วันนี้หุ้นลง เพราะคนกังวลเรื่องค่าแรงที่เพิ่มขึ้นเหรอครับ


3 comments
Bajang17 9 months ago on Mon 9 Dec, 2019 11:52 / 9 months ago
S2M Silver Member

บักสีดาขาย  บักสีดา Short index

จะหยุดได้ก็ต้องถามพวกเขา  สถาบันเล่นเป็นรายตัวไม่สามารถดันดัชนีได้ในระยะยาว

pan 9 months ago on Mon 9 Dec, 2019 12:49 / 9 months ago
S2M Silver Member

 

 

      ส่วนตัวเชื่อว่าเป็นเพราะเกิด "วิกฤตศรัทธา" ในแทบทุกภาคส่วนของประเทศครับ/

 

Bajang17 9 months ago on Mon 9 Dec, 2019 12:58 / 9 months ago
S2M Silver Member

เขาขายจนเกิด Div โซนล่างเดี่ยวก็งัดขึ้นไปใหม่ แต่ยอดต่ำลงมาเรื่อยๆ

ปล. กราฟรายปี มีเหมือนเราคือ มาเลเซียครับ ไม่ไปไหน โลวเรื่อยๆ