ตี๋โบ๊โผล่หัวคุย


25 comments
Turbo 1 month ago on Mon 20 Jan, 2020 21:51 / 1 month ago
S2M Platinum Member

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

นายกองขายวินาศ รายย่อยค้ำกระดาน

Turbo 1 month ago on Mon 20 Jan, 2020 21:52 / 1 month ago
S2M Platinum Member

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

TMB วูบราวครึ่งนึงครับ

Turbo 1 month ago on Mon 20 Jan, 2020 21:55 / 1 month ago
S2M Platinum Member
LastChange
SET 1,589.11 -11.37
SET50 1,071.80 -9.42
SET100 2,345.03 -21.40
sSET 693.18 -3.85
SETCLMV 983.47 -6.30
SETHD 1,126.52 -21.03
SETTHSI 979.91 -11.26
SETWB 1,005.29 -4.07
Mkt status

Turbo 1 month ago on Mon 20 Jan, 2020 21:55 / 1 month ago
S2M Platinum Member
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 26 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(QLT) นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ) หุ้นสามัญ 20/01/2563 45,200 4.99 ซื้อ Link
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) นาย เว่ย จ้าว หวัง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2563 100,000 1.86 ขาย Link
เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) นาย ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2563 500,000 0.29 ซื้อ Link
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) นาย มงคล สิมะโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2563 54,700 2.80 ซื้อ Link
ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEAOIL) นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2563 20,000 2.78 ซื้อ Link
เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPS) นาย บุญสม กิจเกษตรสถาพร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2563 900,000 2.29 โอน Link
ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRG) นาย สุเวทย์ ธีรวชิรกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/01/2563 30,000 12.40 ซื้อ Link
เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MEGA) นาย มาโนช อิสชู กัลบัคซานี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/01/2563 7,000 28.75 ขาย Link
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) หุ้นสามัญ 17/01/2563 2,000 2.96 ขาย Link
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) หุ้นสามัญ 17/01/2563 2,200 2.98 ขาย Link
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) หุ้นสามัญ 17/01/2563 17,800 3.00 ขาย Link
ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE) นางสาว จีรยา อุดมวงศ์ทรัพย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/01/2563 2,250,000 3.60 ขาย Link
ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE) นาย ดรงค์ หุตะจูฑะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2563 3,000,000 3.60 ขาย Link
ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE) นาย ศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/01/2563 2,000,000 3.60 ขาย Link
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาย คุณา เทวอักษร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/01/2563 100,000 0.98 ซื้อ Link
สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFLEX) นาย พิเชฐพงศ์ ศรีตะปันย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/01/2563 153,000 3.92 ขาย Link
สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFLEX) นาย พิเชฐพงศ์ ศรีตะปันย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/01/2563 225,200 4.06 ซื้อ Link
สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPORT) นางสาว ลัดดาวัลย์ ภู่พานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2563 295,129 0.17 ขาย Link
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/01/2563 30,000 13.10 ซื้อ Link
อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(YGG) นาย ธนัช จุวิวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/01/2563 100,000 4.98 ซื้อ Link
อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(YGG) นาย ธนัช จุวิวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/01/2563 200,000 4.96 ซื้อ Link
อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(INGRS) นาย ณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/01/2563 82,000 0.51 ซื้อ Link
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายชาญชัย ตั้งสัจจะพจน์) หุ้นสามัญ 15/01/2563 2,000,000 - โอน Link
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/01/2563 2,000,000 - รับโอน Link
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBK) นาย สมพล ตรีภพนารถ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/01/2563 10,000 21.10 ซื้อ Link
Turbo 1 month ago on Mon 20 Jan, 2020 22:01 / 1 month ago
S2M Platinum Member

GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ล่าสุด 198.50
เปลี่ยนแปลง +3.50
%เปลี่ยนแปลง +1.79
วันก่อนหน้า 195.00
เปิด 196.00
สูงสุด 199.50
ต่ำสุด 195.50
ปริมาณ (หุ้น) 7,561,921
มูลค่า ('000 บาท) 1,495,754.19
ราคาเฉลี่ย ** 197.80

 

ESSO : บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ล่าสุด 7.35
เปลี่ยนแปลง -0.25
%เปลี่ยนแปลง -3.29
วันก่อนหน้า 7.60
เปิด 7.70
สูงสุด 7.75
ต่ำสุด 7.30
ปริมาณ (หุ้น) 28,763,121
มูลค่า ('000 บาท) 214,812.45
ราคาเฉลี่ย ** 7.47

 

SPRC : บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

ล่าสุด 9.20
เปลี่ยนแปลง -0.25
%เปลี่ยนแปลง -2.65
วันก่อนหน้า 9.45
เปิด 9.50
สูงสุด 9.65
ต่ำสุด 9.15
ปริมาณ (หุ้น) 19,219,504
มูลค่า ('000 บาท) 179,773.24
ราคาเฉลี่ย ** 9.36

 

SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) แรงขายหมื่นล้าน

ล่าสุด 102.00
เปลี่ยนแปลง -15.00
%เปลี่ยนแปลง -12.82
วันก่อนหน้า 117.00
เปิด 104.00
สูงสุด 106.00
ต่ำสุด 102.00
ปริมาณ (หุ้น) 99,608,969
มูลค่า ('000 บาท) 10,339,650.05
ราคาเฉลี่ย ** 103.80
Turbo 1 month ago on Mon 20 Jan, 2020 22:04 / 1 month ago
S2M Platinum Member

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ดิ่งกว่า 400 จุด ท่ามกลางการซื้อขายผันผวน

 

ดอลลาร์ปรับตัวใกล้นิวไฮ 1 เดือน ซื้อขายซบเซา ขณะเป็นวันหยุดสหรัฐ

 

 กฟผ. จับมือ BGRIM คิกออฟโซลาร์ลอยน้ำไฮบริด 45 MW ใหญ่สุดในโลก คาด COD ภายใน ธ.ค.63

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

Turbo 1 month ago on Mon 20 Jan, 2020 22:05 / 1 month ago
S2M Platinum Member

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

Turbo 1 month ago on Mon 20 Jan, 2020 22:08 / 1 month ago
S2M Platinum Member

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

Turbo 1 month ago on Mon 20 Jan, 2020 22:09 / 1 month ago
S2M Platinum Member

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

Turbo 1 month ago on Mon 20 Jan, 2020 22:10 / 1 month ago
S2M Platinum Member

บัตรหมดเกลี้ยง! 'ทัวร์ล่องเรือสำราญ' ทางจีนตอนใต้คึกคักรับตรุษจีน

Turbo 1 month ago on Mon 20 Jan, 2020 22:11 / 1 month ago
S2M Platinum Member

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

 

จริงๆบ้านเราก้พัฒนาให้เป็นมหาอำนาจได้เพราะมีเม็ดเงินเยอะกว่าอีกหลายๆปท.ในโลก แต่เราไปติดการพัฒนาค่าตำแหน่ง เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม เบี้ยท่องเที่ยวดูงานนอนโรงแรม โบนัสฯลฯ ผลาญมากไปหน่อยเลยไปไม่ถึงไหน ชอบเก็บกินแย่งกันกินเศษตังค์ใต้โต๊ะไปอวดกันในวงเหล้าวงไวท์แพงๆ บ้ายศสูงๆให้ได้กันทุกคน มันก้พวกขี้เมาทั่วๆไปนั่นละ

Turbo 1 month ago on Mon 20 Jan, 2020 22:12 / 1 month ago
S2M Platinum Member

ในภาพอาจจะมี 1 คน

Turbo 1 month ago on Mon 20 Jan, 2020 22:17 / 1 month ago
S2M Platinum Member

SCB ส่องหุ้นร้อน 20 ม.ค. 62

 

ราคาหุ้นของ SCB ปิดตลาดไปที่ราคา 103.50 บาท ปรับลดลงมา 13.50 บาท (11.54%) โดยในการซื้อขายในรอบวันราคาหุ้นของบริษัทยังปรับลดลงไปต่ำสุดถึง 102 บาท/หุ้น เลยทีเดียวทั้งๆที่บริษัทมีการประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลถึง 0.75 บาท แต่ก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งไม่ให้ราคาหุ้นของ SCB ปรับร่วงลงไปได้ สำหรับสาเหตุที่ทำให้ราคาหุ้นของ SCB ปรับร่วงลงไปก็เนื่องมาจากกำไรจากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4/62 ที่ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ ซึ่งถึงแม้ว่าโดยรวมแล้วในปี 2562 ทั้งปี SCB จะมีกำไรจากผลการดำเนินงานที่สูงถึง 40,436 ล้านบาท ซึ่งก็โตขึ้นมากกว่าปี 2561ที่มีเพียงแค่ 40,067 ล้านบาท (โตขึ้น 1%)

อย่างไรก็ตามกำไร 4/62 ที่ออกมาแค่เพียง 5,506 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าไตรมาสที่ผ่านมา (3/62) ถึง 62.8% และยังต่ำกว่าไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วถึง 20.23% มันก็ทำให้นักลงทุนที่มีความหวังกับการฝากอนาคตเอาไว้กับ SCB เริ่มออกอาการขวัญเสียไม่ใช่น้อย

หลายเดือนที่ผ่านมาหุ้นธนาคารใหญ่หลายตัวก็ผ่านภาวะเดียวกันมาแล้วทั้งนั้น นั่นก็คือการที่ราคาหุ้นร่วงลงแรงจนทำให้นักลงทุนขาสั่นมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น BBL หรือ KBANK ดังนั้นในรอบนี้จะถึงเวลาของ SCB บ้างก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจนัก ให้ถือนี่คือจังหวะและโอกาสในการปรับฐานราคาใหม่เพื่ออนาคตที่แข็งแกร่งมากกว่าเดิมก็แล้วกัน (ฮา)

Turbo 1 month ago on Mon 20 Jan, 2020 22:20 / 1 month ago
S2M Platinum Member

 

DJI 

 the stock market closed? A brief history of market closures on Martin Luther King Jr. Day

Turbo 1 month ago on Mon 20 Jan, 2020 22:35 / 1 month ago
S2M Platinum Member

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ภาพ meme และ ข้อความ

Turbo 1 month ago on Tue 21 Jan, 2020 05:26 / 1 month ago
S2M Platinum Member

รัฐบาลปากีสถานไฟเขียวนำเข้าข้าวสาลี 3 แสนตันแก้ปัญหาขาดแคลนในประเทศ

 

รัสเซียหวังอิหร่านไม่ถอนตัวจากสนธิสัญญาไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์

 

พิษม็อบฮ่องกงหนุนอัตราว่างงานพุ่งแตะ 3.3% ใน Q4/62

 

มาเลเซียส่งขยะพลาสติก 150 ตู้คอนเทนเนอร์กลับประเทศต้นทาง

 

"มหาเธร์"คาด 5G ผลักดันมาเลเซียติดกลุ่มประเทศพัฒนาภายในปี 2578

 

คณะกรรมการสอบสวนชี้ทหารเมียนมาไม่มีเจตนาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญา

 

 

Turbo 1 month ago on Tue 21 Jan, 2020 05:28 / 1 month ago
S2M Platinum Member

การ์ทเนอร์คาดการณ์แนวโน้มการลงทุนไอทีทั่วโลกปี 2563 จะแตะ 3.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ภาคธุรกิจทบทวนการใช้จ่ายไอที ตามสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง

การ์ทเนอร์คาดการณ์แนวโน้มการลงทุนไอทีทั่วโลกปี 2563 จะแตะ 3.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ภาคธุรกิจทบทวนการใช้จ่ายไอที ตามสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง

แนวโน้มการใช้จ่ายไอทีทั่วโลกปี 2563 คาดว่าจะสูงถึง 3.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเพิ่มขึ้น 3.4% จากปี 2562 ตามการคาดการณ์ล่าสุดของการ์ทเนอร์ อิงค์ และคาดว่าในปี 2564 แนวโน้มการใช้จ่ายด้านไอทีทั่วโลกจะเพิ่มถึง 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

"แม้ว่าความผันผวนทางการเมืองจะส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย ซึ่งเมื่อปีที่แล้วยังไม่เกิดขึ้น และยังไม่น่าเป็นไปได้ในปีนี้และต่อจากนี้" จอห์น-เดวิด เลิฟล็อค รองประธานฝ่ายวิจัย บริษัท การ์ทเนอร์ อิงค์ กล่าวว่า "ผลจากความไม่แน่นอนของตลาดโลก กลับทำให้ภาคธุรกิจหันมาเพิ่มการลงทุนด้านไอทีเป็นสองเท่าเนื่องจากพวกเขาคาดว่าธุรกิจจะมีรายได้เติบโตมากขึ้น แต่รูปแบบการใช้จ่ายจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง"

ซอฟต์แวร์จะเป็นตลาดหลักที่เติบโตรวดเร็วสุดในปีนี้ในระดับเลขสองหลักที่ 10.5% (ตามตารางที่ 1) "กลุ่มตลาดซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระดับองค์กรเกือบทั้งหมดจะใช้บริการในรูปแบบ Software as a Service (SaaS)" นายเลิฟล็อค กล่าวเพิ่มเติม "แต่อย่างไรก็ตาม คาดว่ามูลค่าการใช้จ่ายซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบคลาวด์ก็ยังมีการเติบโตต่อเนื่อง แม้จะอยู่ในอัตราที่โตช้าลง แนวโน้มการใช้จ่ายด้าน SaaS จะเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันการซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ก็ยังคงมีอยู่รวมถึงขยายการใช้งานออกไปจนถึงปี 2566"

สำหรับประเทศไทย คาดว่ามูลค่าการใช้จ่ายทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการไอทีในปี 2563 จะสูงกว่า 752 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.4% จากปี 2562 และจะเพิ่มขึ้นเป็น 772.6 พันล้านบาท ในปี 2564 โดยซอฟต์แวร์องค์กรจะเป็นเทคโนโลยีที่มีอัตราการเติบโตรวดเร็วที่สุด และบริการด้านการสื่อสารของโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือ ทั้งเสียงและดาต้าเป็นเทคโนโลยีที่จะมีการลงทุนมากที่สุดในประเทศไทย

การใช้จ่ายด้านไอทีองค์กรที่ใช้บริการผ่านระบบคลาวด์จะมีอัตราการเติบโตเร็วกว่าการบริการไอทีในแบบเดิม (noncloud) ไปถึงปี 2565 องค์กรที่ใช้งบประมาณไอทีส่วนใหญ่กับระบบคลาวด์ แสดงให้เห็นถึงโมเดลการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ที่จะเกิดและหลากหลายมากขึ้น

"ไตรมาสที่ผ่านมาเราได้เปิดตัวความท้าทายที่หลายองค์กรต้องเผชิญในด้านการลดต้นทุนต่าง ๆ และการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโต สภาพแวดล้อมของระบบคลาวด์ที่เติบโตจนถึงขีดสุดเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ช่วยบรรเทาปัญหานี้: องค์กรสามารถคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนระบบคลาวด์ได้มากขึ้น ทั้งประหยัดต้นทุน ความคล่องตัวและนวัตกรรมรวมถึงความปลอดภัยที่ดีขึ้น โดยแนวโน้มการใช้จ่ายด้านนี้จะดำเนินต่อไป"

กระแสความผันผวนจากค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกลายเป็นอุปสรรคต่อการใช้จ่ายด้านไอทีในส่วนของดีไวซ์และอุปกรณ์สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศที่ได้รับผลกระทบ "เช่น การใช้จ่ายกับโทรศัพท์มือถือในญี่ปุ่นจะลดลงในปีนี้เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยในประเทศที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งขึ้น ขณะที่มูลค่าการใช้จ่ายในเครื่องพีซี เครื่องพิมพ์ เซิร์ฟเวอร์หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์สำรองข้อมูล ก็คาดว่าจะลดลงประมาณ 3% เช่นกัน" นายเลิฟล็อค กล่าวเพิ่มเติม

แม้ไตรมาสที่แล้วตลาดอุปกรณ์ดีไวซ์จะมีการเติบโตต่ำสุดหากนับรวมในทุกกลุ่ม แต่มันจะกลับมาเติบโตอีกครั้งในปี 2563 เนื่องจากแนวโน้มความนิยมของการซื้อเครื่องใหม่ที่มีราคาถูกกว่าจากกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (ตามตารางที่ 1) "มูลค่าการใช้จ่ายของอุปกรณ์ดีไวซ์จะเพิ่มขึ้นเกือบ 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในประเทศจีนและตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่เพียงพอสำหรับชดเชยแนวโน้มที่เกิดขึ้นในตลาดยุโรปตะวันตกและตลาดละตินอเมริกาที่ลดลง" นายเลิฟล็อค กล่าวสรุป

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมไอที ได้ผ่าน webinar หัวข้อ IT Spending Forecast, 4Q19 Update: Emerging Technologies in 2020.

การคาดการณ์แนวโน้มการใช้จ่ายด้านไอทีของการ์ทเนอร์ ใช้วิธีการวิเคราะห์ยอดขายอย่างเข้มงวด จากผู้ค้าหลายพันรายครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการด้านไอทีทั้งหมด การ์ทเนอร์ใช้เทคนิคการวิจัยขั้นต้นซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่เชื่อถือได้ในการสร้างฐานข้อมูลที่ครอบคลุมข้อมูลขนาดตลาดซึ่งเป็นฐานการพยากรณ์

การคาดการณ์มูลค่าการใช้จ่ายด้านไอทีของการ์ทเนอร์ รายไตรมาสนำเสนอมุมมองที่แตกต่างครอบคลุมกลุ่มฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บริการทางด้านไอทีและในกลุ่มของการสื่อสารโทรคมนาคม รายงานเหล่านี้ช่วยให้ลูกค้าของการ์ทเนอร์ ตระหนักถึงโอกาสและความท้าทายทางการตลาด ลูกค้าของการ์ทเนอร์สามารถอ่านรายงานการคาดการณ์การใช้จ่ายด้านไอทีล่าสุดได้จาก "Gartner Market Databook, 4Q19 Update." และผลคาดการณ์การใช้จ่ายด้านไอทีรายไตรมาสนี้ยังมีลิงก์ไปยังรายงานการใช้จ่ายด้านไอทีล่าสุด webinar blog posts และข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

นายเลิฟล็อคจะนำเสนอการวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนตลาดไอที ที่งาน Gartner Tech Growth & Innovation Conference จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม นี้ ที่เมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐฯ และ ช่วงวันที่ 18-19 พฤษภาคม นี้ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยการประชุมครั้งนี้ถือเป็นงานสำคัญสำหรับผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้โอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มและเครื่องมือล่าสุด พร้อมการคาดการณ์นวัตกรรม กำหนดตำแหน่งและความเป็นผู้นำในตลาดในอนาคต

เกี่ยวกับการ์ทเนอร์

บริษัท การ์ทเนอร์ (Gartner, Inc.) (NYSE: IT) คือบริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาชั้นนำของโลก และมีรายชื่ออยู่ในดัชนี S&P 500 บริษัทฯ ให้ข้อมูลเชิงลึก คำแนะนำ และเครื่องมือต่าง ๆ แก่ผู้บริหารองค์กรธุรกิจ เพื่อรองรับการดำเนินภารกิจสำคัญที่มีอยู่ในปัจจุบันและสร้างองค์กรให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

การ์ทเนอร์นำเสนองานวิจัยที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ และใช้แหล่งข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานจริง เพื่อชี้นำลูกค้าสำหรับการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสมในเรื่องที่สำคัญที่สุด การ์ทเนอร์ทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นกลางและเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่าง ๆ กว่า 15,000 แห่งในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมทุกส่วนงานสำคัญ ๆ ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมและองค์กรทุกขนาด

Turbo 1 month ago on Tue 21 Jan, 2020 05:31 / 1 month ago
S2M Platinum Member
 

 

 

เอเอฟพี - ผู้เชี่ยวชาญลำดับต้นๆของจีนในด้านโรคติดเชื้อ ยืนยันว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเริ่มแพร่กระจายจากเมืองอู่ฮั่นไปทั่วประเทศและลุกลามสู่ประเทศอื่นๆในเอเชียอีก 3 แห่ง รวมทั้งไทย เป็นเชื้อโรคที่ติดต่อจากคนสู่คน

Turbo 1 month ago on Tue 21 Jan, 2020 06:21 / 1 month ago แก้ไขล่าสุด: Tue 21 Jan, 2020 06:22 / 1 month ago
S2M Platinum Member

การแสดงสด "The Ending Song Girl" ของจางหยาน (Starlight Stage) Live

張燕《天涯歌女》(星光舞台)Live

天涯歌女 เทียนหยาเกอหนี่

 

วัยหนุ่มสาวนั้นสดใสดุจดังดอกไม้บาน แต่ขณะเดียวกันความงดงามเยี่ยงนั้นก็ผ่านไปรวดเร็วไม่ต่างจากเหล่าบุปผาที่ร่วงโรย

 

Turbo 1 month ago on Tue 21 Jan, 2020 06:39 / 1 month ago
S2M Platinum Member

ฉันพบว่าพวกมันขายหลายอย่าง

เพื่อต้านทานการทิ้งอย่างโหดของหุ้นธนาคารต่างๆ

แล้วมันจะเอาเงินจากที่มันทิ้งไปเวจหุ้นธนาคาร

พวกที่ยันอยู่คือ ทดแทน-เช่าซื้อ

พวกโดนขายคือสื่อสาร+น้ำมัน ทั้งโรงกลั่น+ปั๊ม

 nvdr buy sell

BGRIM 3,451,300 1,842,504
EA 2,482,000 1,931,800
ESSO 1,784,500 5,530,500
GPSC 4,673,406 2,389,310
GULF 2,667,100 2,229,400
SPRC 2,236,628 3,334,100

 

แต่กันกุลโดนเท 

GUNKUL 1,862,700 4,524,600

 

Turbo 1 month ago on Tue 21 Jan, 2020 07:30 / 1 month ago แก้ไขล่าสุด: Tue 21 Jan, 2020 07:31 / 1 month ago
S2M Platinum Member

nvdr net buy TMB 27,156,400 ล่อไปเต็มๆเชียวนะที่รัก

 

 

Turbo 1 month ago on Tue 21 Jan, 2020 07:36 / 1 month ago
S2M Platinum Member

***(-) SCB กำไรน่าผิดหวัง 4Q19 อยู่ที่ 5.5 พันลบ. -63%Q-Q, -22%Y-Y กำไรต่ำกว่าที่เราและตลาดคาดไว้ 41%/45% ซึ่งเกิดจากการตั้งสำรองฯที่สูงกว่าคาด เป็นไปตามจำนวน NPL ที่เพิ่มขึ้นจาก 3% ในไตรมาสก่อนเป็น 3.4% จากการจัดชั้นหนี้และภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเห็นการปรับลง 12%Q-Q และ 7%Y-Y เนื่องจากรายได้จากเงินลงทุนจาก SCBLife ที่หายไป กำไรสุทธิปี 2019 อยู่ที่ 4 หมื่นลบ. ทรงตัว Y-Y แม้ว่ามีกำไรพิเศษจากการขาย SCBLife แต่กลบด้วยสำรองฯที่สูงขึ้น

เรามีแนวโน้มปรับลดประมาณการและราคาเหมาะสมลงจากสินเชื่อปี 2019 ที่ชะลอเกินคาดและ NPL ที่เพิ่มขึ้นแรงกว่าคาด SCB ประกาศจ่ายปันผลพิเศษหุ้นละ 0.75 บาท (กำหนดจ่ายเดือนก.พ.) Yield ไม่ถึงกับน่าจูงใจ (ปันผลปกติจะประกาศอีกทีในเดือนเม.ย.) ปรับลดจาก ซื้อ เป็น ถือ หรือชะลอการลงทุนไปก่อน

Turbo 1 month ago on Tue 21 Jan, 2020 07:40 / 1 month ago แก้ไขล่าสุด: Tue 21 Jan, 2020 07:40 / 1 month ago
S2M Platinum Member

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

เรียมเอ๋ยเจ้าอย่าลืมบุญคุณวัวควายที่มันเลี้ยงเรามานะ

NATSUWAT 1 month ago on Tue 21 Jan, 2020 07:43 / 1 month ago
S2M Silver Member

SCB มีเฮ ....

 

Patta741 1 month ago on Tue 28 Jan, 2020 14:16 / 1 month ago

น่าไปเยี่ยมชมมากเลยค่ะ  pg slot