คิดว่าไม่น่าหลุด 1300 จุดครับ


3 comments
Bajang17 1 month ago on Fri 31 Jul, 2020 14:03 / 1 month ago
S2M Silver Member

ปล่อยไหลเร็วไม่ได้ ขายไม่ได้ราคา

slark 1 month ago on Fri 31 Jul, 2020 14:42 / 1 month ago
S2M Silver Member

เดียวก็เด้ง

ลงให้เม่าคายของก่อนลาก

Poc 1 month ago on Sat 1 Aug, 2020 14:34 / 1 month ago

เป็นแนวทางจิตวิทยา ยิ่งกลัวมันก็เป็นจุดอ่อน ผมว่าระวัง market maker จะพยายามทำกราฟเป็น false break พอรายย่อยเทขายมันก็เด้งใส่หน้า ยกตัวอย่างวันศุกร์ ที่เหล่ากูรูนักพยากรณ์ เห็นมันหลุด line แล้วเกือบทุกคนทายว่าจะลงแรงหลุด 1300 และบอกให้ทุกคน short แล้วเป็นไง พอทุกคน short มันก็เด้งใส่หน้า rebound  วันนี้เห็นเงียบ