INTERMEDIATE
The Art of Family Business Management

15-16 พ.ค. 63 ( 2 วัน)

เหมาะกับ : ผู้เริ่มต้น

เตรียมเปิดรับจองเร็วๆนี้
รายละเอียดคอร์ส


 

หลักสูตร "สร้างรากฐานธุรกิจมั่นคงด้วยธรรมนูญครอบครัว"

The Art of Family Business Management

 

การบริหารธุรกิจครอบครัวถือเป็นศาสตร์นอกตำราการบริหาร

การบริหารธุรกิจครอบครัวที่ดี จำเป็นต้องสร้างสมดุลที่ดีระหว่าง ธุรกิจและครอบครัว บางครอบครัวนั้นให้ความสำคัญกับธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่าง ๆ มากเกินไปจนส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ในขณะเดียวกันบางครอบครัวให้ความสำคัญเรื่องครอบครัวมากไป ก็อาจทำให้ละเลยในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีระเบียบแบบแผน

 

ความไม่สมดุลนี้นำมาซึ่งความขัดแย้งและปัญหามากมาย ทั้งทาง "ด้านธุรกิจ" และ "ด้านครอบครัว" ซึ่งถ้าปล่อย ปละละเลย ก็จะสะสมเป็นปัญหาใหญ่ทำให้ครอบครัวแตกความสามัคคี หรือธุรกิจดำเนินไม่ราบรื่น เป็นต้น

 

"ธรรมนูญครอบครัว" เป็นเครื่องมือที่สำคัญเพื่อช่วยให้สมาชิกครอบครัวทุกคนหันหน้าเข้าหากัน ระดมกำลังสมองช่วยกันค้นหาสัญญาณความเสี่ยงในหัวข้อประเด็นต่าง ๆ หาทางป้องกัน หาข้อตกลงกันก่อนที่เป็นปัญหาลุกลามใหญ่โตจนยากที่จะแก้ไข

 

เป้าหมาย คือ เรียนรู้การสร้างข้อตกลงในธุรกิจครอบครัวให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน และความยั่งยืนของธุรกิจที่สามารถส่งต่อไปได้จากรุ่น สู่รุ่น เพื่อผลลัพธ์สูงสุดคือความสุขของสมาชิกครอบครัว

"ธรรมนูญครอบครัว" จึงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจครอบครัวระดับโลก รวมทั้งธุรกิจครอบครัวชั้นนำในไทย ประสบความสำเร็จมาแล้วมากมาย

 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 

 

รายละเอียดหลักสูตร

Day 1

9.00 – 10.30 ธรรมนูญครอบครัว ศาสตร์และศิลป์นอกตำราการบริหาร

          * ทำไมครอบครัวไทยถึงเริ่มให้ความสนใจในเรื่องการสร้างข้อตกลง กฎระเบียบภายในบ้าน

          * ความเสมอภาค หรือความยุติธรรมในการบริหารธุรกิจครอบครัว

          * ผลประโยชน์เมื่อเวลาผ่านไปเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใครออกใคร

          * กรณีศึกษาธุรกิจครอบครัวจากทั่วโลก

                    - ธุรกิจที่มีความยั่งยืนนับร้อยปี เค้ารักษาค่านิยมอะไรไว้และทำอย่างไรในการบริหารธุรกิจครอบครัว
                       
- ธุรกิจที่สร้างขึ้นมาด้วยคนไม่กี่รุ่น ทำไมถึงมั่งคั่ง ร่ำรวย มีกลยุทธ์การสืบทอดแบบไหน
                       
- ธุรกิจที่ล่มสลาย หรือประสบปัญหา เกิดจากความเสี่ยงอะไรมากที่สุด

 

10.45 – 11.30 ความเสี่ยง 5 ด้านของครอบครัว และ ธุรกิจครอบครัวไทย

11-30 – 12.00 ทำแบบทดสอบวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงธุรกิจ

13.00 – 14.00 ธรรมนูญครอบครัว และกระบวนการสร้างข้อตกลงร่วมกันใน 3 เรื่องสำคัญ

          * การสร้างข้อตกลงเรื่องการบริหารครอบครัว สมาชิกครอบครัวให้เกิดความสมานสามัคคี

          * การสร้างข้อตกลงเรื่องการบริหารธุรกิจครอบครัว สู่ความเป็นมืออาชีพ

          * การสร้างข้อตกลงเรื่องการบริหารความเป็นเจ้าของ สู่ความยั่งยืน

          * รายงานผลคะแนนความเสี่ยง และชี้ประเด็นการสร้างข้อตกลงบนความเสี่ยงต่างๆ

 

14.00 – 14.30 ศึกษาการสร้างข้อตกลงเรื่อง "การบริหารครอบครัว" ให้สมาชิกเกิดความสมานสามัคคี

14.45 – 16.00 [ Workshop ] ทำข้อตกลงเรื่อง "การจัดตั้งสภาครอบครัว เรื่องสิทธิ และ หน้าที่"

 

....................................................................................

 

Day 2

9.00 – 9.30 เริ่มการสร้างข้อตกลงเรื่องการบริหารธุรกิจครอบครัว สู่ความเป็นมืออาชีพ

          * วิสัยทัศน์

          * เลือกคนเก่ง + สมาชิกที่เก่ง

          * ผลตอบแทนดี

          * เลือกผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

          * คณะทำงานด้านธุรกิจ

          * เทคนิคพิเศษ การเขียนธรรมนูญให้ราบรื่น

          * การเข้าสู่โต๊ะเจรจา / การสร้างข้อตกลง

9.30 – 12.00 [ Workshop ] ทำข้อตกลงเรื่อง แผนการจ้างงาน และผลตอบแทน

13.00 – 14.00 การสร้างข้อตกลงเรื่องการบริหารความเป็นเจ้าของ สู่ความยั่งยืน

          * สร้างข้อตกลงการถือหุ้น

          * การบริหารผลประโยชน์

14.00 – 16.00 มุมคิดความมั่นคงและยั่งยืนด้านการเงิน & โครงสร้างธุรกิจ

          * ข้อดี ข้อเสีย ของการขยายและสร้างความยั่งยืนผ่านการควบรวมกิจการ M&A

          * เข้าใจการสร้างความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวในยุคดิจิตอล

 

*สมัครเรียน 2-4 ท่านในราคาพิเศษ กรุณาสอบถามโทร 090-980-2196 email : [email protected]

ประวัติวิทยากร


    

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องธรรมนูญครอบครัว

ให้คำปรึกษามากว่า 10 ปี กว่า 40 ครอบครัว

ทั้ง 3 ท่านมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การบริหารธุรกิจ

ด้านการเงิน การตลาด และ การวางแผนองค์กร

0