BEGINNER
2morrow Young Investor...สอนลูกลงทุนหุ้น

เรียนสด 2 วันๆละ 3 ชั่วโมง / Online 2 วันๆละ 1 ชั่วโมง

เหมาะกับ : ผู้เริ่มต้น

วันสัมมนา :
Class room :เสาร์ที่ 1,8 ส.ค. / Online Class: 4 - 6 ส.ค.
เวลา :
สถานที่ :
วิทยากร :
stoc2morrow & Money Tree
รายละเอียดคอร์ส

 

2morrow Young Investor สอนลูกลงทุนหุ้น

ความรู้สำคัญที่โรงเรียนไม่สอนให้ลูกของเรา

ก็คือ... 'ความรู้เรื่อง การเงิน การลงทุน'  

ซึ่งถ้าลูกหลานของเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้

ตั้งแต่เด็ก มีนิสัยการเงินที่ดี และลงทุนเป็น

คุณจะหมดห่วงได้เลย เพราะชีวิตเขาจะง่ายขึ้นมาก

ปัญหาในชีวิตจะน้อยลง และจะไม่มีทางลำบากแน่นอน

.

นี่จึงเป็นหลักสูตรที่พ่อแม่ ผู้ปกครองไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง

ที่จะพาลูกหลาน มาเติม “ความรู้ด้านการเงิน การลงทุน”

ที่ในโรงเรียนไม่ได้สอน แต่เป็นความรู้ที่จำเป็นต่อชีวิต

และความสุขสบายของพวกเขาในอนาคต

.

มาเตรียมพร้อมให้ลูกของคุณมีอิสระทางการเงิน

ในแบบที่เขาต้องการกันครับ กับหลักสูตร...

“2morrow Young Investor...สอนลูกลงทุนหุ้น”

นี่เป็นครั้งแรก!! ที่ stock2morrow

เป็นสถาบันสอนการลงทุนหุ้น

ที่ให้ความรู้เรื่องหุ้นมามากกว่า 15 ปี 

เปิดหลักสูตรหุ้นสำหรับเด็ก

โดยออกแบบเนื้อหาร่วมกับทาง Money Tree

หลักสูตรการเงินชั้นนำจากสิงคโปร์  

ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้ในหลายโรงเรียน

ของสิงคโปร์และอีกแปดประเทศทั่วโลก  

และเป็นหลักสูตรที่ใช้กับเด็กๆ

มาแล้วเกือบแสนคนทั่วโลก
 

ดังนั้น พ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่าน

จึงมั่นใจได้เลยในคุณภาพของเนื้อหา

.

หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับเด็กอายุ 12-18 ปี 

สิ่งที่น้องๆจะได้จากหลักสูตรนี้ คือ...

✅ เข้าใจแนวคิดในการลงทุนหุ้นที่ถูกต้อง

✅ มีความรู้เบื้องต้นในการลงทุนหุ้น

✅ ได้เรียนรู้และได้ฝึกวางแผนการเงินเองในห้องเรียน

✅ เรียนการเงินที่ฝึกทักษะในศตวรรษที่ 21 

ครบทั้งความรู้และทักษะชีวิต


โดยเราจะเรียนกันทั้งหมด 9 ชม.  ซึ่งแบ่งเป็น...

การเรียนในห้องเรียน

- เสาร์ที่ 1 ส.ค. 8.30 - 12.00 น.

- เสาร์ที่ 8 ส.ค. 9.00 - 13.00 น.

 

พร้อมทำกิจกรรมพิเศษ 

- การทำ Auction

- Networking Activity 

- มอบประกาศนียบัตร

 

เรียนออนไลน์

- ในวัน อ, พ และ พฤ ที่ 4,5,6 ส.ค.

เวลา 17.30 - 18.30 น.

 

ความน่าสนใจของหลักสูตร

✅ เป็นหลักสูตรที่พัฒนาร่วมกัน 

ระหว่าง stock2morrow สถาบันสอน

การลงทุนหุ้นที่ให้ความรู้เรื่องหุ้นมามากกว่า 15 ปี 

และ Money Tree หลักสูตรการเงิน

ชั้นนำจากสิงคโปร์ ซึ่งใช้ในหลายโรงเรียน

ของสิงคโปร์และอีกแปดประเทศทั่วโลก 

และเป็นหลักสูตรที่ใช้กับเด็กๆมาแล้ว

เกือบแสนคนทั่วโลก เรียกว่า.....

#เป็นที่ยอมรับกันในระดับนานาชาติ

 

✅ แม้เป็นหลักสูตรอินเตอร์

แต่การเรียนการสอนใช้ภาษาไทยเป็นหลัก

ด้วยเทรนเนอร์ที่ผ่านการอบรมจาก 

Master Franchise ของ Money Tree สิงคโปร์

 

โดยผู้ปกครองสามารถร่วมเรียน

และร่วมกิจกรรมกับน้องๆ ได้ตลอดหลักสูตร

เพื่อร่วมสังเกตการณ์การเรียนรู้ของเด็กๆ

และสร้างสังคมมิตรภาพ ทั้งระหว่างเด็กกับเด็ก

และผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่  ซึ่งทั้งหมดนี้

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดเพิ่มเติม

 

✅ การเรียนรู้ของเด็กจะไม่เหมือน

กับของผู้ใหญ่  ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงออกแบบ

มาให้มีทั้งเกมส์ และกิจกรรมต่างๆ

ตลอดหลักสูตร เพื่อช่วยให้เด็กๆเรียนรู้ได้ดีที่สุด 

โดยท้ายหลักสูตร เรายังมีของรางวัล

แจกให้น้องๆทุกคนด้วย โดยไม่มี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นกัน

 

✅ ทางหลักสูตรจะพยายามแยกน้องๆ

ระหว่าง 12-15 ปี  และ 16-18 ปี เป็นกรุ๊ป

เพื่อความใกล้เคียงในอายุและ

ช่วยให้น้องๆเรียนรู้ได้ทันกัน

 

รายละเอียดบทเรียน

บทที่ 1 : การลงทุนในตลาดหุ้น

         สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากบทเรียนนี้

• นักเรียนจะได้ทราบถึงความหมายของหุ้น

และ ทำไมบริษัทถึงต้องขายหุ้น

• ได้เรียนรู้ถึงประเภทของหุ้น

• ได้ทราบถึงภาพรวมของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น

 

เนื้อหา

• ตลาดหุ้น คือเครื่องมือทางการลงทุน

• หุ้นคืออะไร?

• ทำไมถึงต้องขายหุ้นต่อสาธารณะ?

• ตลาดหุ้น

• ราคาหุ้นตัดสินจากอะไร?

• หุ้นสามัญ กับ หุ้นบุริมสิทธิ

• ตลาดกระทิง กับ ตลาดหมี

• ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น

 

บทที่ 2 : คำศัพท์จากตลาดหุ้น และ บัญชีมาร์จิ้น

         สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากบทเรียนนี้

• นักเรียนได้รู้จักคำศัพท์ต่าง ๆในตลาดหุ้น

เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับคำศัพท์ในโลกของการลงทุน

• นักเรียนได้รู้จักกับ “บัญชีมาร์จิ้น”

ว่าเป็นตัวช่วยด้านการลงทุนได้อย่างไร?

• นักเรียนได้รู้ถึงข้อควรระวังของการใช้ “บัญชีมาร์จิ้น”

 

เนื้อหา

• วิธีอ่านราคาของตลาดหุ้นจากหน้าหนังสือพิมพ์

• คำศัพท์ในตลาดหุ้น

• วิธีการซื้อหุ้น

• บัญชีมาร์จิ้น

 

บทที่ 3 : ประเภทของความเสี่ยงในตลาดหุ้น

             และ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์

         สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากบทเรียนนี้

• ได้ทำความรู้จักกับความเสี่ยงแต่ละประเภท

และการใช้ความเสี่ยงเพื่อเป็นปัจจัย

ในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้น

• นอกจากได้ความรู้ด้านการลงทุนในหุ้น,

นักเรียนยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับดัชนีของหุ้นต่าง ๆ

และ การใช้อนุพันธ์เพื่อจัดการความเสี่ยง

เพราะเป็นเหมือนตัวเลือกที่สามารทำกำไร

ได้ทั้งในตลาดขาขึ้น (Long Position)

และตลาดขาลง (Short Position)

• ให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาข้างต้น

เพื่อสามารถนำบทเรียนทั้งหมดมาเชื่อมโยง

และปรับใช้ในการตัดสินใจลงทุนได้

 

เนื้อหา

• ความเสี่ยงในตลาดหุ้น

• ดัชนีของตลาดหุ้น

• ดัชนีสำคัญต่าง ๆ

• ข้อดีของดัชนีตลาดหุ้น

 

บทที่ 4 : การประเมินมูลค่าหุ้น

• ทำไมเราต้องประเมินมูลค่าหุ้น

• ปัจจัยที่ต้องพิจารณาก่อนซื้อหุ้น

 -------------------------------------------------------

ราคาหลักสูตร 12,500 บาท

สุดพิเศษ !! แพคเกจ 1+1 

ผู้ปกครองสามารถร่วมเรียนกับลูกๆ ได้ 1 ท่าน ฟรี!!

 

จองด่วน‼️

เพราะเรารับน้องๆได้เพียง 24 คนเท่านั้น ต่อคลาส

----------------------------------------------------------

 

ประวัติวิทยากร

stock2morrow 

สถาบันสอนลงทุนหุ้น และ community ของนักลงทุนหุ้น
ที่ให้ความรู้เรื่องหุ้นมานานกว่า 15 ปี 
โดยเป็นที่รู้จักอย่างดี ของคนในวงการหุ้น
และมีนักเขียน/วิทยากร ซึ่งเป็น influencer
ของวงการหลายท่าน และมีลูกศิษย์หลายหมื่นคน

Money Tree

หลักสูตรการเงินชั้นนำจากสิงคโปร์  
ซึ่งใช้ในหลายโรงเรียนของสิงคโปร์
และอีกแปดประเทศทั่วโลก

และเป็นหลักสูตรที่ใช้กับเด็กๆมาแล้ว
เกือบแสนคนทั่วโลก

.
โดยหลักสูตร 2morrow young Investor
ได้ร่วมมือกับ 
Master Franchise
ของ money tree ในประเทศไทย
ออกแบบหลักสูตรหุ้น ที่เหมาะกับเด็กเป็นอย่างยิ่ง

0