สรุปงบหุ้น "ค้าปลีก" และความเห็น


1 comment
Blue Sea 2 months ago on Mon 24 Aug, 2020 10:48 / 2 months ago
S2M Silver Member

ทยอยเก็บ BJC และ CRC เรื่อยๆ