นายนิติ โอสถานุเคราะห์ นี้สิ "เซียนหุ้น" ตัวจริง !!!


3 comments
SiTh LoRd PaCk 1 year ago on Fri 19 Oct, 2018 11:37 / 1 year ago
S2M Platinum Member

โห้

ember 1 year ago on Fri 19 Oct, 2018 13:48 / 1 year ago
S2M Silver Member

เซียนตัวจริง

Rubio 1 year ago on Fri 19 Oct, 2018 15:18 / 1 year ago
S2M Silver Member

เคยเห็นว่าถือหุ้นใหญ่ MINT ด้วย ปันผลปีละเทา่ไรไม่ต้องพูดถึง