2READ
PDPA แนวทางปฏิบัติเพื่อรับมือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เหมาะกับ : ผู้เริ่มต้น

วันสัมมนา :
เรียน Online ได้ทุกวัน
เรียนที่ :
ZOOM (ONLINE)
วิทยากร :
คุณอนุวัฒน์ งามประเสริฐกุล, อ.กิตติพงศ์ วะระทรัพย์
จาก 9,800 บาท
รายละเอียดคอร์ส

สำหรับท่านที่จองเรียนสดไม่ทัน  แต่สนใจอยากเรียนคอร์สนี้

สามารถจองและชำระเงินได้เลย  แล้ว Inbox หาแอดมินที่แฟนเพจ 2read หรือ stock2morrow 
เพื่อให้ดึงเข้า Facebook Group เพื่อดู VDO การสอน

โดย VDO จะดูได้ถึงวันที่ 31 มากราคม 2564

PDPA 

หลักสูตร  แนวทางปฏิบัติเพื่อรับมือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ครบและครอบคลุมเนื้อหาทั้งกฎหมาย และจัดการระบบ ใน 1 วัน

= ท่านเคยมีความเชื่อเหล่านี้ไหม ? =

 • กฎหมายนี้ ไม่เกี่ยวกับธุรกิจ/หน่วยงานเราหรอก ยังเป็นเรื่องไกลตัว
 • กฎหมายนี้ ไม่บังคับใช้จริงหรอก
 • คงต้องเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ หรือแบรนด์ดังๆ ถึงจะได้รับผลกระทบจากกฎหมายนี้
 • หน่วยงานรัฐ มหาวิทยาลัย มูลนิธิ หรือธุรกิจส่วนตัวไม่ต้องทำตามกฎหมายนี้หรอก
 • แค่มีหนังสือยินยอมให้เซ็นต์ก็พอแล้ว ไม่ต้องทำอะไรเยอะ?
 • แค่ขึ้นข้อความขอความยินยอมหน้าเว็บไซต์ก็จบแล้ว?


ความเชื่อเหล่านี้ต่างเป็นความเข้าใจผิดของผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ในตอนนี้ และถ้าคุณยังเชื่อแบบนี้ โปรดระวัง!! เพราะว่าความเสียหายอาจใหญ่กว่าที่ท่านคิด เพราะนอกจากโทษจำคุกกรรมการ ค่าเสียหาย 2 เท่า พร้อมกับโทษปรับสูงสุดถึง 5 ล้าน "ความน่าเชื่อถือของธุรกิจ" และ “ความเห็นด้านลบบน Social Media” ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคยุคนี้ให้ความสำคัญ จะสร้างความเสียหายให้ธุรกิจของคุณมากจนประเมินไม่ได้

มาป้องกันความเสี่ยงให้ธุรกิจของท่านเอง ด้วยการเตรียมความพร้อมของธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ที่จะบังคับใช้กับทุกหน่วยงานและทุกธุรกิจ แน่นอน! 

และถ้ากฏหมายนี้เริ่มใช้...แต่ธุรกิจท่านยังไม่ได้ปรับเปลี่ยน เช่น ธุรกิจท่านยังคง...

 • ทำระบบสมาชิกลูกค้า

 • รับสำเนาบัตรประชาชนทั้งลูกค้าและพนักงาน

 • ส่งโฆษณาถึงลูกค้าทุกช่องทาง

 • เก็บข้อมูลลูกค้าและพนักงาน รวมถึงประวัติอาชญากรรม

 • โทรหรืออีเมล์ขายของให้ลูกค้า หรือผู้สนใจ

 • ใช้ลายนิ้วมือหรือแสกนหน้าพนักงานเข้าออฟฟิศ

 • หรือแม้กระทั่ง การรับนามบัตร

โดยมีระบบเก็บข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย  ก็จะเสี่ยงต่อการได้รับโทษ

 

= จุดประสงค์ของหลักสูตรนี้ =

หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเป็น 2 PART ครบทั้งเรื่องกฎหมาย และวิธีการจัดการระบบข้อมูล

 • ใน PART1 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ โดยในหลักสูตรจะดึงเฉพาะสาระสำคัญ  มาอธิบายให้ผู้ร่วมอบรมได้เข้าใจอย่างง่ายๆ (ไม่ใช่การมาอ่านข้อกฎหมายให้ฟัง)  พร้อมยกตัวอย่างจากกรณีศึกษาจริงเพื่อให้เห็นภาพ และได้แนวทางในการปฏิบัติและรับมือ
   
 • ใน PART2 ลงรายละเอียดในเชิงปฎิบัติ เชื่อมโยงกฎหมาย กับระบบของธุรกิจ และแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจัดการระบบข้อมูลให้สอดคล้องตามกฎหมายกำหนด

เรียนสะดวก ผ่าน zoom 1 วัน ถาม-ตอบพร้อมให้คำปรึกษา และมีวิดีโอบันทึกดูย้อนหลังได้ 

 

= เนื้อหาที่ท่านจะได้รับ =

PART 1 เข้าใจสาระสำคัญของกฎหมายพร้อมแนวทางในการรับมือ
วันที่ ศุกร์ 26 พ.ย. 64 | เวลา 09.00-12.00 น.  (ทำความเข้าใจ)

 • กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บังคับใช้หรือยัง?
 • กฎหมายนี้ คืออะไร และเกี่ยวกับธุรกิจเราอย่างไร?
 • ถ้าเราไม่ทำตามจะมีผลเป็นอย่างไร จะบังคับใช้ได้จริงหรือ?
 • แล้วเรามีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้าง ?
 • ก็แค่ขอความยินยอม ก็จบใช่ไหม ?
 • ยังส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปให้คนอื่น หรือไปต่างประเทศ ได้ไหม?
 • ทำยังไงต่อไปดี ? ต้องทำอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายนี้
 • หน่วยงานไหนในบริษัทที่เกี่ยวข้องบ้าง? เสี่ยงตรงไหนและส่วนไหนบ้าง พร้อมกรณีศึกษา
  • ฝ่ายบุคคล
  • ฝ่ายการตลาด
  • ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
  • ฝ่ายบัญชีและการเงิน
  • ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
 • เตรียมตัว เตรียมใจ พร้อมวิธีการรับมือ
  • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - จำเป็น?
  • ต้องเตรียมอะไรบ้าง
 • บทสรุปสิ่งที่ควรทำ / ไม่ควรทำ


PART 2 วิธีจัดการระบบข้อมูล

วันที่ ศุกร์ 26 พ.ย. 64 | เวลา 13.00-16.00 น.  (ทำให้พร้อม)  

 • เข้าใจวัฎจักรข้อมูลส่วนบุคคล
  เรียนรู้วงจรชีวิตของข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Life Cycle) ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้ จนกระทั่งการทำลาย

   
 • เชื่อมโยงวัฏจักรข้อมูล กับ พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  เจาะลึกแต่ละมาตราใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละขั้นในวงจรชีวิตของข้อมูลส่วนบุคคล

   
 • เริ่มต้นจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
  ก้าวแรกสำหรับหน่วยงานที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เริ่มตั้งแต่การระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องใช้ในหน่วยงาน การจัดประเภทข้อมูล ตลอดจนระบุเหตุความจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลนั้น
 • จุดเปราะบางที่อาจทำให้ข้อมูลรั่วไหล
  เรียนรู้จุดที่เปราะบางในวงจรชีวิตของข้อมูลส่วนบุคคล ที่อาจทำให้ข้อมูลรั่วไหล และผิดต่อ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

   
 • นโยบายและเครื่องมือในการจัดการ
  เรียนรู้แนวทางในการกำหนดนโยบาย และรู้จักเครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ ที่สามารถนำมาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ได้

   
 • วิธีการจัดการเมื่อข้อมูลรั่ว
  เรียนรู้แนวทางในการทำแผนปฏิบัตการเมื่อเกิดเหตุข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล

 

= วิทยากรผู้ให้ความรู้ =

PART 1 : คุณ อนุวัฒน์ งามประเสริฐกุล

นักกฎหมาย หัวหน้าส่วนคดีและการระงับข้อพิพาท
หุ้นส่วน บริษัท บลูเมนทอล ริชเตอร์ แอนด์ สุเมธ จำกัด
บริษัทให้บริการ/คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
และหัวหน้าร่วมส่วนงาน Tech-Media-Telecoms(TMT)

PART 2 : อาจารย์ กิตติพงศ์ วะระทรัพย์

อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

 

= สิทธิสำหรับผู้เข้าอบรม =

 • ท่านสามารถมีผู้ติดตามมาเรียนได้ 1 ท่านฟรี*
 • สามารถปรึกษา หรือถาม-ตอบกับวิทยากรได้
 • ได้เข้ากลุ่ม FB ปิดเฉพาะของการอบรมนี้
  เพื่อปรึกษาเพิ่มเติมกับวิทยากรหลังอบรมจบ
  หรือถาม-ตอบ แชร์ปัญหา แชร์ความรู้ กับผู้เข้าร่วมด้วยกัน
 • มี VDO บันทึกการอบรม ให้ดูย้อนหลังได้ 6 เดือน

 

= ราคาหลักสูตรอบรม =

ราคาพิเศษ  

เพียง 4900.- เท่านั้น!

(จาก 9,800.-) 

พร้อมให้มีผู้ติดตามมาเรียนด้วย ฟรี 1 ท่าน!

( *เงื่อนไข: ผู้ติดตามต้องทำงานในบริษัทเดียวกันเท่านั้น )

สนใจสมัครเลย! สอบถามเพิ่มเติมโทร. 090-9802196

 

 

 

ประวัติวิทยากร

ผู้สอน นายอนุวัฒน์ งามประเสริฐกุล

หัวหน้าส่วนคดีและการระงับข้อพิพาท

หัวหน้าร่วมส่วนงาน Tech-Media-Telecoms(TMT)

บริษัท บลูเมนทอล ริชเตอร์ แอนด์ สุเมธ จำกัด

 

 

อาจารย์ กิตติพงศ์ วะระทรัพย์

อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

0