อาการเหมือน SET อยากจะพักฐานนะ


1 comment
คนเล่นหุ้น 1 month ago on Fri 15 Oct, 2021 14:31 / 1 month ago
S2M Silver Member

คิดเหมือนกันครับ