เด็กแนวประเมินมูลค่า 25 หุ้น SP ภาค 1https://www.stock2morrow.com/discuss/topic/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2-25-%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99-sp