คนซื้อหุ้น IP นี้งงใจจริงๆ ทุนรายใหญ่ 0.5 เลยนะ !!


1 comment
Bajang17 10 months ago on Fri 8 Nov, 2019 10:57 / 10 months ago
S2M Silver Member

ลองดู มี 2 คน จาก Stock2Morrow  หรือที่รู้จักกัน Monkey trader  แล้วคุณคิดว่ายังไง เขามองเห็นอะไร?