GUNKUL : ลงทุนใน THCG
 
✅GUNKUL ลงทุน 50% ในบริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด (THCG) เพื่อขยายธุรกิจกัญชงและกัญชา เป็นจำนวนเงิน 250 ลบ.
✅ปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2565-66 ขึ้น 12%/4% จากโอกาสที่ธุรกิจกัญชงจะประสบความสำเร็จสูงขึ้นเป็น 70% จากเดิม 50% และส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมทุน
✅คงคำแนะนำ “ถือ” แต่เพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 5.60 บาท คาดการขยายกำลังผลิตและยอด backlog งาน EPC ที่สูงขึ้นจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญ
มุมมอง KS
 
 
✍เราคงคำแนะนำ “ถือ” แต่ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 5.60 บาท จากเดิม 4.62 บาท เพื่อสะท้อน
1) มูลค่าที่เพิ่มขึ้น 0.58 บาท จากความเป็นไปได้ที่ธุรกิจกัญชงจะประสบความสำเร็จ
2) มูลค่าที่เพิ่มขึ้น 0.37 บาท จากการร่วมทุน JV กับ THCG
 
 
????upside risk ที่สำคัญต่อคำแนะนำของของเรา คือ
1) การขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าเนื่องจากบริษัทฯ กำลังมองหาโอกาสในการขยายพอร์ตโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ
2) ยอด backlog งาน EPC ที่สูงขึ้น และ 3) ความสำเร็จของธุรกิจกัญชง
 
May be an image of text