เด็กแนว (บ่าย)


2 comments
SAV123 6 months ago on Fri 2 Aug, 2019 16:36 / 6 months ago

ขอบคุณข้อมูลดีๆ >?> SLOTXO  SLOTXO

denon_thai 6 months ago on Fri 2 Aug, 2019 17:51 / 6 months ago

เคยติดตัวนี้มาร่วมสองปี หลัง IPO มาสักพัก ทุนจมกับตัวนี้ไปเยอะ พอราคาขึ้นมาเกิน 6 บาท ขายทิ้งเกลี้ยงเลย ไม่หวนกลับไปอีกละ เข็ด