที่พักอาศัย หรือที่ทำงานให้ เหมาะสมกับตนเอง
ประวัติวิทยากร

ประกาศิต ทิตาราม” หรืออาจารย์ปุย เจ้าของนามปากกา “Wave Riders” อาจารย์สอนการลงทุนด้านเทคนิคอลชื่่อดัง 
ที่คนจองเรียนเต็มภายในครึ่งชั่วโมง มีสถิติการจองคอร์สเรียนข้ามปี จนได้รับการยกย่องจากลูกศิษย์จำนวนมากให้เป็น
"บุคคลที่เปลี่ยนชีวิตการลงทุนของลูกศิษย์ในการเทรดหุ้นไปมากมายหลายรุ่น" และยังเป็นเจ้าของหนังสือขายดี 
“โต้คลื่นหุ้น รู้ทันเทคนิค” และ “โต้คลื่นหุ้น เทคนิคทำกำไรทะลุฟ้า

    "อาจารย์ปุย Wave Riders"  ผู้บริหาร บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
ประกอบกิจการ Manpower Outsources ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลครบวงจร 

    "อาจารย์ปุย Wave Riders" ประสบความสำเร็จทางด้านการลงทุนอย่างรวดเร็ว หลังจากชั่วโมงบินสูงขึ้น
เริ่มนำความรู้และประสบการณ์ถ่ายทอดลงบนโลกออนไลน์ในบล็อกส่วนตัวเมื่อเดือนกันยายนปี 2554 
โดยในช่วงแรกๆ คิดเพียงว่าจะเขียนเพื่อความสนุก แต่ผลที่ได้รับคือยอดคนเข้ามาอ่านกว่าที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จนขณะนี้มียอดมากว่าหลายแสนครั้งแล้ว ซึ่งช่วยสร้างชื่อเสียง “Wave Rider” ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขว้าง
และต่อเนื่องด้วยบทบาทการเป็นอาจารย์สอนความรู้ด้านเทคนิคอลอย่างเต็มตัวในเวลาถัดมา

พร้อมกันนั้น "อาจารย์ปุย Wave Riders" ยังให้ความสนใจศึกษาศาสตร์ความรู้จนเกิดความเชี่ยวชาญและเป็นอาจารย์สอน ฮวงจุ้ยด้วย

0