ตี๋โบ๊โผล่หัวคุย

Fri 7 Feb, 2020 18:08 / 1 year ago

 

พนักงานกลัวติดจากฉัน

 

กระดานไทยยืนได้ดี แต่มีวูบหลอกแดก

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ทดแทนอาจกลับมาพยุงดัชนี

ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ทิ้งเสียของป่าวๆ

ล่าสุด 199.50
เปลี่ยนแปลง -4.50
%เปลี่ยนแปลง -2.21
วันก่อนหน้า 204.00
เปิด 205.00
สูงสุด 205.00
ต่ำสุด 197.00
ปริมาณ (หุ้น) 20,799,209
มูลค่า ('000 บาท) 4,155,481.62
ราคาเฉลี่ย ** 199.79

 

ERW : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ล่าสุด 4.70
เปลี่ยนแปลง -0.12
%เปลี่ยนแปลง -2.49
วันก่อนหน้า 4.82
เปิด 4.78
สูงสุด 4.82
ต่ำสุด 4.66
ปริมาณ (หุ้น) 9,777,937
มูลค่า ('000 บาท) 46,471.95
ราคาเฉลี่ย ** 4.75

KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

วิ่งขึ้นลงเก่ง น่ารัก

ล่าสุด 20.70
เปลี่ยนแปลง -0.60
%เปลี่ยนแปลง -2.82
วันก่อนหน้า 21.30
เปิด 21.10
สูงสุด 21.60
ต่ำสุด 20.50
ปริมาณ (หุ้น) 29,224,420
มูลค่า ('000 บาท) 616,060.77
ราคาเฉลี่ย ** 21.08
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 11 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GEL) นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/02/2563 6,000,000 0.14 ซื้อ Link
ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHUO) นาย ณรุจ วิวรรธนไกร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/02/2563 91,040,000 0.10 ซื้อ Link
ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHUO) นาย ธันว์ วุฒิธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/02/2563 125,000,000 0.10 ซื้อ Link
ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCON) นาย ชนะ โตวัน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/02/2563 449,600 0.33 ซื้อ Link
ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THANA) นาย สุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/02/2563 10,000,000 - โอน Link
ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THANA) นาย สุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางศุภนิตย์ เสถียรภาพอยุทธ์) หุ้นสามัญ 06/02/2563 10,000,000 - รับโอน Link
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย มงคล มังกรกนก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/02/2563 10,000 9.35 ซื้อ Link
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/02/2563 10,500 1.05 ซื้อ Link
อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(INGRS) นาย ณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/02/2563 50,000 0.50 ซื้อ Link
เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC) นาย ศิริศักดิ์ พุทธิปทีป ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/02/2563 50,000 0.64 ขาย Link
เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC) นาย ศิริศักดิ์ พุทธิปทีป ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/02/2563 50,000 0.65 ขาย Link

7 comments
Turbo 1 year ago on Fri 7 Feb, 2020 18:08 / 1 year ago แก้ไขล่าสุด: Fri 7 Feb, 2020 18:49 / 1 year ago
S2M Platinum Member

การรีบาวด์ในขาลงเท่านั้น ตราบใดที่ดัชนียังไม่สามารถขึ้นไปปิดเหนือ 1551.76 จุดได้ ก็ยังไม่มีโอกาสเปลี่ยนแนวโน้มได้

ECONOMIC FOCUS: เดือน ก.พ.

 

 

     3 ก.พ.     ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยแพร่ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
     4 ก.พ.     คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
             เปิดรับคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 5G
     4 ก.พ     สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย(สภาผู้ส่งออก) แถลงสถานการณ์การส่งออก
     5 ก.พ.     ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 1/2563
     5 ก.พ.     ประชุมคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.)
     5 ก.พ.     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์
     5 ก.พ.     หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
     6 ก.พ.     กระทรวงพาณิชย์ แถลงสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ
     11 ก.พ.     สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนและอัพเดตสถานการณ์ลงทุน
     16 ก.พ.     กสทช.เคาะราคาประมูล 5G
    สัปดาห์ที่ 3     สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) แถลงตัวเลข
             GDP ไตรมาส 4/62
    สัปดาห์ที่ 4     สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม,
             ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
    สัปดาห์ที่ 4     กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
    สัปดาห์ที่ 5     สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
    สัปดาห์ที่ 5     สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค,
             ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
     28 ก.พ.    ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
Turbo 1 year ago on Fri 7 Feb, 2020 18:51 / 1 year ago
S2M Platinum Member

"เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และ เอส เอฟ จัดยิ่งใหญ่พิธีเปิด“เทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่น2563 สนับสนุนโดย อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)”ขนทัพผู้สร้างหนังญี่ปุ่น พร้อม BNK48 สร้างสีสัน"

 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.23 จับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ คืนนี้ คาดกรอบเคลื่อนไหวสัปดาห์หน้า 31.20-31.35

Turbo 1 year ago on Fri 7 Feb, 2020 18:52 / 1 year ago
S2M Platinum Member

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดระยะสั้นภาคธุรกิจรับผลกระทบไวรัสโคโรนาเกือบ 2 หมื่นลบ.

 

 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดระยะสั้นภาคธุรกิจรับผลกระทบไวรัสโคโรนาเกือบ 2 หมื่นลบ.

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้จัดทำการสำรวจ "พฤติกรรมของคนไทยกับการปรับตัวท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา และผลต่อภาคธุรกิจต่างๆ" โดยมีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 1,200 คน พบว่า ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่มีความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ทำให้หันมาให้ความสำคัญในการป้องกันและดูแลสุขภาพ สะท้อนให้เห็นได้จากจำนวนผู้สวมใส่หน้ากากอนามัย ในสถานที่ต่างๆ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก อาทิ ภูเก็ต และเชียงใหม่ เป็นต้น และจากผลสำรวจการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเพื่อดูแลสุขภาพและการป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 70% มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่าภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ของคนไทยในช่วงเวลา 1-3 เดือนนี้ อาจคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,200-2,500 ล้านบาท

การปรับพฤติกรรมของคนไทย ยังอาจส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจต่างๆ ในช่วง 1-3 เดือนในมิติที่ต่างกัน นอกจากค่าใช้จ่ายในการป้องกันและดูแลตนเองแล้ว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยในบางด้านจะส่งผลทางลบต่อภาคการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศในช่วง 1-3 เดือนนี้ ซึ่งผลกระทบจะสะท้อนออกมาในมิติต่างๆ คือ

สำหรับผู้ที่มีแผนการเดินทางท่องเที่ยวอยู่แล้วจะมีการหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนหนาแน่น ขณะที่ผู้ที่ยังไม่ได้วางแผนเดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะงดการเดินทางชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ส่วนผู้ที่ยังมีความต้องการเดินทางอยู่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปยังจังหวัดที่ไม่มีข่าวพบผู้ติดเชื้อ

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า การปรับพฤติกรรมดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในประเทศผ่านรายได้ที่สูญเสียไปจากการเลื่อน/ชะลอการเดินทางชั่วคราวของคนไทยเที่ยวในประเทศในช่วง 1-3 เดือนนี้ เป็นมูลค่าประมาณ 13,100-17,500 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5.0%-6.5% ของรายได้ตลาดไทยเที่ยวไทยในช่วงปกติ (การประเมินนี้ยังไม่รวมผลจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศของภาครัฐ)

ผลกระทบต่อธุรกิจอื่นๆ เช่น ค้าปลีกและร้านอาหาร ยังจำกัด โดยประชาชนลดความถี่ในการออกนอกบ้านแต่ยังบริโภคใกล้เคียงช่วงปกติ จากผลสำรวจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกและการบริโภคอาหาร ด้วยการลดความถี่ในการออกนอกบ้านโดยเปลี่ยนมาซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกต่อครั้งในปริมาณที่มากขึ้นใช้เวลาเลือกซื้อน้อยลง และมีบางกลุ่มเลือกซื้อในร้านค้าปลีกที่คนไม่แออัดหรือพลุกพล่าน ขณะเดียวกันก็ซื้ออาหารสำเร็จรูป/ทำอาหารทานที่บ้านมากขึ้น เลือกร้านอาหารที่คนไม่หนาแน่น และบางส่วนหันมาสั่งอาหารที่มีบริการจัดส่งทดแทนการออกไปทานอาหารนอกบ้าน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงประเมินว่าผลกระทบต่อธุรกิจค้าปลีกและร้านอาหารในภาพรวมจากการใช้จ่ายของคนไทยอาจยังอยู่ในกรอบที่จำกัด โดยผู้ประกอบการบางรายอาจจะได้รายได้เพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบการบางรายอาจจะได้รายได้ลดลงจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค อาทิ การที่กลุ่มตัวอย่างหันมาซื้ออาหารสำเร็จรูป/ทำทานที่บ้านหรือการสั่งอาหารที่มีบริการจัดส่ง (เดลิเวอรี่/ออนไลน์) นอกจากนี้ ผลกระทบยังมาจากกำลังซื้อของผู้บริโภคคนไทยที่ลดลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการด้านการส่งอาหาร/สินค้า รวมถึงบรรยากาศของข่าวการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่มีผลต่อการออกไปรับประทานอาหารและจับจ่ายใช้สอยนอกบ้าน ดังนั้น คาดว่า ในช่วง 1-3 เดือนนี้ ผลกระทบต่อรายได้สุทธิในธุรกิจค้าปลีกและร้านอาหารที่จะสูญเสียไปอาจมีมู ลค่าราว 900-1,500 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 0.02%-0.04% เมื่อเทียบกับช่วงปกติ การกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ ประชาชนให้น้ำหนักกับการมีวิธีการรักษาโรค/วัคซีนป้องกัน มากที่สุด

ความกังวลต่อสถานการณ์ไวรัสโคโรนาที่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันในบางด้านในช่วงเวลานี้ ประชาชนจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเมื่อมีวิธีการรักษาโรค/วัคซีนป้องกันโรคมีมาตรการป้องกันที่สร้างความเชื่อมั่นจากภาครัฐ, การไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้น เป็น 3 สถานการณ์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้น้ำหนักมากที่สุด

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การมีมาตรการป้องกันและดูแลสุขภาพของประชาชนโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อย่างเหมาะสมและทันเหตุการณ์จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและลดทอนผลกระทบที่จะเกิดต่อประชาชนและภาคธุรกิจได้

Turbo 1 year ago on Fri 7 Feb, 2020 18:53 / 1 year ago
S2M Platinum Member

Turbo 1 year ago on Fri 7 Feb, 2020 18:55 / 1 year ago
S2M Platinum Member

อดีตผู้สมัครพรรคพปชร.

Turbo 1 year ago on Fri 7 Feb, 2020 18:57 / 1 year ago
S2M Platinum Member

ในภาพอาจจะมี ต้นไม้, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, อาหาร และ ธรรมชาติ

ชำมะเรียงเจ้าเอ๋ย

Turbo 1 year ago on Fri 7 Feb, 2020 19:15 / 1 year ago แก้ไขล่าสุด: Fri 7 Feb, 2020 19:15 / 1 year ago
S2M Platinum Member

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม