ตี๋โบ๊โผล่หัวคุย

Sat 16 Nov, 2019 00:16 / 7 months ago

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

ที่ไหนมีนายกองและต่างชาติถือแยะ โปรดระวัง พวกมันแย่งกันขาย

ฉันไม่งก หุ้นฉันปิด0.05 แต่ฉันไม่ได้ห่าอะไร จะนั่งมองหน้ากันก็เชิญ

ฉันขายที่ไรวิ่งทุกที ขายให้โง่

พวกที่มีคำชมยกยอปอปั้นระวังแบบ  BEAUTY + JAS + TRUE 

วันนี้ตัวไหนเด้งปลายตลาดแล้ว ฉันว่าเข้าแล้วไม่รู้จะได้อะไร 

ชมตัวเลขซื้อขายของกลุ่มแล้ว พวกเราวังเวงชะมัด

 


13 comments
Turbo 7 months ago on Sat 16 Nov, 2019 00:18 / 7 months ago
S2M Platinum Member
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(KIAT) นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/11/2562 5,000,000 0.32 ซื้อ Link
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW) นาย อภิชาญ มาไพศาลสิน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/11/2562 100,000 5.90 ขาย Link
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW) นาย อภิชาญ มาไพศาลสิน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/11/2562 50,000 5.95 ขาย Link
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TISCO) นาย พิธาดา วัชรศิริธรรม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวจิตรา จรัญวาศน์ ) หุ้นสามัญ 14/11/2562 80,000 96.00 ซื้อ Link
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU) นาย เชง นิรุตตินานนท์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ ) หุ้นสามัญ 14/11/2562 200,000 13.20 ซื้อ Link
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU) นาย เชง นิรุตตินานนท์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ ) หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 14/11/2562 1,000 2,974.94 ซื้อ Link
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL) นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/11/2562 717,100 2.07 ขาย Link
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL) นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/11/2562 33,400 2.02 ซื้อ Link
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ปวิณ และ บุตร จำกัด) หุ้นสามัญ 14/11/2562 100,000 12.80 ซื้อ Link
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวชุติมา พรประภา) หุ้นสามัญ 14/11/2562 30,000 12.70 ซื้อ Link
บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BC) นาย ปรับชะรันซิงห์ ทักราล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/11/2562 3,710,000 2.01 ซื้อ Link
ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) บมจ.(PJW) นาย วิวรรธน์ เหมมณฑารพ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/11/2562 2,300,000 1.23 ซื้อ Link
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSL) นาย ประชาน มหาลิงกัม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (Ms. Archana Prashant) หุ้นสามัญ 15/11/2562 10,000 6.65 ซื้อ Link
เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSTC) นาย ภาณุ ศีติสาร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/11/2562 2,000,000 0.72 ซื้อ Link
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/11/2562 20,000 2.75 ซื้อ Link
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นางสาว เพชรลดา พูลวรลักษณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/10/2562 200,000 3.08 ซื้อ Link
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นางสาว เพชรลดา พูลวรลักษณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/10/2562 191,700 3.04 ซื้อ Link
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) หุ้นสามัญ 14/11/2562 17,200 3.02 ขาย Link
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) หุ้นสามัญ 15/11/2562 60,500 3.00 ขาย Link
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) หุ้นสามัญ 15/11/2562 11,400 3.02 ขาย Link
เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTC) นาย สงกรานต์ เอี่ยมกาย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/11/2562 1,700 60.00 ซื้อ Link
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(UBIS) นางสาว โสภา นาจันหอม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/11/2562 12,000 5.50 ซื้อ Link
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(UBIS) นาย พนม รัตนะรัต คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม) หุ้นสามัญ 14/11/2562 12,000 5.50 ซื้อ Link
สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMART) นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม) หุ้นสามัญ 14/11/2562 50,000 0.95 ซื้อ Link
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) นาง อารดา จรูญเอก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/11/2562 185,000 6.60 ซื้อ Link
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) นาง อารดา จรูญเอก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/11/2562 815,000 6.65 ซื้อ Link
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) นาง อารดา จรูญเอก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/11/2562 2,432,000 6.50 ซื้อ Link
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) นาง อารดา จรูญเอก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/11/2562 585,000 6.55 ซื้อ Link
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) นาง อารดา จรูญเอก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/11/2562 500,000 6.60 ซื้อ Link
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) นาง อารดา จรูญเอก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/11/2562 200,000 6.65 ซื้อ Link
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) นาง อารดา จรูญเอก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/11/2562 200,000 6.70 ซื้อ Link
อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMANAH) นาง ศิริเพชร สุนทรวิภาต ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/11/2562 40,000 3.34 ขาย Link
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/11/2562 20,000 6.75 ซื้อ Link
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) นาย เมธา วนดิลก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/11/2562 50,000 6.74 ซื้อ Link
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBK) นาย สมพล ตรีภพนารถ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/11/2562 36,000 23.04 ขาย Link
เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MCS) นาย พรชัย พิศาลอนุกูลกิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/11/2562 5,100 9.90 ซื้อ Link
เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SNC) นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/11/2562 311,300 11.28 ซื้อ Link
เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SNC) นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/11/2562 211,600 11.12 ซื้อ Link
เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SNC) นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/11/2562 1,300 11.20 ซื้อ Link
เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SHR) นาย นริศ เชยกลิ่น ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/11/2562 1,000,000 4.18 ซื้อ Link
แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ACE) นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/11/2562 58,133,000 4.84 ซื้อ
NATSUWAT 7 months ago on Sat 16 Nov, 2019 13:33 / 7 months ago
S2M Silver Member
Jasif XD แปลว่า “ ขาย “
Turbo 7 months ago on Sat 16 Nov, 2019 00:23 / 7 months ago
S2M Platinum Member

 

ปรับลงต่อเนื่อง มาจนทำจุดต่ำสุดวันนี้ที่ 1595 จุดก่อนจะปิดเหนือ 1600 จุดได้ แต่สัญญาณต่างๆยังอ่อนแอมาก และยังมีโอกาสที่ดัชนีจะปรับตัวลงไปต่ำกว่า 1600

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ต้นพืช, ภาพระยะใกล้ และสถานที่กลางแจ้ง

Turbo 7 months ago on Sat 16 Nov, 2019 00:24 / 7 months ago
S2M Platinum Member

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

Turbo 7 months ago on Sat 16 Nov, 2019 00:26 / 7 months ago
S2M Platinum Member

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และชุดสูท

Turbo 7 months ago on Sat 16 Nov, 2019 00:28 / 7 months ago
S2M Platinum Member

ในภาพอาจจะมี 17 คน, คนที่ยิ้ม

Turbo 7 months ago on Sat 16 Nov, 2019 00:40 / 7 months ago แก้ไขล่าสุด: Sat 16 Nov, 2019 01:05 / 7 months ago
S2M Platinum Member
LastChange
SET 1,602.23 -7.24
SET50 1,081.78 -3.66
SET100 2,369.79 -9.30
sSET 690.16 -9.29
SETCLMV 994.64 -7.22
SETHD 1,143.73 -6.61
SETTHSI 990.12 -6.05
SETWB 1,004.00 +2.99
Mkt status

 

ACE : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

Image result for โซล่า เซลล์

ล่าสุด 4.20
เปลี่ยนแปลง -0.08
%เปลี่ยนแปลง -1.87
วันก่อนหน้า 4.28
เปิด 4.34
สูงสุด 4.36
ต่ำสุด 3.98
ปริมาณ (หุ้น) 138,771,804
มูลค่า ('000 บาท) 578,594.57
ราคาเฉลี่ย ** 4.17

EIC : บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

Image result for ซูชิ

ล่าสุด 0.05
เปลี่ยนแปลง +0.01
%เปลี่ยนแปลง +25.00
วันก่อนหน้า 0.04
เปิด 0.04
สูงสุด 0.05
ต่ำสุด 0.04
ปริมาณ (หุ้น) 8,261,965
มูลค่า ('000 บาท) 333.35
ราคาเฉลี่ย ** 0.04

PAF : บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

ล่าสุด 0.67
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 0.67
เปิด 0.68
สูงสุด 0.70
ต่ำสุด 0.67
ปริมาณ (หุ้น) 432,800
มูลค่า ('000 บาท) 295.53
ราคาเฉลี่ย ** 0.68

TRUE : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ล่าสุด 4.56
เปลี่ยนแปลง -0.49
%เปลี่ยนแปลง -9.70
วันก่อนหน้า 5.05
เปิด 5.00
สูงสุด 5.00
ต่ำสุด 4.52
ปริมาณ (หุ้น) 780,179,233
มูลค่า ('000 บาท) 3,642,381.21
ราคาเฉลี่ย ** 4.67

ขอแสดงความเสียใจกับท่านที่เสียหายกับหุ้นทรู

Image result for เสียใจ ภาพGIF

Turbo 7 months ago on Sat 16 Nov, 2019 00:45 / 7 months ago แก้ไขล่าสุด: Sat 16 Nov, 2019 01:16 / 7 months ago
S2M Platinum Member

รายได้ของธุระกิจต่างๆในตลาดหลักทรัพไม่ค่อยดี

 

TRUE  rsi 30 แตะเขตขายมาก 

nvdr buy 109,380,710 sell 257,702,596 netsell 148,321,886

 

TRUE 109,380,710 257,702,596 367,083,306 -148,321,886
ข้อมูลวันที่ 15/11/19
Short sale volume 131,124,600 หุ้น
Short sale value 613,670,784 บาท
ราคาเฉลี่ย 4.680058 บาท
Turbo 7 months ago on Sat 16 Nov, 2019 00:50 / 7 months ago
S2M Platinum Member

หมู่บ้านไต้เหม่ย ตำบลตงหยวน เมืองหลงไห่ มณฑลฝูเจี้ยน ตั้งอยู่ในพื้นที่ตอนปลายของแม่น้ำจิ่วหลง หมู่บ้านแห่งนี้มีแม่น้ำล้อมรอบทั้ง 4 ทิศ จึงมีทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตา ภายในหมู่บ้านเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นด้วยอิฐสีแดงสไตล์หมิ่นหนาน เราจึงเห็นภาพหลังคาสีแดงเรียงรายทั่วทั้งหมู่บ้าน

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, บ้าน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, ภูเขา, สะพาน, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ

 

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, ภูเขา, สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ

Turbo 7 months ago on Sat 16 Nov, 2019 00:56 / 7 months ago
S2M Platinum Member

CK ถือหุ้นใหญ่ CKP เขาว่าน้ำมีน้อยสร้างกระแสไฟได้น้อย

เป้าหมายและความหวังนักลงทุนไกลเกินไป

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ

NATSUWAT 7 months ago on Sat 16 Nov, 2019 13:36 / 7 months ago
S2M Silver Member
ขาย
pan 7 months ago on Sat 16 Nov, 2019 19:40 / 7 months ago
S2M Silver Member

 

Turboon Sat 16 Nov, 2019 00:45 / 18 hours agoแก้ไขล่าสุด: Sat 16 Nov, 2019 01:16 / 18 hours ago
S2M Platinum Member

รายได้ของธุระกิจต่างๆในตลาดหลักทรัพไม่ค่อยดี

 

TRUE  rsi 30 แตะเขตขายมาก 

nvdr buy 109,380,710 sell 257,702,596 netsell 148,321,886

 

TRUE 109,380,710 257,702,596 367,083,306 -148,321,886
ข้อมูลวันที่ 15/11/19
Short sale volume 131,124,600 หุ้น
Short sale value 613,670,784 บาท
ราคาเฉลี่ย 4.680058 บาท

 

> Oversold rsi30  >> On SALE of Oversold อาจเกิดขึ้นได้เสมอ

แปลกใจพอควร  กว้านเก็บบุคลากรชั้นนำมารวมที่นี่มากมายที่สุดของปท.  แต่ทำไมไม่สามารถสร้างผลิตผลที่ก้าวห้าได้ซะที  ทังที่เห็นทรัพยากรมนุษย์สำคัญสุด!  .. หรือ เป็นเพราะบุคลากรคุณภาพมีมากเกิน จนเกิด

- ความรู้ความเห็นมีมาก จนเกิด deluge of information หรือ มาเกินจนความเห็นต่างมีมากเกิน หาข้อยุติลำบาก

- มีมากเกิน จนต้องจ่ายค่าเงินเดือน+สวัสดิการมากเกินไป จนหากำไรยากกก

 

pan 7 months ago on Sat 16 Nov, 2019 19:43 / 7 months ago
S2M Silver Member

 

ผู้จัดทำ KSL ขาย .. ถือไว้ทำไม ก็ราคานํ้าตาลโลกช่วงขาลง

ผู้จัดทำ ERW ขาย .. ไม่ถือต่อ ตามทุกโบรกเชียร์? 55

NATSUWAT 7 months ago on Sat 16 Nov, 2019 19:57 / 7 months ago
S2M Silver Member
ปอ ตอ ทอ and the gangster แปลว่า " ขาย "
pan 7 months ago on Sat 16 Nov, 2019 20:13 / 7 months ago
S2M Silver Member

 

ผู้จัดทำ ORI เรียงหน้าซื้อ .. ราคาร่วงไหล เกินหน้าอสังหาอื่นๆส่วนใหญ่ไปไกล (ยกเว้นบางตัวนํ้าเน่าอย่าง pace) ทั้งที่ไม่มีอะไรเลวร้าย 

ยกเว้นมาตรการรัฐที่บอกจะช่วยส่งเสริม แต่ก็รัฐนั่นแหละตัวดีออกมาตรการคุมสินเชื่ออสังหาทางอ้อม! .. คุณสุวัจน์ สู้ๆ 

ถ้าท่านไม่สู้จริง ..

>  อาจจะ ขอซื้อกลับหลายรูปนะ อาทิ หญิงสาวบนแผ่นกระดานไม้อัด  ของศ.เฉลิม นาคีรักษ์ (ไม่ใช่นายเฉลิมชัย โฆฯ)  ต้นหางนกยูงดอกสะพรั่งริมนํ้า ของศ.จิตร บัวบุศย์   และ ตั้ง4ชิ้นผลงานสเก็ตช์สดที่กรุงโรมของ เฟื้อ หริพิทักษ์

 ถ้าถูกไป ก็buyback

 

(ปล. แสนเบื่อตัวแทน-น้องชาย ทำงานเหมือนไม่ทำ! มีเหมือนไม่มี!  555)

 

 

pan 7 months ago on Sat 16 Nov, 2019 22:29 / 7 months ago แก้ไขล่าสุด: Sat 16 Nov, 2019 22:30 / 7 months ago
S2M Silver Member

 

กะลาแลนด์ยามราตรี

 

นักข่าวเอ๋ : ท่านคะ เสียงชาวบ้านเริ่มดังขึ้น อยากให้ยกเลิกพวก สว.ทั้งหมด  ท่านว่าไงคะ

ท่านปธ.สว.แห่งกะลาแลนด์ : พวกคุณได้ถามประชาชนส่วนใหญ่แล้วยัง?

สว.สายกดหมาย ชิงแทรก : ใช้อวัยวะบนบ้างมั้ย มันจะต้องใช้งบมากถึง3พันลบ. .. เอาตังนี้ไปช่วยคนจนดีกว่านะเฟ้ย

ยายมี : ท่านเจ้าขา พวกอิชั้นเสียภาษีจ้างพวกทั่นมาทำงานรับใช้พวกอิฉันนานหลายปี  เสียสะตังไปแยะมากเหลือเกินแล้ว  .. จะเสียอีกหน่อยคงไม่เป็นหยังนะเจ้าคะ

แป๊ะลิ้ม เสริม : ตั่วเท้า เงิงเลืองพวกถั่งก็สวาปามหกปีแล่วน่อ เซ็งลี้ก็บ่อถั่งนา

ตาสา-ตาเกิ้ง-ไอ้จ่อย-หนูนา  (ยกเว้น ไอ้เลีย กับ ไอ้สอ-พลอ) ต่างชูจั๊กกะแร้ ให้เลิก สอวอ

ทั่นประธานกับสว. มองอย่างสมเพช เดินจากไป และคุยกันเอง "ไอ้พวกไม่ประสา ไม่มีปัญญา .. คิดได้งัย .. พวกตู คือ วุฒิ-สมาชิก แปลว่ามี ฟามรู้สูงส่ง .. หนอยแน่ะ หาว่าจ้างมารับใช้! .. หารู้ไม่ พวกตูคือเจ้านาย  หาใช่คนรับใช้ นะเฟ้ย)

 

 

 

Release Me (please) >