ทั้งปันผล ทั้งซื้อหุ้นคืน ไม่แปลกใจถ้าจะไปเลข 3 หลัก

https://thunhoon.com/article/217841