ตี๋โบ๊โผล่หัวคุย

Fri 22 Nov, 2019 20:33 / 1 year ago

สวัสดียามค่ำภูกระดึง

หากดัชนีวิ่งขึ้นมาปิดเหนือ 1605 จุดได้ จะเป็นสัญญาณเตือนความแข็งแรงของดัชนีในระยะแรกที่มีนัยะยสำคัญ

ฉันชมการซื้อขายกลุ่มแล้วไม่ไว้วางใจครับ หากเด้งเพื่อพยุง รายย่อยจะได้เปรียบทันที

ต่างชาติรีบออกของ แลกหมัดนายกองที่เคยแปะพวกเขาไว้ดอยภูกระดึง

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

ฉันพอใจกับเฮียประที่ แห่งชลบุรีคอนกรีตครับ

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 55 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (วัชรี ศุขีวิริยะ) หุ้นสามัญ 18/11/2562 81,600 2.33 ขาย Link
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK) นาย อภิชัย เตชะอุบล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางชลิดา เตชะอุบล) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 20/11/2562 1,161,600 0.26 ขาย Link
ช ทวี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHO) นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/11/2562 100,000 0.74 ขาย Link
ช ทวี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHO) นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/11/2562 6,256,300 0.74 ซื้อ Link
ช ทวี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHO) นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/11/2562 160,800 0.74 ซื้อ Link
ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) บมจ.(CK) นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/11/2562 400,000 18.25 ซื้อ Link
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN) นาย องอาจ กิตติคุณชัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/11/2562 300,000 1.30 ซื้อ Link
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) นาย มงคล สิมะโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/11/2562 50,000 2.90 ซื้อ Link
ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ZIGA) นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/11/2562 20,000 1.14 ซื้อ Link
ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPL) นาย สุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/11/2562 100,000 0.90 ซื้อ Link
เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPS) นาย บุญสม กิจเกษตรสถาพร คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จรัญญา กิจเกษตรสถาพร) หุ้นสามัญ 22/11/2562 400,000 2.27 ซื้อ Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ .(WHABT) นาย ธนภัทร อนันตประยูร ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 21/11/2562 20,000 9.75 ซื้อ Link
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/11/2562 99,500 2.72 ซื้อ Link
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/11/2562 100,000 2.68 ซื้อ Link
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) นาง อัมราภรณ์ ไวยาวัจมัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/11/2562 2,500 55.00 ขาย Link
ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTCL) นาย วันชัย รตินธร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/11/2562 100,000 5.91 ซื้อ Link
ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/11/2562 1,700 3.16 ขาย Link
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/11/2562 15,100 7.10 ซื้อ Link
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR) นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/11/2562 20,000 9.00 ซื้อ Link
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/11/2562 39,700 0.60 ซื้อ Link
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/11/2562 50,000 0.61 ซื้อ Link
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL) นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/11/2562 211,100 2.08 ซื้อ Link
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BAFS) หม่อมราชวงศ์ ศุภดิศ ดิศกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/11/2562 40,000 28.13 ซื้อ Link
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BAFS) หม่อมราชวงศ์ ศุภดิศ ดิศกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/11/2562 20,000 28.25 ซื้อ Link
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม) หุ้นสามัญ 19/11/2562 1,000,000 0.32 ซื้อ Link
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม) หุ้นสามัญ 20/11/2562 194,200 0.31 ซื้อ Link
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม) หุ้นสามัญ 20/11/2562 1,000,000 0.32 ซื้อ Link
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม) หุ้นสามัญ 21/11/2562 1,805,800 0.31 ซื้อ Link
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/11/2562 1,000,000 0.32 ซื้อ Link
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/11/2562 1,000,000 0.32 ซื้อ Link
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/11/2562 194,200 0.31 ซื้อ Link
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/11/2562 1,805,800 0.31 ซื้อ Link
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) หุ้นสามัญ 21/11/2562 18,000 3.00 ขาย Link
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) หุ้นสามัญ 21/11/2562 1,800 3.02 ขาย Link
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย สุริยา พูลวรลักษณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/11/2562 30,000 2.98 ซื้อ Link
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย สุริยา พูลวรลักษณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/11/2562 30,000 3.00 ซื้อ Link
แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC) นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/11/2562 100,000 6.20 ซื้อ Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 21/11/2562 32,400 3.42 ซื้อ Link
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) นางสาว ทิพวรรณ อุทัยสาง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/11/2562 5,700 4.80 ซื้อ Link
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG) นาย สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/11/2562 100,000 2.68 ขาย Link
ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RML) นาย วรุณ วรวณิชชา คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (มณฑิรา ไกวัลทิพย์) หุ้นสามัญ 13/11/2562 1,000 1.06 ซื้อ Link
ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RML) นาย วรุณ วรวณิชชา คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (มณฑิรา ไกวัลทิพย์) หุ้นสามัญ 15/11/2562 1,621,200 1.06 ขาย Link
ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RML) นาย วรุณ วรวณิชชา คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (มณฑิรา ไกวัลทิพย์) หุ้นสามัญ 15/11/2562 2,700 1.06 ซื้อ Link
ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RML) นาย วรุณ วรวณิชชา คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (มณฑิรา ไกวัลทิพย์) หุ้นสามัญ 18/11/2562 34,400 1.04 ซื้อ Link
วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(VNG) นาย สุเทพ ชัยพัฒนวณิช คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ศิริพร ชัยพัฒนวณิช) หุ้นสามัญ 21/11/2562 126,300 3.90 ซื้อ Link
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA) นาย กิติชัย สินเจริญกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/11/2562 20,000 9.93 ซื้อ Link
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) หุ้นสามัญ 19/11/2562 65,000 17.35 ซื้อ Link
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) หุ้นสามัญ 20/11/2562 270,000 16.98 ซื้อ Link
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) หุ้นสามัญ 21/11/2562 450,000 16.58 ซื้อ Link
สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PORT) นาง เสาวคุณ ครุจิตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/11/2562 262,600 1.90 ซื้อ Link
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) นาง อารดา จรูญเอก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/11/2562 70,300 6.90 ซื้อ Link
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) นาง อารดา จรูญเอก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/11/2562 400,000 6.95 ซื้อ Link
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IHL) นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/11/2562 310,300 3.46 ซื้อ Link
เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SISB) นาง นริศา เลิศนามวงศ์วาน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/11/2562 100,000 9.00 ขาย Link
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บมจ.(HANA) นาย วิงเกิง เชาว์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/11/2562 50,000 30.25 ขาย

19 comments
Turbo 1 year ago on Fri 22 Nov, 2019 20:36 / 1 year ago
S2M Platinum Member

กินลูกเกดแดงกันครับ

Image result for ลูกเกดแดงมีขายที่ไหน

Image result for ลูกเกดแดงมีขายที่ไหน

Turbo 1 year ago on Fri 22 Nov, 2019 20:43 / 1 year ago
S2M Platinum Member

ตัวเล็กๆ วันนี้อาจถดถอย รายใหญ่ไม่ว่างเข้า ต้องไปตะลุมบอลหุ้นใหญ่

แต่ตัวใหญ่หลายตัวที่เคยทำหน้าที3 วันก่อนก็ต้องพักครับ

ที่เฉิดฉายอยู่เตรียมหากะไดลงไว้ได้เลย

 

ดีใจกะท่านที่มี IRPC +TRUE ฉันไม่มี

 

 

Turbo 1 year ago on Fri 22 Nov, 2019 20:44 / 1 year ago
S2M Platinum Member

"การเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกกำลังชะลอตัวลง เนื่องจากความเสี่ยงและลัทธิกีดกันทางการค้าที่เพิ่มขึ้น กลายเป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อลัทธิพหุภาคีและการค้าเสรี ด้วยเหตุนี้ ประชาคมระหว่างประเทศจึงคาดหวังต่อบทบาทของไอเอ็มเอฟมากขึ้น" - สีจิ้นผิง

Turbo 1 year ago on Fri 22 Nov, 2019 20:47 / 1 year ago
S2M Platinum Member

Turbo 1 year ago on Fri 22 Nov, 2019 20:49 / 1 year ago
S2M Platinum Member

พาณิชย์จีนชี้ คณะเจรจาการค้าจีน-สหรัฐฯ ยังติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิด

Turbo 1 year ago on Fri 22 Nov, 2019 20:54 / 1 year ago
S2M Platinum Member

ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง
ฟัน 2 ราย ใช้ข้อมูลภายในขายหุ้น AMC

ก.ล.ต. เปิดเผยการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิดรวม 2 ราย ได้แก่ นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์ กรณีใช้ข้อมูลภายในขายหุ้นบริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (AMC) ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น และนายพิชิต ฉัตรสกุลวงศ์ กรณีช่วยเหลือให้เกิดการกระทำความผิดดังกล่าว โดยเรียกให้ชำระค่าปรับทางแพ่ง รวมจำนวน 2,762,005 บาท และกำหนดระยะเวลาห้ามบุคคลทั้งสองเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการของ AMC ได้รู้ข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ว่า งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ของ AMC จะแสดงผลขาดทุนจำนวน 90.40 ล้านบาท นางเพ็ญจันทร์ จึงได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวซึ่งถือเป็นข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อราคาหลักทรัพย์ สั่งขายหุ้น AMC ที่อยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนายพิชิต เพื่อนของสามี ในช่วงระหว่างวันที่ 14-26 กรกฎาคม 2560 จำนวน 1,000,000 หุ้น ก่อนที่งบการเงินดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชนในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 จึงทำให้นางเพ็ญจันทร์ หลีกเลี่ยงผลขาดทุนจากราคาหุ้น AMC ที่ลดต่ำลงได้

การกระทำของ นางเพ็ญจันทร์ เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเป็นบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตามมาตรา 242(1) ประกอบมาตรา 243(1) ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 296 และมาตรา 296/2 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ* รวมทั้งใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่นในการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 297 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ดังกล่าว

สำหรับ นายพิชิต เป็นการกระทำการด้วยประการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่นางเพ็ญจันทร์กระทำความผิดตามที่บัญญัติในมาตรา 242(1) อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 315 ประกอบ มาตรา 242(1) ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 296 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และเป็นการยินยอมให้นางเพ็ญจันทร์ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อปกปิดตัวตน เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ อันเป็นการฝ่าฝืนและมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 297 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ดังกล่าว

คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้ ก.ล.ต. นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับ นางเพ็ญจันทร์และนายพิชิต โดยให้ชำระเงินค่าปรับทางแพ่ง ส่งคืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำความผิด และชดใช้ค่าใช้จ่ายเนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิดให้แก่ ก.ล.ต. รวมเป็นเงิน 2,140,037.50 บาท และ 621,967.50 บาท ตามลำดับ และกำหนดระยะเวลาห้ามนางเพ็ญจันทร์และนายพิชิตเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์เป็นเวลา 14 เดือน และ 9 เดือน ตามลำดับ

ทั้งนี้ การกำหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์จะมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้กระทำความผิดลงนามในบันทึกการยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง หากผู้กระทำความผิดทั้ง 2 รายไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ก.ล.ต. จะมีหนังสือขอให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง เพื่อขอให้ชำระค่าปรับทางแพ่งตามอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด ส่งคืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำความผิด และชดใช้ค่าใช้จ่ายเนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิดให้แก่ ก.ล.ต. รวมทั้งขอให้ศาลแพ่งกำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นเวลา 5 ปี และกำหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์เป็นเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่ ค.ม.พ. กำหนด นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ฉันพบว่าบางตัวร่วงแบบไร้เหตุผล บางตัวขึ้นแบบไร้เหตุผล นี่แหละครับ
หาได้แค่นี้เองหรือ กลต.
 
 
NATSUWAT 1 year ago on Sat 23 Nov, 2019 10:29 / 1 year ago
S2M Silver Member
จะลงมาทดสอบ LOW อีกแล้วเหรอครับ !!!!
Turbo 1 year ago on Fri 22 Nov, 2019 21:00 / 1 year ago แก้ไขล่าสุด: Fri 22 Nov, 2019 21:02 / 1 year ago
S2M Platinum Member

มันต้องซื้อขายผ่านนอมินี จึงจะโยงกันยาก ทำอย่างนี้นึกว่าตลาดโง่รึไง

เหมือนพวกอนาคตใหม่ไม่เห็นจำเป็นต้องถือเอง

ฉันว่าพวกใหญ่ๆโตๆมันมีนอมินีกันหมด 

แม้แต่คนตัดสินคดีความก็ด้วย

นักมวยก่อนขึ้เวทีมีคนรู้ก่อนว่าใครจะชนะ

ฟุตบอลเชียกันแทบตายรู้ไหมเขาสั่งให้กองหน้ายิงโด่งรึออกซ้ายขวาไว้

จบแล้วมันแบ่งตังให้ 

อีกพวกเก่งกว่าทั้งหมดผู้บริหารสู้ไม่ได้ คือคนทำบัญชีไง

Turbo 1 year ago on Fri 22 Nov, 2019 21:01 / 1 year ago
S2M Platinum Member

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท

Turbo 1 year ago on Fri 22 Nov, 2019 21:04 / 1 year ago
S2M Platinum Member

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

Turbo 1 year ago on Fri 22 Nov, 2019 21:05 / 1 year ago
S2M Platinum Member

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม

Turbo 1 year ago on Fri 22 Nov, 2019 21:07 / 1 year ago
S2M Platinum Member

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

Turbo 1 year ago on Fri 22 Nov, 2019 21:09 / 1 year ago
S2M Platinum Member

องค์คณะอุทธรณ์คดีนักการเมือง ยกฟ้องคดีตั้งคลังแทรกแซงฟื้นฟูทีพีไอ

 

นายทักษิณ ชินวัตร
 

 

องค์คณะอุทธรณ์คดีนักการเมือง พิพากษายืนยกฟ้อง "ทักษิณ" พ้นข้อกล่าวหา ม.157 ตั้งคลังแทรกแซงฟื้นฟูทีพีไอ ฟังไม่ได้ว่าเอื้อประโยชน์พวกพ้อง ขณะที่การเสนอชื่อคนบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้ทุกฝ่ายยินยอม

วันนี้ (22พ.ย.) ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์ 9 คน ที่เลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา อ่านคำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์คดีหมายเลขดำ อธ.อม.4/2561 ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. โจทก์ยื่นอุทธรณ์คดีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากยกฟ้อง นายทักษิณ ชินวัตร อายุ 70 ปี อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 23 จำเลย ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตเป็นเหตุให้ผู้หนึ่งผู้ใดเสียหาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 กรณีกล่าวหาเมื่อปี 2546 นายทักษิณ ขณะดำรงตำแหน่งนายกฯ ได้นำเสนอให้กระทรวงการคลัง สมัยที่ ร.อ.สุชาติ เชาว์วิศิษฐ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทยจำกัด (มหาชน) หรือ ทีพีไอ และจำเลยร่วมกับ ร.อ.สุชาติ ยินยอมให้กระทรวงการคลังเป็นผู้บริหารแผน และเป็นผู้เสนอชื่อ พล.อ.มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ เป็นประธานคณะผู้บริหารแผน และนายทนง พิทยะ เป็นผู้บริหารแผน

คดีนี้ ป.ป.ช. ยื่นฟ้อง นายทักษิณแบบไม่มีตัวจำเลยเมื่อปี 2561 เนื่องจากหลบหนีคดีอื่นอยู่ในต่างประเทศ และศาลพิจารณาคดีโดยไม่มีตัวจำเลย ตามขั้นตอน พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (วิ อม.) พ.ศ.2560 มาตรา 28, 33, 59 ซึ่งศาลออกหมายจับนายทักษิณแล้ว โดยชอบแล้ว ไม่ได้ตัวมาศาล ชั้นพิจารณาจำเลยไม่มาศาล ถือว่าจำเลยให้การปฏิเสธต่อสู้คดี และเป็นสำนวนคดีแรก ในจำนวน 4 สำนวนที่อัยการสูงสุด และ ป.ป.ช. ยื่นพิจารณาคดีไต่สวนลับหลังจำเลยตาม วิ อม.ใหม่ แล้วศาลฎีกาฯ มีคำพิพากษายกฟ้อง ขณะที่วันนี้มีเพียงผู้แทน ป.ป.ช.โจทก์เดินทางมาศาล ซึ่งศาลอ่านคำพิพากษาให้ฝ่ายโจทก์ฟัง และถือว่าจำเลยรับทราบคำพิพากษา

องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์ พิจารณาประเด็นที่ ป.ป.ช.โจทก์ยื่นอุทธรณ์แล้ว เห็นว่า แม้ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยตรงให้อำนาจกระทรวงการคลังเข้าเป็นผู้บริหารแผนของ บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) หรือทีพีไอ ลูกหนี้ก็ตาม แต่กระทรวงการคลังมีอำนาจหน้าที่หลักในการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ รวมถึงการพยุงสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไม่ให้เกิดความเสียหายมากจนยากแก่การแก้ไข

การเข้าไปเป็นผู้บริหารแผนของ ทีพีไอ ซึ่งประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขนาดใหญ่ของประเทศ ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน หากทีพีไอไม่สามารถฟื้นฟูได้และตกเป็นผู้ล้มละลาย กิจการเหล่านั้นอาจหยุดชะงักประเทศชาติและประชาชนย่อมได้รับผลกระทบอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ พฤติการณ์ย่อมมีความจำเป็นอย่างยิ่งและเร่งด่วนที่กระทรวงการคลังจะต้องดำเนินการเมื่อได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือ กระทรวงการคลังจึงเข้าไปเป็นผู้บริหารแผนของทีพีไอได้

ส่วนที่ ป.ป.ช.โจทก์ อุทธรณ์ว่า นายทักษิณ จำเลยเป็นผู้ริเริ่มผลักดันสั่งการและเป็นตัวการร่วม รวมถึงไม่ทักท้วงการพิจารณาของ ครม.เพื่อเปลี่ยนจากวาระเพื่อทราบ เป็นวาระเพื่อพิจารณา มีผลให้กระทรวงการคลังเข้าเป็นผู้บริหารแผนของทีพีไอโดยมีเจตนาครอบงำกิจการของทีพีไอ กับเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องนั้น ข้อเท็จจริงได้ความเพียงว่า จำเลยเชิญตัวแทนของเจ้าหนี้และผู้บริหารของทีพีไอเข้าหารือที่บ้านพิษณุโลกเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของทีพีไอและการตั้งผู้บริหารแผนคนใหม่เท่านั้น แต่ที่ประชุมเจ้าหนี้ไม่ได้เลือกกระทรวงการคลังเป็นผู้บริหารแผนตามข้อเสนอของจำเลย หลังจากนั้นจำเลยก็ไม่ได้เข้าเกี่ยวข้องกับเหตุในคดีนี้ อีกทั้งต่อมาศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งไม่ตั้งบริษัท บริหารแผนไทย จำกัด เป็นผู้บริหารแผน ตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้ โดยเห็นควรขอให้กระทรวงการคลังเป็นผู้บริหารแผนหากกระทรวงการคลังยินยอม ซึ่งในท้ายที่สุดที่ประชุมเจ้าหนี้และทุกฝ่ายยินยอมให้กระทรวงการคลังเป็นผู้บริหารแผน และศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งตั้งกระทรวงการคลังเป็นผู้บริหารแผนตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้ดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ส่วนข้ออ้างเกี่ยวกับการครอบงำกิจการของทีพีไอ โดยอ้างคำกล่าว “นายอยากใต้” คำว่า "นาย" หมายถึงจำเลย ผู้ที่พูดข้อความคือ ร.อ.สุชาติ เชาว์วิศิษฐ ไม่ใช่จำเลย จึงเป็นเพียงพยานบอกเล่ามีน้ำหนักน้อย และส่วนที่จำเลยเสนอชื่อคณะผู้บริหารแผนของทีพีไอ เป็นเพียงการเสนอความเห็นเบื้องต้นแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในเรื่องที่นำมาปรึกษาเท่านั้น และจะได้รับการแต่งตั้งหรือไม่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอีกชั้นหนึ่ง

เมื่อไม่ปรากฏว่า นายทักษิณ จำเลย เข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารแผนฟื้นฟูกิจการของทีพีไอ หรือการบริหารกิจการ หรือเข้าไปรับโอนถือครองหุ้นของทีพีไอ จึงรับฟังไม่ได้ว่า การเสนอชื่อคณะผู้บริหารแผนของจำเลย เป็นการเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง

 

สำหรับข้ออ้างที่ว่าการขายหุ้นเพิ่มทุนของทีพีไอ ให้แก่หน่วยงานในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง และศาลฎีกามีคำพิพากษาให้กระทรวงการคลังคืนเงินค่าจ้างบริษัท ซินเนอจี โซลูชั่น จำกัด ที่บริหารจัดการกิจการทรัพย์สินของทีพีไอ ให้แก่ทีพีไอ ทำให้ทีพีไอและกระทรวงการคลังได้รับความเสียหายนั้น เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งตั้งให้กระทรวงการคลังเป็นผู้บริหารแผนของทีพีไอแล้ว หากทีพีไอหรือกระทรวงการคลังได้รับความเสียหายอย่างไร ทีพีไอหรือกระทรวงการคลังก็อาจไปว่ากล่าวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อไม่ปรากฏในทางไต่สวน ว่าจำเลยได้เข้าไปเกี่ยวข้อง หรือรู้เห็นหรือมีพฤติการณ์ที่บ่งชี้ได้ว่าจำเลยมีเจตนาพิเศษประสงค์ต่อผลเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น การกระทำของจำเลย จึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ตามฟ้อง ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษายกฟ้องมานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของ ป.ป.ช.โจทก์ทุกข้อฟังไม่ขึ้นพิพากษายืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อองค์คณะผู้พิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์มีคำพิพากษายกฟ้องแล้ว ผลคดีจึงถือเป็นที่สุด ยุติตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยนายทักษิณ อดีตนายกไม่มีความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบในกรณีดังกล่าว โดยขณะนี้คดีดังกล่าวถือเป็นคดีเดียวที่ศาลฎีกาฯ และองค์คณะวินิจฉัยชั้นอุทธรณ์ มีคำพิพากษายืนให้ยกฟ้อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ 4 สำนวน ที่อัยการสูงสุด และ ป.ป.ช.ยื่นฟ้องไว้ตั้งแต่ปี 2550-2551 และภายหลังยื่นขอพิจารณาคดีโดยไม่มีตัวจำเลย ตามกฎหมายใหม่ปี 2560 ประกอบด้วย คดีกล่าวหาร่วมทุจริตการปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทยให้กับกลุ่มกฤษดามหานคร ที่ยกฟ้องเมื่อวันที่ 30 ส.ค.62 , คดีกล่าวหาปล่อยกู้ธนาคารเอ็กซิมแบงค์ให้รัฐบาลพม่า 4,000 ล้านบาท เพื่อเอื้อประโยชน์กลุ่มชินคอร์ป ให้จำคุก 3 ปี ไม่รอลงอาญา , คดีกล่าวหาดำเนินโครงการออกสลากพิเศษหวยบนดินโดยมิชอบ ให้จำคุก 2 ปีไม่รอลงอาญา และคดีกล่าวหาแปลงค่าสัมปทานกิจการโทรคมนาคมเป็นภาษีสรรพสามิต เอื้อประโยชน์ธุรกิจเครือชินคอร์ปฯ รัฐเสียหาย 6.6 หมื่นล้านบาท ยังอยู่ในกระบวนไต่สวนพยานโจทก์
Turbo 1 year ago on Fri 22 Nov, 2019 21:12 / 1 year ago
S2M Platinum Member

เหลือคดีเหมืองอัครา ใครมันไปสร้างเงื่อนไขให้เขาฟ้องเอาเงินได้หลายหมื่นล้าน มันคงล่อเงินภาษีเราอีก

Turbo 1 year ago on Sat 23 Nov, 2019 04:54 / 1 year ago
S2M Platinum Member

กระดานไทยไปต่อ ฉันจะรอสอยให้ชื่นใจ

US STOCKS-Wall St rises with U.S.-China trade mood, upbeat economic data

By Sinéad Carew
Reuters
 

(For a live blog on the U.S. stock market, click or type LIVE/ in a news window.)

* Economic data cheers investors up along with trade mood

* Nordstrom up on forecast raise, Gap rises after report

* Tesla drops after unveiling electric pickup truck

Turbo 1 year ago on Sat 23 Nov, 2019 05:47 / 1 year ago
S2M Platinum Member

บิตคอยน์ดิ่งต่ำสุด 6 เดือนหลุด 7,000 ดอลลาร์ หลังแบงก์ชาติจีนประกาศกวาดล้างเงินดิจิทัล

 

บอนด์ยีลด์สหรัฐร่วงเป็นสัปดาห์ที่ 2 ท่ามกลางความไม่แน่นอนของการเจรจาการค้า

 

ดอลลาร์ขยับขึ้นในกรอบ 108 เยน ขณะรอความคืบหน้าเจรจาการค้า

 

ตลท.สั่งปรับ บล.หยวนต้า 5 หมื่นบาท กรณีชำระราคาขายหุ้นให้ลูกค้าก่อนรับค่าซื้อหุ้น

 

 

Turbo 1 year ago on Sat 23 Nov, 2019 07:46 / 1 year ago
S2M Platinum Member

สถานการณ์หนี้ด้อยคุณภาพ

 
 
Fri 22 Nov, 2019 23:58 / 7 hours ago
322 views  
 

ธปท.ห่วงหนี้เสียธุรกิจพุ่ง แบงก์อ่วมตั้งสำรอง “TFRS9”

 

นาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดภาพสถานการณ์หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของระบบธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2562 เป็นไปตามที่มีการประเมินกันไว้ คือ NPL เพิ่มขึ้น ทั้งสัดส่วนที่เพิ่มมาอยู่ที่ 3.01% จาก 2.95% ณ สิ้นไตรมาส 2 ส่วนยอดคงค้าง NPL ก็เพิ่มขึ้น 1.9 หมื่นล้านบาท มาอยู่ที่ 4.695 แสนล้านบาท

“ธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์” ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงิน ธปท. เปิดเผยว่า NPL เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้รายใหญ่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ และสินเชื่อ SMEs เป็นสำคัญ ขณะที่ยอดคงค้าง NPL ของสินเชื่อที่อยู่อาศัยและรถยนต์ก็ยังคงเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี เชื่อว่าภาพรวม NPL ในไตรมาส 4 จะมีแนวโน้มดีขึ้น จากที่ธนาคารพาณิชย์มีการบริหารจัดการโดยการปรับโครงสร้างหนี้ และการตัดขายหนี้เสีย เพื่อให้ NPL ของธนาคารเป็นไปตามเป้าที่วางเอาไว้

“ส่วนของภาพรวม NPL ปีหน้า (2563) จะขึ้นอยู่กับทิศทางเศรษฐกิจ ซึ่งระบุยากว่า NPL ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วหรือยัง คงต้องถามกลับไปว่า เศรษฐกิจได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วหรือยังมากกว่า แต่เรายังเชื่อว่าถ้าธนาคารมีการดูแลในเชิงรุก น่าจะมีส่วนช่วยให้ NPL ปรับตัวดีขึ้นได้”

ทั้งนี้ พบว่า NPL ของสินเชื่อรายใหญ่อยู่ที่ 1.69% โดยมีลูกหนี้รายใหญ่บางรายถูกเปลี่ยนการจัดชั้นเป็น NPL แต่เนื่องจากธนาคารพาณิชย์มีการขายหนี้ออก ทำให้ NPL สินเชื่อรายใหญ่ยังทรงตัว ขณะที่ NPL สินเชื่อเอสเอ็มอีเพิ่มขึ้นจาก 4.52% เป็น 4.75%

 

ด้านสินเชื่อรายย่อยพบว่า NPL สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นจาก 3.34% เป็น 3.49% และ NPL สินเชื่อรถยนต์เพิ่มขึ้นจาก 7.30% เป็น 7.42% ส่วนค่าใช้จ่ายสำรองของธนาคารยังคงเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับสินเชื่อด้อยคุณภาพและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ

“สัดส่วนสินเชื่อที่กล่าวถึงเป็นพิเศษ (SM) ณ สิ้นไตรมาส 3 ลดลงจาก 2.74% ในไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ 2.59% เนื่องจากลูกหนี้รายใหญ่บางรายถูกเปลี่ยนการจัดชั้นเป็น NPL”

“ธาริฑธิ์” กล่าวด้วยว่า การชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจ เริ่มส่งผลกระทบต่อคุณภาพหนี้ธุรกิจขนาดกลางชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางที่มีขนาดสินเชื่อตั้งแต่ 100-500 ล้านบาท ในกลุ่มอาหาร กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน และกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ซึ่งมีสัดส่วนราว 10% เมื่อเทียบกับสินเชื่อทั้งระบบ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะกีดกันทางการค้า

“กลุ่มธุรกิจเหล่านี้อาจมีการสะดุดชั่วคราว หรือจำเป็นต้องปรับตัวในระยะสั้น ระหว่างที่มีปัจจัยสงครามการค้าที่ส่งผลให้การส่งออกลดลง โดยเป็นกลุ่มที่เราอยากให้สถาบันการเงินเข้าไปช่วยดูแล ซึ่งเราได้สื่อสารกับธนาคารไปว่า ลูกหนี้ที่ยังไม่เป็น NPL หากมีการปรับโครงสร้างหนี้โดยที่ไม่มีส่วนสูญเสีย เราจะไม่นับเป็นบุคคลล้มละลายเคยปรับโครงสร้างหนี้ (TDR) ส่วนสินเชื่อที่เป็น NPL หากการปรับโครงสร้าง ต้องปล่อยเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มก็สามารถทำได้”

ด้าน “เชาว์ เก่งชน” ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์วิจัยกสิกรไทย กล่าวว่า คาดว่า NPL ในสิ้นปีนี้ น่าจะทะลุ 3% และปี 2563 น่าจะอยู่ที่ระดับ 3% แม้จะมีการคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจปี 2563 จะมีแนวโน้มดีกว่าปีนี้ แต่การแก้ NPL ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟู โดยจากการติดตามก็พบว่า กลุ่มเอสเอ็มอี กลุ่มสินเชื่อบ้าน กลุ่มสินเชื่อรถยนต์ กลุ่มสินเชื่อบัตรเครดิต และกลุ่มสินเชื่อบุคคลมี NPL เพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอีที่เผชิญการแข่งขันสูง เช่น กลุ่มค้าส่ง กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กลุ่มโรงแรม/อพาร์ตเมนต์ ฯลฯ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเมื่อเศรษฐกิจไม่ดี รวมถึงมีประเด็นเรื่องของการแข่งขัน ส่วนกลุ่มส่งออก เนื่องจากส่วนมากจะเป็นธุรกิจรายใหญ่ ผลกระทบจึงอยู่กับธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) แทน

ขณะที่ “นริศ สถาผลเดชา” ผู้บริหาร TMB Analytics เปิดเผยว่า เมื่อเข้าไปดูตัวเลขสัดส่วนเงินสำรองกับหนี้ที่สงสัยว่าจะสูญ (coverage ratio) ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จนถึง ณ สิ้น ก.ย. 2562 พบว่า หากนับเฉพาะ NPL จะเห็นว่า 5 แบงก์ใหญ่มีการตั้งสำรองอยู่ในระดับค่อนข้างสูงตั้งแต่ 128-183% อย่างไรก็ดี เนื่องจากปี 2563 จะเริ่มใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ (TFRS9) การตั้งสำรองจะต้องนับ SM เข้ามาด้วย โดยเรียกว่า stage 2 ดังนั้นภาระการตั้งสำรองของแบงก์ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นในปีหน้า

ดังนั้นหากจะดูความพร้อม โดยพิจารณาจาก NPL รวมกับ SM เพื่อให้เป็นไปตามนิยามของ TFRS9 พบว่า สัดส่วนการตั้งสำรองของ 5 แบงก์ใหญ่ จะเหลืออยู่ที่ระดับ 67.9-118.1%

“ปีหน้าจะเป็นปีที่แบงก์ยังคงมีภาระตั้งสำรองเพิ่มขึ้น เนื่องจากขณะนี้แนวโน้ม NPL อยู่ในวัฏจักรขาขึ้น ขณะที่ TFRS9 ต้องคิด coverage ratio รวมระหว่าง NPL กับ SM ดังนั้น ตอนนี้ถ้าแบงก์ไหนตั้งสำรองไว้สูง ปีหน้าผลกระทบจาก TFRS9 ก็จะน้อย แต่ในทางกลับกัน แบงก์ที่ตั้งยังไม่เพียงพอก็จะเป็นภาระในปีหน้าอีก” นายนริศกล่าว

นับเป็นโจทย์ใหญ่และยากของธุรกิจแบงก์ ในการจะฝ่ามรสุมหนี้ด้อยคุณภาพที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะข้างหน้า

 

 ขอบคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลจาก

NATSUWAT 1 year ago on Sat 23 Nov, 2019 12:58 / 1 year ago แก้ไขล่าสุด: Sat 23 Nov, 2019 13:09 / 1 year ago
S2M Silver Member

เสาร์ อาทิตย์ แอบดูกลุ่มก่อสร้างไอ๊ย่ะ CKP ก่อสร้างตัวเคยเด่นมีคนเก็บอึ / ไม่ได้ดูมานานใจดีลดราคาออกข้างตั้งแถวขายของ ?!! ขาเชียร์ก่อสร้าง ลากปล่อยทิ้งดอยเกลี้ยง คลิกซ้าย

Turbo 1 year ago on Sat 23 Nov, 2019 15:23 / 1 year ago
S2M Platinum Member

เฮียนัทเอ่ยไปทั่ว คนถือมันจะเคือง

JIRAPORN66 1 year ago on Sat 23 Nov, 2019 16:24 / 1 year ago

ขอบคุณความรู้และสาระดีๆคะ>> slotxo