ADVANCED
How to Trade in Sideway with "Harmonic Pattern"

ระยะเวลา 2 วัน ๆละ 4 ชั่วโมง

เหมาะกับ : ผู้มีประสบการณ์

รายละเอียดคอร์ส

สนใจสมัครด่วน !! ตอนนี้ราคา3,590.-

 ( จากราคา 5,990.- ) 

 

เรียกว่าคุ้มค่า คุ้มเวลา ในการเรียนรู้มากๆ ครับ


 

:: ================== ::

:: สอบถามเพิ่มเติม ::

พบปัญหาการสมัครเรียนหรือการชำระเงิน สามารถติดต่อทีมงานได้ที่..

Facebook : stock2morrow  โทร. 090-9802196

ประวัติวิทยากร

อ.ปุย ประกาศิต  ทิตาราม [ Wave Riders ]
CEWA - Certified Elliott Wave Analyst ได้รับการรับรองจาก สถาบัน EWI - Elliott Wave International

เป็น 1 ในไม่กี่ท่านในประเทศไทยที่ได้รับ Certified Elliott Wave Analyst รับรองจาก สถาบัน Elliott Wave International (EWI)

  • นักลงทุนสายเทคนิคอลอันดับต้นของไทย
  • วิทยากรด้านการลงทุนชื่อดังจาก Stock2morrow
  • นักลงทุนในตลาดหุ้นไทยและต่างประเทศ ประสบการณ์กว่า 18 ปี
  • เจ้าของหนังสือ Bestseller "โต้คลื่นหุ้น รู้ทันเทคนิค"
  • เจ้าของหนังสือ Bestseller "โต้คลื่นหุ้น เทคนิคทำกำไรทะลุฟ้า"
0