เช็คหุ้น "ได้-เสีย" ประโยชน์ "โอไมครอน" ระบาด


1 comment
lillieadela 1 month ago on Mon 6 Dec, 2021 13:53 / 1 month ago

เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ผมได้ค้นคว้าและบันทึกไว้แล้ว จะสนใจในการแบ่งปันในครั้งต่อไปครับ 

    bubble shooter