หุ้นลงแต่ Volume บาง …มันคืออะไร ?
…ถ้าแปลตรงๆ ก็คือ เจ้าไม่ได้ขาย
…ซึ่งถ้าเป็นหุ้นพื้นฐานโอเค ตรงนี้ซื้อเพิ่มได้ไม่น่ากลัว

ที่น่ากลัวคือ หุ้นลงแรง Volume หนา อันนี้ไม่ต้องเดา มันคือ รายใหญ่ขาย

Volume ช่วยให้เราอ่านเกมแม่นขึ้น