วอแรนท์คืออะไร? และบริษัทออกมาทําไม?

Sat 5 Aug, 2017 13:21 / 4 years ago

                  วอแรนท์ ( Warrant ) ถือว่าเป็นอนุพันธ์ ( Derivative ) ประเภทหนึ่ง หรือที่เรียกว่า " สิทธิในการซื้อหุ้นในอนาคต " หรือ " Call Option "

                  วอแรนท์คือสิทธิในการซื้อหุ้นในอนาคต ซึ่งบางครั้งบริษัทจะออกวอแรนท์ในราคาตํ่า คือราคาไม่กี่บาท แล้วให้ไปซื้อหุ้นในอนาคตอีกสาม-ห้าปีข้างหน้าในอีกราคาหนึ่ง บางครั้งบางบริษัทแจกวอแรนท็ฟรีให้กับผู้บริหารหรือกับผู้ที่ซื้อหุ้นเพิ่มทุน รวมทั้งผู้ถือหุ้นเดิมด้วยก็ยังมี แล้วให้ผู้ใด้รับแจกวอแรนท์ไปหาเงินมาซื้อหุ้นในเวลาที่ครบงวดในการแปลงวอแรนท์เป็นหุ้น เมื่อถึงเวลานั้นถ้าผู้ถือวอแรนท์แปลงวอแรนท์เป็นหุ้น บริษัทก็จะได้เงินเพิ่มทุนโดยไม่ต้องออกขายหุ้นเป็นการทั่วไปอีกครั้ง แต่ค่อยๆทยอยได้เงินเพิ่มทุนในเงื่อนเวลาที่ระบุไว้สําหรับการแปลงวอแรนท์นั่นเอง ปรกติวอแรนท์จะมีอายุ 1 - 10 ปี

                 บริษัทออกวอแรนท์เมื่อต้องการได้เงินทุนในอนาคต หรือเมื่อตลาดหุ้นในปัจจุบันยังไม่ดีนักไม่เอื้ออํานวยให้เพิ่มทุน เช่น ราคาหุ้นของบริษัทตํ่าเกินกว่าที่น่าจะเป็น ถ้าจะเพิ่มทุนในวลานั้นก็จะทําให้ต้องลดราคาขายลงมา เป็นการกระเทือนผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท บางครั้งบริษัทอาจจะตัดสินใจออกวอแรนท์เหมือนเป็นของแถมให้ผู้ถือหุ้นปัจจุบันเพราะยังไม่มีเงินจ่ายปันผลเนื่องจากกิจการยังไม่ดีนัก แต่คาดว่าจะดีในอนาคต ซึ่งถ้ากิจการดีขึ้น ราคาหุ้นก็จะขึ้น ราคาวอแรนท์ก็จะขึ้นด้วย และถ้าผู้ถือวอแรนท์อาจจะอยากเป็นเจ้าของหุ้นก็จะขอแปลงวอแรนท์เป็นหุ้น

                 นั่นก็คือวอแรนท์เป็นการเลื่อนเวลาการออกหุ้นไปในอนาคตที่ฝ่ายบริหารคิดว่ากิจการน่าจะมีกําไรดีกว่าในเวลานี้ หรือหุ้นมีราคาดีกว่าในเวลานี้ โดยคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นปัจจุบันกําหนดกว้างๆว่าอยากได้ทุนจํานวน X ในกรอบจากปี 2560 - 2564 เป็นต้น นั่นคือกรอบเวลาที่อนุญาตให้แปลงวอแรนท์เป็นหุ้น แต่คนที่จะตัดสินใจว่าบริษัทจะมีทุนเพิ่มถึงจํานวน X ที่อยากได้หรือไม่ และจะได้วันเวลาใดระหว่างปี 2560 - 2564 กลายเป็นผู้ถือวอแรนท์แทนที่จะเป็นของฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นเดิม

                 เมื่อวอแรนท์ออกมาเป็นหลักทรัพย์ ก็มีการนําวอแรนท์ไปซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกับการซื้อขายหุ้นทั่วไป

                 

                  

                  


4 comments
cusamyan 4 years ago on Sat 5 Aug, 2017 17:23 / 4 years ago

ใครๆก็รู้ว่าเป็นเศษกระดาษ ไล่ซื้อหวังให้คนที่โง่กว่ามารับช่วงต่อ

บ.ดีๆไม่แจก ใบจอง แต่โบรก ตลท. จัดDW อิงหุ้นset 50 set100 อีก1000กว่าตัวมาสูบรายย่อย โดยความเห็นชอบจาก กลต. ตลท.

ศักดิ์ 4 years ago on Sun 6 Aug, 2017 05:46 / 4 years ago

                ครับ ขอบคุณครับ

                จุดประสงค์หลักของการออก วอแรนท์ คือการระดมทุน

                แต่นักลงทุนส่วนใหญ่มักจะชอบนําไปเก็งกําไร

                โบรกเกอร์จึงมักจะออก Derivative Warrant เพือให้นักเก็งกําไรเล่นรอบกัน แล้วตัวโบรกเกอร์เองก็จะได้ Commission Fee ครับ

cusamyan 4 years ago on Sun 6 Aug, 2017 07:40 / 4 years ago

ส่่วนใหญ่90% ออกOTM มากๆ ไม่มีใครใช้สืทธิ เจ้าของเองก็ไม่ใข้สืทธิ ขาย w ทิ้งได้เงินมาฟรี

เป็นวิธีการปล้นรายย่อยอย่างถูกกฏ เช่นลิสซิ่งยุ่น  ไฟแดดยอดเยี่ยมขาไก่

spali แจกวอร์ 5ต่อ1 ใช้สทธิ เพียง4บาท อายุ 1ปี อันนี้มีเหตุผล อันนี้ต้องการเพิ่มทุนจริง เจ้าของใส่เงินแน่

 รายย่อยถ้าไม่ต้องการเพิ่มทุน ขายใบจองแทน

โบรกเองออกDW ออกมาสูบรายย่อย โดยกลต. ตลท. สนับสนุนเห็นชอบ

โบรก #1 #6#13 กำไร อนุพันธ์ ปีละ500ล้าน  คนที่เจ๊งไม่แคล้วรายย่อย

ศักดิ์ 4 years ago on Sun 6 Aug, 2017 14:44 / 4 years ago

               ครับ ขอบคุณครับ