วัฏจักร Set Index

1) วันที่ 30 เมษายน ปี ค.ศ 1975    :  Set Index = 100 จุด ( วันแรกของการใช้ดัชนี  )

2) วันที่ 22 มิถุนายน ปี ค.ศ 1999   :  Set Index = 545 จุด และ Fed Fund Rate = 6.5%

3) วันที่ 14 พฤจิกายน ปี ค.ศ 2001 : Set Index = 267 จุด และ Fed Fund Rate = 1.00% ฟองสบู่ดอดคอม )

4) วันที่ 29 ตุลาคม ปี ค.ศ 2007     :  Set Index = 915 จุด และ Fed Fund Rate = 5.25%

5) วันที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ 2008  : Set Index = 380 จุด และ Fed Fund Rate = 0.25% วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ )

6) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ 2018       : Set Index     = 1,852 จุด ( All Time High )

7) วันที่ 27 ธันวาคม  ปี ค.ศ 2018         : Set Index     = 1,546 จุด ( Low รอบก่อนหน้านี้  )

8) วันที่ 11 กรกฎาคม ปี ค.ศ 2019       : Set Index     = 1,748 จุด (  High รอบล่าสุด )

6.9) วันที่ 9 ธันวาคม  ปี ค.ศ 2019 .     :  Set Index     = 1,548 จุด   ( Low รอบล่าสุด  )

หมายเหตุ : ที่มาจาก ( www.settrade.com )