หุ้น ADVANC : แข็งแกร่งสุดในกลุ่มสื่อสาร


1 comment
Blue Sea 1 month ago on Mon 29 Jun, 2020 13:34 / 1 month ago
S2M Silver Member

Stock Selected 29.06.2020

ADVANC บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

การควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
- เป็นผู้ชนะในวัฎจักรธุรกิจระบบ 5G
- อัตราการใช้โทรศัพท์มือถือที่รองรับเครือข่าย 5G ที่เร็วกว่าที่ผู้บริหารคาดไว้

Image may contain: text