อาการเหมือน SET อยากจะพักฐานนะ


1 comment
คนเล่นหุ้น 3 months ago on Fri 15 Oct, 2021 14:31 / 3 months ago
S2M Silver Member

คิดเหมือนกันครับ