ADVANCED
เทคนิคการเทรดด้วย Elliott Wave

ระยะเวลา 5 วัน

เหมาะกับ : ผู้มีประสบการณ์

วันสัมมนา :
เสาร์-อาทิตย์ที่30-31 พ.ค. , 13-14 , 20 มิ.ย. 63
เวลา :
09.00-16.45 น.
สถานที่ :
Silom Complex ชั้น 19
วิทยากร :
คุณ ประกาศิต ทิตาราม
ราคาคอร์ส :
24,900 บาท
สำหรับยอดชำระรวม 7,000 บาทขึ้นไป
รายละเอียดคอร์ส

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม : 
Advance สำหรับผู้มีประสบการณ์ในการเทรดหุ้น และการใช้กราฟเทคนิคอล

คำแนะนำ : ควรผ่านการอบรม หลักสูตร สอนมือใหม่...รู้จักใช้เทคนิคอล
หรือ (FT) Technical Analysis หรือ เทคนิคอล ภาคค่ำ 
และหลักสูตร Swing Trade Style มาแล้ว

เนื้อหาโดยสรุป. :  หลักสูตรมีเนื้อหาเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้ และเข้าใจการใช้ Elliott Wave Theory
มาปรับใช้กับการลงทุน ซึ่งจะอธิบายตั้งแต่กฎพื้นฐานของทฤษฎีคลื่น คลื่นรูปแบบต่างๆ ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมราคา และ Indicator ต่างๆ เข้าใจจริง ทั้ง Impulsive Wave และ Corrective Wave
และการนำไปปรับใช้ในการจับจังหวะในการซื้อขายจริงๆ

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้นักลงทุนสามารถนำความรู้ Elliott Wave Theory ไปปรับใช้ร่วมกับ
วิธีการลงทุนด้วยเทคนิคอลที่ตนเองมีอยู่ ให้เหมาะกับสไตล์ของตนเอง

รายละเอียดเนื้อหา

Day 1 -2 :  Basic Wave Apprentice  

 • ความเป็นมาของ Elliott Wave Theory
 • กฎพื้นฐานของการอ่านคลื่น และการมอง กระแสคลื่น (Tide), คลื่น (Wave) และระลอกคลื่น (Ripple)
 • รูปแบบของคลื่น ต่างๆ (Wave Patterns) ทั้ง Impulsive Wave และ Corrective Wave รวมถึงพฤติกรรมของ Price & Indicator ในคลื่นแต่ละรูปแบบ
 • ทำความเข้าใจการใช้ Fibonacci ในการวัดขนาดของคลื่น
 • เรียนรู้โครงสร้าง Impulsive Wave ในแบบต่างๆ  
 • ขนาด และสัดส่วน Fibonacci ของ Impulsive Wave แบบต่างๆ
 • การยืนยันการจบของ Impulsive Wave (Confirmation of Ending Wave)
 • ความสัมพันธ์ด้านเวลาของ Impulsive Wave
 • Works Shop : ฝึกนับคลื่น และแยกความแตกต่างของ Impulsive Wave แต่ละแบบ

Day 3 - 5 : Advanced Wave and Workshop

 • เรียนรู้โครงสร้าง Corrective Wave ในแบบต่างๆ  
 • ขนาด และสัดส่วน Fibonacci ของ Corrective Wave แบบต่างๆ
 • การยืนยันการจบของ Corrective Wave (Confirmation of Ending Wave)
 • ความสัมพันธ์ด้านเวลาของ Corrective Wave
 • คลื่นพักตัวที่ซับซ้อน Complex Corrective Wave
 • การประกอบร่างคลื่นในหลาย Time Frame (Multiple Time Frame Wave Assembling)
 • การจับจังหวะการเทรดในคลื่นต่างๆ (How to Trade with Wave)
  • How to Trade Wave 3
  • How to Trade Wave 5
  • How to Trade in ZigZag Wave
  • How to Trade in Flat Wave
  • How to Trade with Triangle
 • Workshop : การอ่านคลื่น และการขี่คลื่น (Wave Reading and Riding the Wave)
 •  
ประวัติวิทยากร
 

CEWA - Certified Elliott Wave Analyst ได้รับการรับรองจาก สถาบัน EWI - Elliott Wave International

อาจารย์สอนความการลงทุนด้านเทคนิคอลชื่อดัง ที่คนจองเรียนเต็มภายในครึ่งชั่วโมง
มีสถิติการจองคอร์สเรียนข้ามปี จนได้รับการยกย่องจากลูกศิษย์จำนวนมากให้เป็น
"บุคคลที่เปลี่ยนชีวิตการลงทุนของลูกศิษย์ในการเทรดหุ้นไปมากมายหลายรุ่น" 
และยังเป็นเจ้าของหนังสือขายดี 
“โต้คลื่นหุ้น รู้ทันเทคนิค” และ “โต้คลื่นหุ้น เทคนิคทำกำไรทะลุฟ้า

"อาจารย์ปุย Wave Riders"  ผู้บริหาร บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
ประกอบกิจการ Manpower Outsources ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลครบวงจร 

"อาจารย์ปุย Wave Riders" ประสบความสำเร็จทางด้านการลงทุนอย่างรวดเร็ว หลังจากชั่วโมงบินสูงขึ้น
เริ่มนำความรู้และประสบการณ์ถ่ายทอดลงบนโลกออนไลน์ในบล็อกส่วนตัวเมื่อเดือนกันยายนปี 2554 
โดยในช่วงแรกๆ คิดเพียงว่าจะเขียนเพื่อความสนุก แต่ผลที่ได้รับคือยอดคนเข้ามาอ่านกว่าที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จนขณะนี้มียอดมากว่าหลายแสนครั้งแล้ว ซึ่งช่วยสร้างชื่อเสียง “Wave Rider” ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขว้าง
และต่อเนื่องด้วยบทบาทการเป็นอาจารย์สอนความรู้ด้านเทคนิคอลอย่างเต็มตัวในเวลาถัดมา

พร้อมกันนั้น "อาจารย์ปุย Wave Riders" ยังให้ความสนใจศึกษาศาสตร์ความรู้จนเกิดความเชี่ยวชาญ
และเป็นอาจารย์สอน ฮวงจุ้ยด้วย

0